Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Horners syndrom


Uppdaterad den: 2022-06-23

Annons

Bakgrund

 • Syndrom med ensidig mios, ptos och nedsatt svettning i den aktuella ansiktshalvan.
 • Beror på skada i sympatiska nervbanor, skadan kan vara central, preganglionär eller postganglionär.

Epidemiologi

 • Sällsynt.

Etiologi och patogenes

 • Flera tillstånd kan leda till Horners syndrom, bland andra:
  • Förlossningsskada
  • Cancer i halsregionen och lungapex (preganglionär, pancoast tumor)
  • Cervikala vertebrala frakturer
  • Syringomyeli
  • Halsrevben
  • Borrelios
  • Dissektion i halspulsådern
  • Klusterhuvudvärk
Annons
Annons

ICD-10

 • G90.2 Horners syndrom

Anamnes

 • Är oftast ett slumpmässigt fynd med godartad orsak, men kan också vara ett tecken på ett allvarligt och livshotande tillstånd.
 • Horners syndrom med samtidig smärta i axill, axel, skulderblad, arm eller hand kan indikera kompression från en apikal lungtumör.
 • Horners syndrom och akut, samtidig ansikts- eller nacksmärta kan indikera dissektion av halspulsådern.

Kliniska fynd

 • Ptos, liten pupill och varierande grad av nedsatt svettning i den påverkade sidan av ansiktet.
 • Miosen är vanligen lindrig, tenderar att vara en fördröjd utvidgning av pupillen och är mest framträdande i svagt ljus.
 • Akut Horners syndrom – smärtor i ögonregionen, ptos, mios, konjunktival injektion och tårflöde kan ses vid klusterhuvudvärk (Hortons huvudvärk).

Utredning av Horners syndrom

 • Bekräftelse av diagnos hos ögonläkare:
  • Diagnosen kan i osäkra fall bekräftas genom användning av sympatomimetika (apraklonidin) eller kokain 4 % droppar
 • Bilddiagnostik:
  • Hjärt-/lungröntgen:
   • Apikal lungcancer kan orsaka Horners syndrom
  • DT-hjärna:
   • Vid misstanke om stroke
  • MRT hjärna och hals:
   • Akut Horners syndrom med smärta i huvud/nacke kan bero på dissektion av halspulsådern
Annons
Annons

Behandling av Horners syndrom

 • Beroende på grundsjukdomen.

Prognos

 • Beroende på grundsjukdomen.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.