Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Allergisk konjunktivit


Uppdaterad den: 2023-09-21

Annons

Bakgrund

 • Konjunktivit som orsakas av allergi mot pälsdjur, pollen, kosmetika, konserveringsmedel i ögondroppar och liknande.
 • Tillståndet förekommer ofta tillsammans med allergisk rinit, eksem och astma.

Epidemiologi

 • anligt tillstånd som drabbar cirka 20 % av befolkningen.
 • Besvären börjar ofta före 20 års ålder och avtar med åldern.

Etiologi och patogenes

 • Säsongsbunden allergisk konjunktivit utlöses av säsongsberoende allergener som pollen.
 • Ej säsongsbunden allergisk konjunktivit utlöses av allergener som finns närvarande hela året som pälsdjur, husdamm, kvalster, svampsporer, läkemedel och kosmetika:
  • Det går inte alltid att identifiera allergenet
 • Kronisk typ:
  • Allvarlig inflammation med sekundära ärrbildningar i konjunktiva.
  • Förändring av cellpopulationen i konjunktiva – förlust av bägarceller som leder till torra ögon.
  • Vernal keratokonjunktivit:
   • Vanligare hos barn i tropiska/subtropiska områden, mer sällan i Sverige
   • Man skall dock ha diagnosen i åtanke vid allergisk konjunktivit som inte svarar på behandling, speciellt hos barn från sydligare länder
  • Atopisk konjunktivit:
   • Hos personer med atopi (eksem och astma)
  • Jättepapillskonjunktivit (Giant papillary conjunctivitis, GPC):
   • Ovanligt tillstånd som i sällsynta fall förekommer hos personer som använder kontaktlinser
Annons
Annons

ICD-10

 • H10.1 Akut atopisk konjunktivit

Anamnes

 • Klåda, ofta kraftig.
 • Röda ögon.
 • Tårflöde, slemtrådar kan bildas.
 • Nedsatt visus och smärta är inte typiskt.
 • Eventuellt andra allergiska symtom som allergisk rinit, eksem och astma.
 • Tillståndet är ofta säsongsbetonat.

Kliniska fynd

 • Bilateral konjunktival injektion.
 • Slemsekretion.
 • Eventuellt ödem i och runt ögonen, så kallade "allergiska påsar kring ögonen":
  • Chemos, betydande ödem i konjunktiva, kan ses under akuta anfall
 • Ibland ses ett lätt eksem kring ögat, särskilt vid ej säsongsbunden allergisk konjunktivit.

Utredning av allergisk konjunktivit

 • Anamnesen är ofta typisk för allergisk rinokonjunktivit men kan i vissa fall kompletteras med pricktest eller specifikt IgE-test. 
 • Vid typisk säsongsbunden rinit är det ofta inte nödvändigt med allergitest:
  • Björkpollenallergi ger symtom under våren och gräspollenallergi under sommaren och vid lindriga symtom endast under dessa perioder behövs ingen allergiutredning
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Konjunktivit, infektiös.
 • Keratit.

Egenbehandling

 • Identifiera och eliminera allergenen om detta är möjligt.
 • Kontaktlinser bör inte användas under perioder med aktiv allergisk konjunktivit.
 • Tårsubstitut kan ha lindrande effekt genom att skölja bort allergenet.
 • Regelbunden avsköljning av händer, hår och ansikte kan minska pollenexponering.

Läkemedelsbehandling

 • Läkemedelsbehandling mot allergisk rinokonjunktivit kan med fördel påbörjas redan någon vecka innan den typ av pollen som man reagerar mot ökar i luften. Pollenprognos för olika delar av landet kan ses i pollenrapporten.se.
 • Orala antihistaminer utgör basbehandling av allergisk konjunktivit:
  • Cetirizin kan ges från 2 års ålder (finns som oral lösning eller orala droppar för små barn)
  • Ebastin kan ges från 12 års ålder
  • Fexofenadin kan ges från 12 års ålder
  • Loratadin kan ges från 2 års ålder(finns som sirap för små barn)
  • Desloratadin kan ges från 1 års ålder (finns som oral lösning för små barn)
 • Ögondroppar histamin H1-receptorblockerare, vid behov kombinerat med en mastcellsstabilisator ges som tillägg vid otillräcklig effekt av orala antihistaminer:
 • Vid långvarigt problem (>3 veckor) rekommenderas andra generationens kombinationspreparat:
  • Olopatidin eller ketotifen
  • Olopatidin, ögondroppar: Vuxna och barn >3 år:
   • 1mg/mL, 1 droppe 2 x dagligen i vardera ögat
  • Ketotifen, ögondroppar: Vuxna och barn >3 år:
   • 0,25 mg/mL, 1 droppe 2 x dagligen i vardera ögat

Komplikationer

 • Nästan bara vid kroniska former.
 • Ärr i konjunktiva eller på kornea.
 • Trichiasis, ögonfransar som växer inåt och skaver mot ögat.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Tillståndet blir i regel mycket mindre uttalat i vuxen ålder.
 • Komplikationer är sällsynta.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.