Medicinska översikter Ögon

Titel Uppdaterad
Horners syndrom

2022-06-23

Amblyopi

2022-03-15

Ögonkontusion

2023-01-06

Sklerit

2023-01-30

Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar

2022-08-08

Infektiös konjunktivit

2022-12-08

Hordeolum, vagel

2022-02-28

Dakryocystit

2022-06-30

Optikusneurit, ON

2022-01-31

Uveit och iridocyklit

2020-12-02

Presbyopi

2022-03-11

Näthinneavlossning

2023-01-26

Centralvenstrombos eller grenvenstrombos

2019-12-09

Glaskroppsblödning

2023-01-30

Glaskroppsavlossning

2020-02-05

Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca

2019-10-30

Kornealerosion

2022-09-05

Översynthet

2022-03-11

Närsynthet

2022-03-08

Tumörer i ögat

2021-08-31

Skelning hos barn

2017-03-14

Malignt melanom i ögat

2022-02-02

Endoftalmit

2022-04-06

Ögonskada vid arteriell hypertoni

2013-05-14

Ögonförändringar vid hypertyreos (endokrin oftalmopati)

2017-07-25

Ögonförändringar vid Downs syndrom

2013-05-14

Perforerande/penetrerande ögonskador

2022-02-28

Frätskada på ögat

2018-12-19

Främmande kropp på kornea eller konjunktiva

2017-09-21

Fraktur ögonhåla

2013-01-24

Akut orbitalt kompartmentsyndrom

2023-01-30

Tumörer i orbita

2021-08-31

Trakom

2013-01-23

Pterygium

2018-01-15

Pinguecula

2019-10-08

Allergisk konjunktivit

2021-06-23

Episklerit

2020-09-08

Entropion

2013-01-24

Ektropion

2022-02-15

Blefarit

2017-10-03

Retinoblastom

2021-08-27

Retinitis pigmentosa

2022-09-08

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

2018-06-19

Artärocklusion i retinalkärl

2023-01-26

Katarakt

2022-02-18

Zoster ophtalmicus

2020-08-04

Recidiverande kornealerosion

2013-05-13

Keratokonus

2016-06-13

Keratit, herpes simplex

2020-12-07

Fotoelektrisk keratit

2013-06-17

Öppenvinkelglaukom

2022-03-23

Hyphema

2013-02-14

Glaukom, akut

2019-01-27

Korrektion av refraktionsfel med laser eller annan kirurgi

2022-03-02

Brytningsfel

2022-03-18

Lebers hereditära optikusneuropati (LHON)

2022-11-08

Herpes zoster oftalmicus

2022-03-29

Uveit / Iridocyklit

2016-05-13

Glaskroppsavlossning (posterior vitreous detachment)

2015-05-26

Näthinneavlossning, regmatogen

2015-05-26

Sklerit

2016-05-16

AMD, åldersrelaterad makuladegeneration

2015-05-26

Katarakt (hos vuxna)

2016-05-13

Bakteriell konjunktivit

2019-09-26

Främmande kropp

2016-05-13

Ögonlocksaffektioner

2016-05-13

Glaukom (grön starr)

2017-09-15

Episklerit (inflammation av episklera)

2016-05-16

Allergisk rinit

2018-10-09

Subkonjunktival blödning och hyposfagma

2016-05-13


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons