Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Ögonförändringar vid hypertyreos (endokrin oftalmopati)


Uppdaterad den: 2017-07-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ögonförändringar vid hypertyreos.1
 • Tillståndet är obehagligt, smärtsamt, kosmetiskt störande och kan i ovanliga fall hota synen.

Gradering

 • Grad 0: Inga symtom eller tecken.
 • Grad 1:Retraktion av övre ögonlock eller proptos till 22 mm, inga symtom.
 • Grad 2:Påverkan på mjukvävnad (ödem i bindehinna eller ögonlock, konjunktival injektion etc.)
 • Grad 3:Proptos > 22 mm.
 • Grad 4:Påverkan på ögonmusklerna (skelning, dubbelseende).
 • Grad 5:Påverkan på hornhinnan.
 • Grad 6:Synnedsättning på grund av påverkan på synnerven.

Förekomst

 • Enligt brittiska siffror är prevalensen av Graves sjukdom 1,85 % och prevalensen av ögonsymtom bland dessa är 25–50 %.2
 • 3–5 % av dem som har Graves sjukdom utvecklar allvarlig ögonsjukdom.3
 • Incidens av tyreoidearelaterade ögonsymtom i Danmark:4
  • Kvinnor: 8/100 000 årligen
  • Män: 2/100 000 årligen
  • Genomsnittsålder vid debut var 51 år

Etiologi och patogenes

 • Autoimmun process i den retrobulbära vävnaden, framför allt i de yttre ögonmusklerna:
  • Inget samband med nivån av T4 i blodet vid hypertyreosen
 • Eventuellt dubbelseende beror på begränsning av ögats rörelseförmåga eftersom ögonhålan och ögonmusklerna infiltreras av lymfocyter med resulterande inflammation och svullnad:
  • Liknande förändringar uppstår även i ögonlocken och den främre periorbitala vävnaden
 • I extrema fall kan kompression av synnerven leda till bestående synpåverkan eller blindhet.

Predisponerande faktorer

 • Rökning:
  • Den viktigaste riskfaktorn för tyreoidea-ögonsjukdom hos patienter med Graves sjukdom5
  • Rökare har sju till åtta gånger högre risk att utveckla tyreoidearelaterad ögonsjukdom
  • Ju fler cigaretter som röks per dag, desto högre risk. Rökstopp tycks minska risken6
  • Rökning ökar också risken för att ögonsymtomen ska förvärras efter radiojodbehandling7
 • Kön:
  • Kvinnor har fem gånger högre risk än män för ögonförändringar vid hypertyreos, vilket i stort sett speglar den högre incidensen av Graves sjukdom bland kvinnor.1
 • Radiojodbehandling:
  • Tycks kunna orsaka att ögonsymtom blossar upp,8 men det är oklart i vilken grad9

ICD-10

 • E05 Tyreotoxikos (hypertyreos)
  • E05.0 Tyreotoxikos med diffus struma

ICD-10 Primärvård

 • E05- Tyreotoxikos [hypertyreos]

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Klassiskt tillstånd med tyreotoxikos, struma och exoftalmus.
 • Varierande symtom, jämför indelning, från symtomfrihet till synförlust.
 • I lindriga fall svullnad och rodnad på ögonlock och i konjunktiva.
 • Exoftalmus är en klinisk diagnos med ögonlocksretraktion och förändringar i retrobulbär vävnad, särskilt i de yttre ögonmusklerna.
 • I 10–20 % av fallen uppträder ögonförändringar före debuten av Graves sjukdom.1

Differentialdiagnoser

 • Allergisk konjunktivit – vid avsaknad av exoftalmus.
 • Myastenia gravis – vid avsaknad av exoftalmus.
 • Expansiva processer i orbita.

Anamnes

 • Symtomen beror på hur aktiv sjukdomen är och dess allvarlighetsgrad.1
 • Ökad ljuskänslighet och efterhand irritation i ögonen.
 • Andra symtom är smärta, tryckkänsla och stelhetskänsla i ögonen, tårflöde och ibland dubbelseende.
 • Förändrat utseende ögon/ögonlock – "stirrig blick".
 • Oskarp syn, som kan bero på förändringar i främre delen av ögat, torrhet, tårflöde och dylikt, men även, i svårare fall, kan vara ett tecken på kompression av synnerven.
 • Ögonsjukdomens högsta aktivitetsnivå inträder vanligtvis när tyreoideasjukdomens aktivitet avtar.
 • Övriga symtom som vid hypertyreos.

Kliniska fynd

 • Ögonlocksretraktion, där hornhinnans övre kant är synlig och övre ögonlocket inte följer med när patienten tittar ned.
 • Svullnad och rodnad i konjunktiva.
 • Exoftalmus, ofta asymmetrisk, ibland ensidig.
 • Dubbelseende kan förekomma på grund av infiltration med stramhet i extraokulära muskler.
 • Förändringar i hornhinneepitelet vid ofullständig stängning av ögonlocken (lagoftalmus).

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • FT4, FT3, TSH och antikroppar (TRAk och anti-TPO).

Andra undersökningar

 • Med CT och MR går det att differentiera mellan endokrin oftalmopati och tumör i ögonhålan:
  • Oftast är flera muskler förstorade/ödematösa i båda ögonhålorna vid endokrin oftalmopati.
 • Ögonundersökning:
  • Målsättningen är att identifiera vilka strukturer som är påverkade och om patienten är i en fas med aktiv inflammation
  • I utredningen ingår vanlig ögonundersökning med särskild bedömning av motilitet och skelning, ögonlocksförändringar, proptos, förändringar i kornea, konjunktiva och papill, synstyrka och intraokulärt tryck.

När remittera?

 • Tyreotoxikos åtföljd av exoftalmus remitteras till invärtesmedicinare.
 • Synrubbningar kräver omedelbar remiss till ögonläkare. Ju kortare tid synförlusten varar, desto större chans att behandlingen får god effekt.10

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika försämrad syn och ögonskador.

Behandlingen i korthet

 • Vanlig hypertyreosbehandling:
  • Normalisering av thyroideavärdena leder vanligtvis till förbättring av ögonsymtomen
 • De flesta patienter har en lindrig sjukdom som endast kräver symtomatisk behandling i form av glasögon, konstgjorda tårar, att undvika damm samt eventuellt täcka ögonen under sömn.1
 • Medicinsk behandling:
  • 10–35 % av patienterna med ögonbesvär behöver medicinsk behandling
  • Målet är att modulera immunresponsen
  • Behandlingen är höga steroiddoser och i sällsynta fall även strålbehandling av ögonhålan vid uttalade förändringar
 • Kirurgi är aktuell om läkemedelsbehandling inte leder till målet.

Egenbehandling

 • Sluta röka:
  • Rökning påverkar ögonsjukdomens förlopp i hög grad
  • Rökare får sämre och fördröjd effekt av behandlingen11
 • Behandling med konstgjorda tårar vid bristfällig stängning av ögat.

Läkemedelsbehandling

 • Behandla hypertyreosen.
 • Profylax och behandling av keratit på grund av slutningsdefekt av ögonlocken.
 • Steroider i höga doser – regleras av invärtesmedicinare, se nedan.

Steroider

 • Intravenös pulsbehandling med metylprednisolon är mer effektiv än peroral behandling:12-13
  • Initialt 500–1 000 mg per vecka, behandling i tio till tolv veckor
  • Responsen kommer vanligtvis efter en till två veckor, vilket möjliggör tidig identifiering av patienter som inte svarar på behandling
 • Observationsstudier har visat att steroider dämpar den akuta inflammationen hos 33–66 %.14-15

Strålbehandling av ögonhålan

 • Strålbehandlingens roll är kontroversiell men strålbehandling kan vara aktuell vid bristfällig respons på steroider.1
 • Studier tyder på osäker effekt av behandlingen.16-18

Kirurgisk behandling

 • Kirurgi kan vara aktuell i alla faser av sjukdomen.
 • Kirurgisk dekompression (öka utrymmet i ögonhålan) är aktuell vid tecken på optikusneuropati och bristande effekt av steroider.
 • Ögonmuskelkirurgi och ögonlockskirurgi är också aktuell när sjukdomen inte längre är i aktiv fas.1,19

Förebyggande åtgärder

 • Exoftalmus beror på en autoimmun process i den retrobulbära vävnaden och kan inte förebyggas helt, även med fullgod läkemedelsbehandling av hypertyreosen.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Processen upphör vanligtvis inom ett till tre år.
 • Förändringarna kan vara reversibla, men bestående förändringar av ögonlock, ögats ställning och rörelser, samt i värsta fall synnedsättning kan förekomma.

Komplikationer

 • Keratit:
  • Keratit kan vara en konsekvens av lagoftalmus, det vill säga att ögat inte går att stänga helt
 • Optikusatrofi och varaktig synnedsättning vid kompressionssyndrom.
 • Sekundärt glaukom:
  • Kan förekomma som komplikation till uttalad exoftalmus med cirkulationsförändringar
 • Dubbelseende.
 • Kosmetiska förändringar kan vara mycket besvärande.

Prognos

 • Obehandlad kan uttalad endokrin oftalmopati ge optikusatrofi och sekundärt glaukom till följd av cirkulationsförändringar.
 • Efter behandling har mer än hälften av patienterna dubbelseende, mer än en tredjedel är missnöjda med ögonens utseende och över en fjärdedel har dålig synskärpa.20-21
 • Korrigering av sekundär strabism med kirurgi eller prismaglasögon kan oftast avhjälpa dubbelseende – åtminstone i neutralställning.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm har riksspecialitet för orbitakirurgi

Skriftlig patientinformation

Patientföreningar

Uppföljning

Plan

 • Eutyreoid med väl supprimerat TSH.

Vad kontrolleras?

 • Tyreoideafunktion, TSH och eventuellt FT4.
 • Visus.
 • Ögontryck.

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons