Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca


Uppdaterad den: 2019-10-30

Annons

Bakgrund

 • Torra ögon-syndrom (TÖS):
  • Ögonsymtom som beror på en multifaktoriell sjukdom som leder till nedsatt homeostas (kvalitet) av tårfilmen, där instabilitet av tårfilmen, hyperosmolalitet, ytlig inflammation/skada och neurosensoriska rubbningar anges som etiologiska faktorer
  • Ofta används begreppet keratoconjunctivitis sicca som synonym, uttorkning av och inflammation i ögats bindhinna till följd av brist av tårvätska eller tårvätska med nedsatt smörjfunktion

Epidemiologi

 • Incidens:
  • Mellan 10–15 % per 5 år (personer cirka 50–90 år), med tilltagande incidens vid högre ålder
 • Kön:
  • Sjukdomen är vanligare hos kvinnor

Etiologi och patogenes

 • Det centrala i sjukdomsprocessen är ökad avdunstning av vatten som leder till hyperosmolalitet av tårfilmen.
 • Hyperosmolaliteten leder direkt och indirekt till skador.
 • Kan bero på tillstånd med ökad avdunstning av vatten (till exempel blefarit, användning av kontaktlinser, rosacea, seborroisk dermatit, atopisk dermatit, psoriasis, sjukdomar i ögonlocken eller dess funktion, allergisk ögonsjukdom eller vitamin A-brist) och tillstånd med minskad tårproduktion med normal avdunstning av vatten (till exempel Sjögrens syndrom, åldersrelaterad sjukdom, tårkörtelinsufficiens, inflammation/infiltration av körtlarna eller obstruktion av tårkörtlarna).
Annons
Annons

ICD-10

 • H04.1 Andra tårkörtelsjukdomar
 • H19.3 Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Subjektiv känsla av torra ögon.
 • Obehag i ögonen:
  • Sveda
  • Irritation
  • Gruskänsla
  • Skav
  • Brännande känsla
  • Trötthet i ögonen
  • Känsla av att ögonen är vätskefyllda
  • Överkänslighet för ljus
 • Övergående synrubbning:
  • Brukar bli bättre när man har blinkat
 • Utlösande faktorer:
  • Torr luft
  • Drag
  • Luftkonditionering
  • Bilkörning med öppet fönster/drag
  • Cigarettrök
  • Damm
  • Användning av kontaktlinser
  • Minskad blinkning vid till exempel läsning från skärm
 • Läkemedel som kan ge torra ögon.

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd kan saknas.
 • Konjunktival hyperemi (röda ögon), som regel lindrig och bilateral.
 • Matt yta, eventuellt med fynd av oregelbunden yta med punktformade epiteldefekter.
 • Bedömning av blinkmekanismen och eventuella lokala sjukdomsfynd.
 • Bedömning med fluorescein och blått ljus kan ge information om förekomst av sår på hornhinnan.

Utredning av torra ögon-syndrom

 • Baseras inom Norden mest på Köpenhamnskriterierna:
  • Minst 2 av 3 kardinalsymtom måste föreligga:
   • Patologiskt Schirmers test (<5 mm under 5 min)
   • Färgning av hornhinnan med natriumfluorescein, rose bengal eller lissamine grön med grad 4 eller högre
   • Minskad BUT, tear break up time, <10 sekunder
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Situationsutlösta besvär (till exempel blåsigt väderlek)
 • Systemsjukdomar:
  • Sjögrens syndrom (i kombination med framför allt torr mun)
  • Reumatoid artrit
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Vaskulit
  • Spondylartropati
  • Sarkoidos
 • Blefarit
 • Infektiös konjunktivit/allergisk konjunktivit
 • Andra sjukdomar i kornea/konjunktiva, bland annat entropion, ektropion
 • Tårvägsstenos
 • Läkemedelsbiverkan

Behandling av torra ögon-syndrom

 • Består av att undvika faktorer som försämrar/utlöser symtom och behandling med tårsubstitut.

Egenbehandling

 • Undvika faktorer som utlöser symtom.

Läkemedelsbehandling

  • Tårsubstitut:
   • Det finns en rad olika produkter med olika verksamma ämnen
   • Vid svårare besvär kan preparaten droppas oftare eller kan man byta till andra preparat
   • Konserveringsmedel kan vara toxiska och kan därför behövas undvikas
Översikt tårsubstitut oktober 2019
Verksamt ämne Form Konserveringsmedel Exempel
Lätta besvär
Polyvinylalkohol Droppar Inga Sincon®
Lätta-medelsvåra besvär
Hypromellos Droppar Inga eller cetrimid Artelac®, Hyprosan® 
Hypromellos + Dextran 70 Droppar Inga eller polidroniumklorid Tears Naturale®
Povidon Droppar Inga eller bensalkoniumklorid  Oculac®
Karmellos Droppar Inga Cellufluid®
Svåra besvär
Hypromellos + Dextran 70 + Natriumbikarbonat Droppar Inga Bion Tears®
Karmellos Droppar Inga Celluvisc®
Karbomer + povidon Gel  Inga eller bensalkoniumklorid  Oftagel®
Karbomer  Gel Inga eller cetrimid Viscotears®
Övriga (nattetid)
Paraffin, vaselin Salva Inga Oculentum simplex
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

 Annan behandling

 • Kan bestå av lokala antiinflammatoriska medel, tetracykliner vid dysfunktion i Meibomskörtlar eller vid rosacea, ögondroppar med ciklosporin, terapeutiska ögonlinser eller glasögon, systemiska läkemedel, kirurgi. 

Komplikationer

 • Skador på hornhinnan med/utan ärrbildning.

Prognos

 • De flesta har milda-måttliga besvär och kan framgångsrikt behandlas med tårsubstitut.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.