Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Infektiös konjunktivit


Uppdaterad den: 2022-12-08

Annons

Bakgrund

 • Inflammation i konjunktiva på insidan av ögonlocket och ytan av ögat som orsakas av virus eller bakterier.
 • Förutom infektiös konjunktivit finns icke-infektiösa former av konjunktivit, såsom allergisk konjunktivit, konjunktivit vid torra ögon, kemisk konjunktivit och konjunktivit till följd av skador (främmande kropp).

Epidemiologi

 • I industrialiserade länder utgör akut ögonrodnad 1–4 % av alla läkarbesök i primärvården.
 • Antalet besök för konjunktivit är högst hos barn 0–4 år.

Etiologi och patogenes

 • Virus står för majoriteten (upp till 80 %) av infektionerna; 65–90 % av dessa orsakas av adenovirus.
 • Bakteriell konjunktivit är vanligast mellan december och april och är vanligast hos barn.
 • Såväl bakteriell konjunktiviter som viruskonjunktiviter är mycket smittsama.
 • Bakteriell konjunktivit:
  • Stafylokockinfektion är vanligt bland vuxna, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae och Moraxella catarrhalis dominerar hos barn
  • Hyperakut bakteriell konjunktivit är vanligast hos nyfödda (<2 månader), orsakas i regel av Chlamydia trachomatis eller Neisseria gonorrhoeae. Det uppstår plötsligt, progredierar snabbt och kan leda till perforation av hornhinnan
Annons
Annons

ICD-10

 • H10 Bindehinneinflammation (conjunctivitis)
  • H10.0 Mukopurulent konjunktivit
  • H10.3 Akut konjunktivit, ospecificerad
  • H10.8 Andra specificerade konjunktiviter
  • H10.9 Konjunktivit, ospecificerad

Anamnes

 • Symtom:
  • Röda ögon
  • Tårflöde
  • Sekretion
  • Ensidig debut, men det andra ögat smittas i regel efter ett till två dygn, särskilt vid en virusinfektion
  • Igenklibbade, varaktiga ögon
 • Symtom som talar för andra orsaker än infektiös konjunktivit, såsom smärta, synnedsättning, fotofobi och symtom efter trauma. 
 • Eventuella komplicerande faktorer:
  • Användning av kontaktlinser
  • Nedsatt immunförsvar
  • Relation till förlossning (nyfödda) och sexuell aktivitet

Kliniska fynd

 • Inspektion:
  • Mukopurulent eller vattnig sekretion
  • Svullnad av konjunktiva
  • Hornhinnan ska vara klar (eventuellt kan färgning med fluorescein med bedömning av skador på hornhinnan med blå lampa göras)
  • Bedömning av fotofobi
  • Pupillstorlek (sidoskillnad), form av pupillerna, direkt och indirekt pupillreaktion
 • Svullnad av ögonlocken:
  • Adenovirus kan ge särskilt aggressiv konjunktivit med svullen ögonlockshud
 • Visus:
  • Synskärpan ska vara oförändrad när patienten har blinkat bort sekretionen
 • Palpation:
  • En viss ömhet av ögat kan föreligga vid konjunktivit (och episklerit) men det ska inte göra ont i ögat

Utredning av infektiös konjunktivit

 • Det är inte klart om man med hjälp av anamnes och kliniska fynd kan dela in infektiösa konjunktiviter (bakterier eller virus):
  • Ihopklibbade ögon efter sömn och pusaktig sekretion har tidigare kopplats till bakteriell konjunktivit men långt ifrån alla med sådana symtom har bakterier vid odling
 • Mikrobiologi (odling):
  • Rekommenderas alltid hos nyfödda <2 månader
  • Vid samtidig impetigo
  • Vid täta recidiv/svår infektion (särskilt hyperakut konjunktivit där mukopurulent sekretion uppstår direkt efter man har tagit bort den)
  • Vid misstanke om klamydia- och/eller gonorréinfektion
  • Behandlingsresistenta fall
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Allergisk konjunktivit
 • Blefarit
 • Torra ögon
 • Episklerit
 • Subkonjunktival blödning

Behandling av infektiös konjunktivit

 • Om inga komplicerande faktorer föreligger rekommenderas hygienråd och initial antibiotikabehandling rekommenderas inte
  • Lokal antibiotikabehandling kan övervägas vid utebliven förbättring efter 1 vecka
  • Vid komplicerande faktorer tas beslut om behandling i samråd med ögonläkare eller annan lämplig specialist inom sekundärvården

Egenbehandling

 • Information om tillståndet/hygienråd:
  • Normal läkningstid är ≤1 vecka
  • Kontaktlinser ska inte användas
  • Tvättning av ögonlockskanter flera gånger dagligen med ljummet vatten
  • Hygienråd ska iakttas, såsom handtvätt, undvika kontakt med ögonen, egen handduk, byte av örngott
 • Smörjande ögondroppar/-gel kan prövas trots låg rekommendationsgrad på grund av minimal risk för negativa biverkningar
 • Förhållningsregler (förskola):
  • Med dagens kunskap finns det ingen grund till att rekommendera att förskolebarn med mild till måttlig konjunktivit som inte varar konstant ska stanna hemma av smittskyddsskäl. Barnet bör endast stanna hemma vid kraftig konjunktivit med riklig varbildning till dess att varbildningen har avtagit
  • Hygienråd enligt ovan ska iakttas
  • Smittrisken vid adenovirusinfektion påverkas inte av antibiotikabehandling

Läkemedelsbehandling

 • Antibiotikabehandling kan förkorta förloppet något vid bakteriell konjunktivit men det är svårt att skilja mellan tillstånden och effekten är liten. 
 • Nyfödda:
  • Behandling efter samråd med neonatolog
  • Odlingssvaret kan vägleda val av antibiotika
 • Övriga:
  • I regel rekommenderas fusidinsyra eller kloramfenikol
  • Behandlingen ska fortsätta tills 2 dagar efter symtomfrihet
  • Kloramfenikol ögondroppar 1 droppe 6–8 gånger dagligen
  • Kloramfenikol ögonsalva 1 cm salva var 3:e timme
  • Fusidinsyra en droppe två gånger dagligen
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Komplikationer är ovanliga.
 • Epidemisk keratokonjunktivit med ifiltrat kan leda till synnedsättning som kan vara länge (år).
 • Keratit.
 • Kronisk konjunktivit. 

Prognos

 • Prognosen är mycket god och nästan alla fall läker ut inom 1–2 veckor, även utan antibiotikabehandling.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.