Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Främmande kropp på kornea eller konjunktiva


Uppdaterad den: 2017-09-21
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Ytliga, fastsittande eller perforerande främmande kroppar i kornea eller konjunktiva (övre eller nedre konjunktivalsäck).1

Förekomst

 • Främmande kroppar i kornea eller konjunktivalsäck är mycket vanligt i primärvård.

Etiologi och patogenes

 • Främmande kroppar som sand, damm, träspån och (delar av) insekter sitter som regel ytligt.
 • Glödande partiklar (svetsning, slipning) kan tränga djupare.
 • Metallflisor med hög hastighet (metall mot metall/sten) kan tränga djupt in i, och eventuellt perforera, kornea eller sklera.
 • Främmande kroppar kan utlösa en inflammatorisk kaskad:2
  • Medför dilatation av omgivande små blodkärl, ödem av ögonlocken, konjunktiva och kornea
  • Vita blodkroppar kan frigöras och leda till en reaktion i främre kammaren och/eller korneal infiltration
  • Om den främmande kroppen inte avlägsnas kan den orsaka infektion och/eller vävnadsnekros

Predisponerande faktorer

 • Arbete med sand, damm, träspån eller metallarbete.

ICD-10

 • T15 Främmande kropp i ögats yttre delar
  • T15.0 Främmande kropp i kornea
  • T15.1 Främmande kropp i konjunktivalsäcken

ICD-10 Primärvård

 • T15- Främmande kropp i ögats yttre delar

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Påvisning av främmande kropp, helst med ögonmikroskop.
 • I synnerhet glasskärvor och träspån kan vara svåra att upptäcka.

Differentialdiagnoser

 • Icke-traumatiska smärtsamma tillstånd som:
  • Keratit
  • Iridocyklit
  • Akut glaukom
 • Intraokulär främmande kropp/perforation:
  • Orsakas av främmande kroppar som träffar ögat med stor kraft (till exempel metall mot metall/sten och explosioner)

Anamnes

 • Främmande kropp:
  • Oftast enkel anamnes med skademekanism: slipning av metall, vistelse i dammfyllda lokaler, arbete med träspån och så vidare.
  • Smärta, ljuskänslighet, känsla av att ha något i ögat, tårflöde och rött öga.
  • Ensidiga besvär.
 • Om främmande kropp efter metall mot metall/sten ska perforation misstänkas.

Kliniska fynd

 • Droppanestesi kan vara nödvändigt för att kunna göra en adekvat ögonundersökning.

Främmande kropp på kornea

 • Som regel lätt att se i ögonmikroskop.
 • Om man inte ser någon främmande kropp kan det bero på att en löst sittande partikel blinkats bort, medan epiteldefekten gör att det känns som om det sitter något kvar.
 • Färgning med fluorescein kartlägger epitelskada:
  • Titta efter tecken på läckage, perforation – "strömmar" det ut vätska från skadan som sköljer bort fluoresceinfärgen (Seidels test)?

Främmande kropp i konjunktiva

 • Vanligtvis lätt att se i ögonmikroskop eller utan förstoring i bra belysning.
 • Kom ihåg att undersöka insidan av ögonlocken:
  • Vid misstanke om främmande kropp ska övre konjunktivalsäcken sköljas eller exploreras med en bomullspinne efter eversion av ögonlocket
 • Glas och träspån kan vara svåra att se.

Perforation

 • Smärta/värk, svullnad, deformerad ögonbulb, utplånad främre kammare, pupilldeformation, prolaps av iris eller andra intraokulära strukturer, nedsatt syn. Se även Perforerande ögonskador.

Kompletterande undersökningar i primärvården

 • Fluoresceinfärgning för att kartlägga eventuell epitelskada.
 • "Röd reflex"-undersökning efter pupilldilatation kan avslöja ojämnheter i korneas yta.

Andra undersökningar

 • Röntgen av ögat/orbita om det finns misstanke om att metalliska fragment kan ha penetrerat in i ögat.

När remittera?

 • Ögonklinik med operationsresurser:
  • Alltid akut vid misstanke om perforation. Se även Perforerande ögonskador
  • Vid trauma efter metall mot metall/sten ska perforation misstänkas–skutremissfall
 • Ögonläkare:

  • Främmande kropp s

   om inte kan avlägsnas
  • Svetsgrad som sitter fast på kornea och inte enkalt kan avlägsnas
  • Rostring, speciellt nära optiska centrum

Behandling

Behandlingsmål

 • Ta bort den främmande kroppen.
 • Förhindra ärr på kornea som kan ge synpåverkan.

Behandlingen i korthet

 • Ta bort den främmande kroppen.
 • Lokal antibiotika för att förhindra infektion.

Mekanisk borttagning

 • Ytanestesi (oxibuprokain).
 • Använd helst ögonmikroskop, ett sämre alternativ är huvudlupp och god belysning.
 • Främmande kropp under ögonlocket:
  • Kan sköljas bort eller svepas bort med bomullspinne efter anestesi
 • Främmande kropp på kornea:
  • Kan skrapas bort med främmande kroppsinstrument eller en liten kanyl
  • Försiktighet bör iakttas, i synnerhet när det gäller främmande kropp nära optiska centrum/mitt i pupillen
  • Använd inte bomullspinne på kornea, eftersom det finns en risk att man skrapar bort för mycket epitel
  • Remittera till specialist om den främmande kroppen inte går att avlägsna efter ett par försök
 • Rostring:3
  • Oxidation av en järnhaltig främmande kropp kan lämna rost i kornea
  • Rostringen tas bort för att minska inflammation och ärrbildning

Läkemedelsbehandling

 • Lokalt antibiotikum:
  • Efter borttagning av främmande kropp kan man använda ögonsalva med till exempel kloramfenikol tre gånger dagligen i en vecka
  • En Cochranerapport visade att ögonlapp inte förbättrar läkningen och inte heller smärtan4
 • Kloramfenikol i salvbandage:
  • I eventuell avvaktan på ögonläkare nästa dag kan man även lägga salvbandage med kloramfenikol som smärtlindrande behandling
  • Patient med ocklusionsbandage får inte köra bil
 • Ge inte lokalbedövande medel som patienten kan använda efter behov:
  • Det fördröjer läkningen, kan maskera ytterligare skada eller infektion och leda till permanenta ärr på kornea
 • Undvik också steroider lokalt.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Fastsittande främmande kropp tas ofta enkelt bort av allmänläkare.

Komplikationer

Omedelbara

 • Perforation med prolaps av okulärt innehåll, blödning och efterhand infektion.
 • Konjunktivit.
 • Keratit.

Senskador

 • Oregelbunden korneal astigmatism.
 • Ärrvävnad i kornea.
 • Katarakt.
 • Glaukom.
 • Näthinneskador.

Prognos

 • Prognosen är som regel god med full återläkning efter avlägsnande av den främmande kroppen.
 • Häftig skrapning av fastsittande främmande kropp centralt på kornea kan ge iatrogena erosioner, i sällsynta fall varaktig påverkan på synen, och bör undvikas.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Uppföljning

Plan

 • Om man använder ett främmande kroppsinstrument kan det ibland vara bra med en uppföljning efter en till två dagar.
 • Om hela den främmande kroppen inte kunnat avlägnas ska patienten följas upp efter några få dagar. Eventuellt kan man då avlägsna resten.

Vad bör kontrolleras?

 • Att all främmande kropp är borta och att det inte är någon infektion.
 • Vid minsta misstanke om perforation av ögongloben eller ögonhålan bör röntgen öga/orbita göras.

Källor

Referenser

  • Anders Behndig professor och överläkare, Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
  • Anna Nager, med dr och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet
Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons