Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Glaskroppsblödning


Uppdaterad den: 2023-01-30

Annons

Bakgrund

 • Glaskroppsblödning är en blödning i glaskroppen i ögat.
 • Glaskroppsblödningen kan variera i omfattning från beskedlig till betydande och med kliniska manifestationer som spänner från bagatellartade små grumlingar i synfältet till kraftigt nedsatt syn.
 • Påverkan på synen beror på grumlighetens omfattning och densitet.

Epidemiologi

 • Bland vuxna är proliferativ diabetesretinopati den vanligaste orsaken till glaskroppsblödning.
 • Trauma är den vanligaste orsaken till glaskroppsblödning bland unga personer.

Etiologi och patogenes

Etiologi

 • En vanlig orsak är blödningar från kärlnybildningar vid proliferativ diabetesretinopati.
 • Ett rift i näthinnan kan också orsaka blödning i glaskroppen.
 • Andra orsaker är neovaskularisationer efter en central- eller grenvensocklusion. Sådana neovaskularisationer brukar utvecklas några månader efter trombosen, och är ofta också förknippade med högt ögontryck (neovaskulärt glaukom).
 • Blödningar från neovaskularisationer under retina, som vid exsudativ makuladegeneration, kan ibland bryta igenom retina till glaskroppen.
 • Akut glaskroppskollaps med bakre glaskroppsavlossning kan i vissa fall ge blödning utan påvisbar skada i retina.
 • I sällsynta fall kan subaraknoidalblödning åtföljas av glaskroppsblödning.
Annons
Annons

ICD-10

 • H43.1 Glaskroppsblödning

Anamnes

 • Ofta upplever patienten först små "flytande" fläckar ("floaters") i synfältet vanligen följt av "rök" i synfältet.
 • Ganska snabbt utveckling av dimsyn med måttlig till uttalad synnedsättning.
 • Vanligtvis finns det ingen smärta eller obehag i samband med tillståndet.

Kliniska fynd

 • Röd reflex:
  • Den röda reflexen syns dåligt eller inte alls
 • Näthinna:
  • Insynen till näthinnan beror på blödningens omfattning
  • Färskt blod är rött och lokaliserat bakom glaskroppen (subhyaloidalt) eller i glaskroppen

Utredning av glaskroppsblödning

 • Eventuellt tonometri – eftersom det i vissa fall finns risk för utveckling av sekundärt (neovaskulärt) glaukom.
 • Ultraljud:
  • Eventuellt för att påvisa näthinneavlossning
 • Datortomografi eller MRT?
  • Eventuellt för att utesluta perforation, intraokulär främmande kropp, intraokulär tumör bland annat
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Diabetesretinopati
 • Central ventrombos
 • Arteriell ocklusion i näthinnekärl
 • Retinoblastom
 • Näthinneavlossning
 • Retinitis pigmentosa

Behandling av glaskroppsblödning

 • Mindre blödningar resorberas av sig själva inom några veckor, medan större blödningar måste avlägsnas kirurgiskt.
 • När blödningen har resorberats bedöms ögat och i händelse av retinopati och liknande kan det behandlas med laser och/eller VEGF-hämmare.
 • Vid mycket kraftig blödning som inte resorberas inom rimlig tid (oftast 1–3 månader) är kirurgisk tömning av blödningen, vitrektomi, indicerad.
 • Vitrektomi görs ofta i öppenvård.

Komplikationer

 • Komplikationer till glaskroppsblödning är till exempel hemosiderosininlagring med fotoreceptortoxicitet, sekundärt glaukom och betydande bestående grumligheter i glaskroppen ("floaters") och traktionsinducerad näthinneavlossning.

Prognos

 • Prognosen beror på den underliggande orsaken, men i de flesta fall handlar det om små blödningar och ögat normaliseras efter hand.
 • I vissa fall kan blödning i glaskroppen leda till varaktigt nedsatt syn.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.