Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Torra ögon-syndrom, keratoconjunctivitis sicca


Uppdaterad den: 2019-10-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Torra ögon-syndrom (TÖS):
  • Ögonsymtom som beror på en multifaktoriell sjukdom som leder till nedsatt homeostas (kvalitet) av tårfilmen, där instabilitet av tårfilmen, hyperosmolalitet, ytlig inflammation/skada och neurosensoriska rubbningar anges som etiologiska faktorer
  • Ofta används begreppet keratoconjunctivitis sicca som synonym, uttorkning av och inflammation i ögats bindhinna till följd av brist av tårvätska eller tårvätska med nedsatt smörjfunktion

Epidemiologi

 • Incidens:
  • Mellan 10–15 % per 5 år (personer cirka 50–90 år), med tilltagande incidens vid högre ålder
 • Kön:
  • Sjukdomen är vanligare hos kvinnor

Etiologi och patogenes

 • Det centrala i sjukdomsprocessen är ökad avdunstning av vatten som leder till hyperosmolalitet av tårfilmen.
 • Hyperosmolaliteten leder direkt och indirekt till skador.
 • Kan bero på tillstånd med ökad avdunstning av vatten (till exempel blefarit, användning av kontaktlinser, rosacea, seborroisk dermatit, atopisk dermatit, psoriasis, sjukdomar i ögonlocken eller dess funktion, allergisk ögonsjukdom eller vitamin A-brist) och tillstånd med minskad tårproduktion med normal avdunstning av vatten (till exempel Sjögrens syndrom, åldersrelaterad sjukdom, tårkörtelinsufficiens, inflammation/infiltration av körtlarna eller obstruktion av tårkörtlarna).

ICD-10

 • H04.1 Andra tårkörtelsjukdomar
 • H19.3 Keratit och keratokonjunktivit vid andra sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Subjektiv känsla av torra ögon.
 • Obehag i ögonen:
  • Sveda
  • Irritation
  • Gruskänsla
  • Skav
  • Brännande känsla
  • Trötthet i ögonen
  • Känsla av att ögonen är vätskefyllda
  • Överkänslighet för ljus
 • Övergående synrubbning:
  • Brukar bli bättre när man har blinkat
 • Utlösande faktorer:
  • Torr luft
  • Drag
  • Luftkonditionering
  • Bilkörning med öppet fönster/drag
  • Cigarettrök
  • Damm
  • Användning av kontaktlinser
  • Minskad blinkning vid till exempel läsning från skärm
 • Läkemedel som kan ge torra ögon.

Kliniska fynd

 • Kliniska fynd kan saknas.
 • Konjunktival hyperemi (röda ögon), som regel lindrig och bilateral.
 • Matt yta, eventuellt med fynd av oregelbunden yta med punktformade epiteldefekter.
 • Bedömning av blinkmekanismen och eventuella lokala sjukdomsfynd.
 • Bedömning med fluorescein och blått ljus kan ge information om förekomst av sår på hornhinnan.

Utredning av torra ögon-syndrom

 • Baseras inom Norden mest på Köpenhamnskriterierna:
  • Minst 2 av 3 kardinalsymtom måste föreligga:
   • Patologiskt Schirmers test (<5 mm under 5 min)
   • Färgning av hornhinnan med natriumfluorescein, rose bengal eller lissamine grön med grad 4 eller högre
   • Minskad BUT, tear break up time, <10 sekunder

Differentialdiagnoser

 • Situationsutlösta besvär (till exempel blåsigt väderlek)
 • Systemsjukdomar:
  • Sjögrens syndrom (i kombination med framför allt torr mun)
  • Reumatoid artrit
  • Autoimmuna sjukdomar
  • Vaskulit
  • Spondylartropati
  • Sarkoidos
 • Blefarit
 • Infektiös konjunktivit/allergisk konjunktivit
 • Andra sjukdomar i kornea/konjunktiva, bland annat entropion, ektropion
 • Tårvägsstenos
 • Läkemedelsbiverkan

Behandling av torra ögon-syndrom

 • Består av att undvika faktorer som försämrar/utlöser symtom och behandling med tårsubstitut.

Egenbehandling

 • Undvika faktorer som utlöser symtom.

Läkemedelsbehandling

  • Tårsubstitut:
   • Det finns en rad olika produkter med olika verksamma ämnen
   • Vid svårare besvär kan preparaten droppas oftare eller kan man byta till andra preparat
   • Konserveringsmedel kan vara toxiska och kan därför behövas undvikas
Översikt tårsubstitut oktober 2019
Verksamt ämne Form Konserveringsmedel Exempel
Lätta besvär
Polyvinylalkohol Droppar Inga Sincon®
Lätta-medelsvåra besvär
Hypromellos Droppar Inga eller cetrimid Artelac®, Hyprosan® 
Hypromellos + Dextran 70 Droppar Inga eller polidroniumklorid Tears Naturale®
Povidon Droppar Inga eller bensalkoniumklorid  Oculac®
Karmellos Droppar Inga Cellufluid®
Svåra besvär
Hypromellos + Dextran 70 + Natriumbikarbonat Droppar Inga Bion Tears®
Karmellos Droppar Inga Celluvisc®
Karbomer + povidon Gel  Inga eller bensalkoniumklorid  Oftagel®
Karbomer  Gel Inga eller cetrimid Viscotears®
Övriga (nattetid)
Paraffin, vaselin Salva Inga Oculentum simplex

 Annan behandling

 • Kan bestå av lokala antiinflammatoriska medel, tetracykliner vid dysfunktion i Meibomskörtlar eller vid rosacea, ögondroppar med ciklosporin, terapeutiska ögonlinser eller glasögon, systemiska läkemedel, kirurgi. 

Komplikationer

 • Skador på hornhinnan med/utan ärrbildning.

Prognos

 • De flesta har milda-måttliga besvär och kan framgångsrikt behandlas med tårsubstitut.

Källor

 • Craig JP, Nelson JD, Azar DT, et al. TFOS DEWS II Report Executive Summary. Ocul Surf 2017; 15(4): 802-12.
 • Pucker AD, Ng SM, Nichols JJ. Over the counter (OTC) artificial tear drops for dry eye syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Feb 23;2:CD009729.

Annons
Annons
Annons

Annons