Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Fraktur ögonhåla, orbitafraktur


Uppdaterad den: 2023-09-28

Annons

Bakgrund

 • Frakturer i ögonhålan ses vanligtvis vid skador mitt på ansiktet.
 • Svårighetsgraden varierar från små frakturer utan dislokation till frakturer som kräver kirurgiskt ingrepp.
 • Yttre fraktur:
  • Fraktur av ögonhålans kant
 • Inre fraktur, blow out-fraktur:
  • Fraktur av delar av ögonhålans vägg eller golv

Epidemiologi

 • Orsakas vanligen av fordonsolyckor, sportrelaterade ansiktsskador och slagsmål.
 • Zygomatiska komplexa frakturer som involverar orbita är den vanligaste frakturtypen.

Etiologi och patogenes

Yttre fraktur

 • Kan förekomma i samband med maxillfraktur, fraktur av os zygomaticum och/eller nasoetmoidalfraktur.
 • Den vanligaste lokalisationen är i den nedre laterala orbitaväggen, eventuellt med felställning av ögongloben.
 • Genombrott till sinus maxillaris ger luftemfysem – svullnad av ögonlocken när patienten snyter näsan.

Inre fraktur

 • Uppstår till följd av akut tryckökning (slag mot ögongloben)- blow-out, blow-in.
 • Delar av ögonhålans vägg skadas, vanligtvis golvet, eventuellt även mediala väggen.
 • Ögonmuskler och periorbitalt fett kan kila sig fast i frakturspalten och leda till mekanisk rörelseinskränkning och diplopi. Vanligast är muskulus rectus inferior med nedsatt elevation av ögat (dubbelseende vid blick uppåt).
Annons
Annons

ICD-10

 • S02- Skallfraktur och fraktur på ansiktsben

Anamnes

 • Vid trubbigt våld mot ögat är orbitagolvet mest utsatt.
 • Dubbelseende både när blicken vänds uppåt och nedåt ger i sådana fall stark misstanke om fraktur, men det är inte alltid så:
  • I samband med traumat, när golvet i orbita frakturerar, separeras frakturbitarna i några millisekunder innan de förs samman igen
  • I det korta separationsögonblicket kan innehållet i nedre orbita prolabera och de hernierade strukturerna blir fastlåsta när frakturändarna möts igen
  • Muskulus rectus inferior kan bli fångad på detta sätt, och det förhindrar att ögat rörs uppåt
 • Såväl slag som små hårda bollar eller liknande mot ögat kan ge intraokulär blödning och sekundär näthinneavlossning.

Kliniska fynd

 • Kontrollera synen.
 • Kontrollera pupillfunktionen.
  • Är onormal vid traumatisk optisk neuropati
 • Bedöm ögonglobens position:
  • Enoftalmus kan vara svårt att diagnostisera initialt
  • Proptos kan ofta upptäckas tidigt
 • Palpera orbitakanten:
  • Yttre frakturer omfattar ögonhålans kant, oftast nedåt och temporalt och frakturlinjen kan ofta palperas.
 • Inre fraktur, blow out, lesion av nervus infraorbitalis:
  • Kan ge anestesi av huden nedanför ögat:
   • Inskränkt rörlighet av ögongloben i vertikal riktning och dubbelseende tyder på att muskulus rectus inferior är inklämd mellan fragmenten
   • Enoftalmus kan föreligga
  • Det kan föreligga hyphema och näthinneskador.

Utredning av orbitafraktur

 • Röntgen av ögonhålan.
 • Datortomografi eller MRT:
  • Datortomografi ger bättre bild av anatomiska detaljer, i synnerhet benstrukturer
  • MR är kontraindicerat om det kan föreligga en främmande kropp i metall
Annons
Annons

Behandling av orbitafraktur

På skadeplats eller i primärvård

 • Täck det skadade området.

På sjukhus

 • Behandling och bedömning individanpassas.
 • Vid vissa fall av diplopi avvaktar man något med kirurgisk intervention för att se om det sker en spontan bättring.

Läkemedelsbehandling

 • Progredierande synförlust är ofta uttryck för ökande tryck, kortikosteroider kan vara indicerat.

Kirurgi

 • Eventuellt dekompression.
 • Reponering vid dislocerad fraktur eller inklämning av synnerven eller ögonmusklerna (muskelprolaps).

Komplikationer

 • Blindhet.
 • Sinus cavernosus-fistel kan uppstå efter orbitala apexfrakturer.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Obehandlade frakturer i ögonhålan kan ge varaktig diplopi och ögonmuskelpareser.
 • Plötslig synförlust är sällan reversibelt.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.