Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Fraktur ögonhåla


Publicerad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Yttre fraktur:
  • Fraktur av ögonhålans kant
 • Inre fraktur, blow out-fraktur:
  • Fraktur av delar av ögonhålans vägg eller golv

Klassifikation (Le Fort)

 • Typ I - under ögonhålans golv.
 • Typ II - genom nasal- och lacrimalbenen utöver maxillen.
 • Typ III - involverar både medial- och lateralväggarna och ögonhålans golv.

Förekomst

 • Frakturer i ögonhålan är sällsynt i primärvård.

Etiologi och patogenes

Yttre fraktur

 • Kan förekomma i samband med maxillfraktur, fraktur av os zygomaticum och/eller nasoetmoidalfraktur.
 • Den vanligaste lokalisationen är i den nedre laterala orbitaväggen, eventuellt med felställning av ögongloben.
 • Genombrott till sinus maxillaris ger luftemfysem – svullnad av ögonlocken när patienten snyter näsan.

Inre fraktur

 • Uppstår till följd av akut tryckökning (slag mot ögongloben).
 • Delar av ögonhålans vägg skadas, vanligtvis golvet, eventuellt även mediala väggen.
 • Ögonmuskler och periorbitalt fett kan kila sig fast i frakturspalten och leda till mekanisk rörelseinskränkning och diplopi. Vanligast är muskulus rectus inferior med nedsatt elevation av ögat (dubbelseende vid blick uppåt).

ICD-10

 • S02 Skallfraktur och fraktur på ansiktsben
  • S02.3 Fraktur på orbitalgolvet

ICD-10 Primärvård

 • S02- Skallfraktur och fraktur på ansiktsben

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Kliniska och bilddiagnostiska fynd.

Anamnes

 • Vid trubbigt våld mot ögat är orbitagolvet mest utsatt.
 • Dubbelseende både när blicken vänds uppåt och nedåt ger i sådana fall stark misstanke om fraktur, men det är inte alltid så:
  • I samband med traumat, när golvet i orbita frakturerar, separeras frakturbitarna i några millisekunder innan de förs samman igen
  • I det korta separationsögonblicket kan innehållet i nedre orbita prolabera och de hernierade strukturerna blir fastlåsta när frakturändarna möts igen
  • Muskulus rectus inferior kan bli fångad på detta sätt, och det förhindrar att ögat rörs uppåt
 • Såväl slag som små hårda bollar eller liknande mot ögat kan ge intraokulär blödning och sekundär näthinneavlossning.

Kliniska fynd

 • Yttre frakturer omfattar ögonhålans kant, oftast nedåt och temporalt och frakturlinjen kan ofta palperas.
 • Inre fraktur, blow out, lesion av nervus infraorbitalis kan ge anestesi av huden nedanför ögat:
  • Inskränkt rörlighet av ögongloben i vertikal riktning och dubbelseende tyder på att muskulus rectus inferior är inklämd mellan fragmenten
  • Enoftalmus kan föreligga
 • Det kan föreligga hyphema och näthinneskador.

Andra undersökningar

På sjukhus

 • Röntgen av ögonhålan.
 • Datortomografi eller MR:
  • Datortomografi ger bättre bild av anatomiska detaljer, i synnerhet benstrukturer
  • MR är kontraindicerat om det kan föreligga en främmande kropp i metall

När remittera?

 • Akutinläggning på ögonavdelning.

Behandling

Behandlingsmål

 • Korrigera felställningar.
 • Förhindra, om möjligt, synförlust.

Allmänt om behandlingen

Sjukhusbehandling

 • Vid vissa fall av diplopi avvaktar man något med kirurgisk intervention för att se om det sker en spontan bättring.

Läkemedelsbehandling

 • Progredierande synförlust är ofta uttryck för ökande tryck, kortikosteroider kan vara indicerat.

Annan behandling

 • Övertäckning av det skadade området.
 • Kirurgi – bland annat dekompression.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ökande synförlust i samband med en fraktur i ögonhålan är ett trycksymtom och kräver intervention.

Komplikationer

 • Blindhet.
 • Carotis-sinus cavernosus-fistel kan uppstå efter orbitala apexfrakturer.

Prognos

 • Obehandlade frakturer i ögonhålan kan ge varaktig diplopi och ögonmuskelpareser.
 • Plötslig synförlust är sällan reversibelt.

Uppföljning

Plan

 • Uppföljning från sjukhuset.

Vad bör kontrolleras?

 • Syn, synfält, ögonrörelser.

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons