Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Subkonjunktival blödning och hyposfagma

Ofarlig blödning i ögonvitan, mellan sklera (senhinnan) och konjunktiva (bindehinnan). Hyposfagma är vanligt i alla åldrar, dock något vanligare hos äldre.


Uppdaterad den: 2016-05-13

Annons

Indelning

1. Primär/spontan
2a. Traumatisk
2b. Sekundär till systemisk sjukdom

Annons
Annons

Bakgrund och epidemiologi

Ögonvitan består av sklera, ett knappt millimetertjockt lager av kollagen som centralt övergår i kornea, hornhinnan. Utanpå sklera ligger konjunktiva, en tunn, genomskinlig hinna med blodkärl. Hyposfagma är en ofarlig bristning i ett konjunktivalt eller episkleralt kärl som leder till en blödning under konjunktiva. Blodet sprider sig lätt över en stor del av ögonvitan som blir homogent, intensivt röd. 

Prevalens/Incidens

Hyposfagma är vanligt i alla åldrar (dock något vanligare hos äldre). Exakta siffror är okända, då tillståndet är självbegränsande och många aldrig söker vård.

Annons
Annons

Etiologi och patogenes

Blödningen är oftast spontan, men kan också bero på lätt trauma, hostning, nysning, krystning etc. I de fall där en bakomliggande sjukdom kan hittas brukar hypertoni anses vara vanligast. Även större trauma, inklusive ögonkirurgi, kan ge hyposfagma. Blödningsrubbning eller blodsjukdom kan vara en bakomliggande orsak, och skall has i åtanke speciellt hos yngre patienter med upprepade blödningar. Vissa läkemedel (warfarin, NSAID, lokala/systemiska steroider) ökar risken för hyposfagma, liksom ateroskleros. Vissa infektionssjukdomar (septikemi, scharlakansfeber, influensa) kan ha hyposfagma som ett delsymtom.

Klinisk bild

Isolerad subkonjunktival blödning ger i de flesta fall inga symtom. En lätt irritation i ögat kan förekomma. Synen är opåverkad. De flesta söker på grund av oro, då ögat är så intensivt rött. Vid större blödningar ses en ”säckformig” utbuktning av konjunktiva. Blodet resorberas under loppet av 7–14 dagar. Ofta ses (som vid alla hematom) en blå eller gul missfärgning i efterförloppet.

Diagnostik

Den kliniska bilden är helt typisk. Med spaltlampa ses tydligt att blodet är lokaliserat under konjunktiva. Remiss till ögonspecialist eller vidare utredning är mycket sällan påkallat. Se dock nedan.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Differentialdiagnoser

Man bör tänka på tre ovanliga, men viktiga bakomliggande tillstånd: trauma (inklusive till exempel perforerande ögonskada!), blödningsrubbning och hypertoni. De två förstnämnda kan oftast fås fram via anamnesen. Blodtrycket bör mätas. Om en isolerad subkonjunktival blödning saknar synpåverkan och/eller smärta, är dock sannolikheten för en allvarlig ögonskada minimal.

Behandling

Behandling behövs inte. Lugnande besked om tillståndets helt ofarliga natur ges.

Prognos/Komplikationer

Prognosen vid all isolerad subkonjunktival blödning är god. Blodet resorberas inom 7–14 dagar. Ingen risk för synpåverkan eller andra sequele föreligger. I de få fall blödningen har en bakomliggande orsak är prognosen beroende av denna (trauma, blödningsrubbning etc)

Vidare information

Bilder av hyposfagma

Hyposfagma på eMedicine

ICD-10

H11.3

Referenser

  1. Cronau H, Kankanala RR, Mauger T. Diagnosis and management of red eye in primary care. Am Fam Physician. 2010 Jan 15;81(2):137-44. Review.
  2. Wirbelauer C. Management of the red eye for the primary care physician. Am J Med. 2006 Apr;119(4):302-6. Review.
  3. Mimura T, Usui T, Yamagami S, Funatsu H, Noma H, Honda N, Amano S. Recent causes of subconjunctival hemorrhage. Ophthalmologica. 2010;224(3):133-7.
  4. Mimura T, Yamagami S, Usui T, Funatsu H, Noma H, Honda N, Fukuoka S, Hotta H, Amano S. Location and extent of subconjunctival hemorrhage. Ophthalmologica. 2010;224(2):90-5. Epub 2009 Aug 28.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.