Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Främmande kropp på kornea eller konjunktiva


Uppdaterad den: 2023-04-26

Annons

Bakgrund

 • Ytliga, fastsittande eller perforerande främmande kroppar i kornea eller konjunktiva (övre eller nedre konjunktivalsäck)

Epidemiologi

 • Främmande kroppar i kornea eller konjunktivalsäck är mycket vanligt.

Etiologi och patogenes

 • Främmande kroppar som sand, damm, träspån och (delar av) insekter sitter som regel ytligt.
 • Glödande partiklar (svetsning, slipning) kan tränga djupare.
 • Metallflisor med hög hastighet (metall mot metall/sten) kan tränga djupt in i, och eventuellt perforera, kornea eller sklera.
 • Främmande kroppar kan utlösa en inflammatorisk kaskad:
  • Medför dilatation av omgivande små blodkärl, ödem av ögonlocken, konjunktiva och kornea
  • Vita blodkroppar kan frigöras och leda till en reaktion i främre kammaren och/eller korneal infiltration
  • Om den främmande kroppen inte avlägsnas kan den orsaka infektion och/eller vävnadsnekros
Annons
Annons

ICD-10

 • T15 Främmande kropp i ögats yttre delar

Anamnes

 • Främmande kropp:
  • Oftast enkel anamnes med skademekanism: slipning av metall, vistelse i dammfyllda lokaler, arbete med träspån och så vidare
  • Smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha något i ögat, tårflöde och rött öga
  • Ensidiga besvär
 • Om främmande kropp efter metall mot metall/sten ska perforation misstänkas.

Kliniska fynd

 • Droppanestesi kan vara nödvändigt för att kunna göra en adekvat ögonundersökning.

Främmande kropp på kornea

 • Som regel lätt att se i ögonmikroskop.
 • Om man inte ser någon främmande kropp kan det bero på att en löst sittande partikel blinkats bort, medan epiteldefekten gör att det känns som om det sitter något kvar.
 • Färgning med fluorescein kartlägger epitelskada:
  • Titta efter tecken på läckage, perforation – "strömmar" det ut vätska från skadan som sköljer bort fluoresceinfärgen (Seidels test)?

Främmande kropp i konjunktiva

 • Vanligtvis lätt att se i ögonmikroskop eller utan förstoring i bra belysning.
 • Kom ihåg att undersöka insidan av ögonlocken:
  • Vid misstanke om främmande kropp ska övre konjunktivalsäcken sköljas eller exploreras med en bomullspinne efter eversion av ögonlocket, se film
 • Glas och träspån kan vara svåra att se.

Perforation

 • Smärta/värk, svullnad, deformerad ögonbulb, utplånad främre kammare, pupilldeformation, prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer, nedsatt syn. 

Utredning av främmande kropp på kornea eller konjunktiva

 • Fluoresceinfärgning för att kartlägga eventuell epitelskada.
 • "Röd reflex"-undersökning efter pupilldilatation kan avslöja ojämnheter i korneas yta.
 • Röntgen av ögat/orbita om det finns misstanke om att metallfragment kan ha penetrerat in i ögat.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Icke-traumatiska smärtsamma tillstånd som:
  • Keratit
  • Iridocyklit
  • Akut glaukom
 • Intraokulär främmande kropp/perforation:
  • Orsakas av främmande kroppar som träffar ögat med stor kraft (till exempel metall mot metall/sten och explosioner)

Behandling av främmande kropp på kornea eller konjunktiva

Mekanisk borttagning

 • Ytanestesi (oxibuprokain).
 • Använd helst ögonmikroskop, ett sämre alternativ är huvudlupp och god belysning.
 • Främmande kropp under ögonlocket:
  • Kan sköljas bort med koksaltlösning eller svepas bort med bomullspinne efter anestesi
 • Främmande kropp på kornea:
  • Kan skrapas bort med främmande kroppsinstrument eller en liten kanyl
  • Försiktighet bör iakttas, i synnerhet när det gäller främmande kropp nära optiska centrum/mitt i pupillen
  • Använd inte bomullspinne på kornea, eftersom det finns en risk att man skrapar bort för mycket epitel
  • Remittera till specialist om den främmande kroppen inte går att avlägsna efter ett par försök
 • Rostring:
  • Oxidation av en järnhaltig främmande kropp kan lämna rost i kornea
  • Rostringen tas bort för att minska inflammation och ärrbildning

Läkemedelsbehandling

 • Lokalt antibiotikum:
  • Efter borttagning av främmande kropp kan man använda ögonsalva med till exempel kloramfenikol 3 gånger dagligen i 1 vecka eller tills besvärsfrihet
  • En Cochranerapport (2016) visade att ögonlapp sannolikt inte förbättrar läkningen och inte heller smärtan
 • Kloramfenikol i salvbandage:
  • I eventuell avvaktan på ögonläkare nästa dag kan man även lägga salvbandage med kloramfenikol som smärtlindrande behandling
  • Patient med ocklusionsbandage får inte köra bil
 • Ge inte lokalbedövande medel som patienten kan använda efter behov:
  • Det fördröjer läkningen, kan maskera ytterligare skada eller infektion och leda till permanenta ärr på kornea
 • Undvik också steroider lokalt.

Uppföljning

 • Om man använder ett främmande kroppsinstrument kan det ibland vara bra med en uppföljning efter 1–2 dagar.
 • Om hela den främmande kroppen inte kunnat avlägsnas ska patienten följas upp efter några få dagar. Eventuellt kan man då avlägsna resten.

Komplikationer

Omedelbara komplikationer

 • Perforation med prolaps av okulärt innehåll, blödning och efterhand infektion.
 • Konjunktivit.
 • Keratit.

Sena komplikationer

 • Oregelbunden korneal astigmatism.
 • Ärrvävnad i kornea.
 • Katarakt.
 • Glaukom.
 • Näthinneskador.

Prognos

 • Prognosen är i regel god med full återläkning efter avlägsnande av den främmande kroppen.
 • Häftig skrapning av fastsittande främmande kropp centralt på kornea kan ge iatrogena erosioner, i sällsynta fall varaktig påverkan på synen, och bör undvikas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.