Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Centralvenstrombos eller grenvenstrombos


Uppdaterad den: 2019-12-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Partiell eller total ocklusion av en eller flera vener i retina.
 • Ocklusionen kan vara i centralvenen (CRVO) eller i en av grenarna (BRVO):
  • Centralvenstrombos innebär ocklusion i en centralven och alla kvadranterna i retina blir påverkade
  • Grenvenstrombos påverkar maximalt en kvadrant, den kvadrant som venen normalt dränerar

Epidemiologi

 • Ökar med åldern, de flesta är äldre än 65 år.
 • Grenvenstrombos är cirka 3 gånger vanligare än centralvenstrombos.
 • I Sverige uppskattas incidensen av centralvenstrombos till 2 fall per 10 000 invånare.
 • Förekomsten är densamma för kvinnor som män.

Etiologi och patogenes

 • På grund av förändringar i kärlväggen ökar den generella trombosrisken:
  • Arteroskleros eller inflammatoriska förändringar exempelvis
  • Glaukom, hypertoni, diabetes och hyperlipidemi kan också skapa dessa anatomiska förhållanden
 • Anatomisk placering:
  • Oftast ses centralvenstrombosen i retina där ven och artär ska passera i sclerakanalen, trånga förhållanden
  • Grenvenstrombos sker oftast vid en arteriovenös korsning
 • Högt ventryck på grund av ocklusion:
  • Spridda blödningar uppstår till följd av det ökade ventrycket
  • Ischemi uppstår i varierande grad
  • Ödem uppstår också
  • Lokal ischemi kan medföra en ökning av tillväxtfaktorer som vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF)

ICD-10

 • H36 Förändringar i näthinnan vid sjukdomar som klassificeras annorstädes
  • H36.8 Andra retinala förändringar vid sjukdomar som klassificeras annorstädes

Anamnes

 • Centralvenstrombos:
  • Synnedsättning kan komma kvickt, men också tilltagande under veckor till månader
 • Grenvenstrombos:
  • Beror på lokalisation av grenvenen

Kliniska fynd

 • Visusnedsättningen kan variera mycket och samvarierar med prognosen.
 • Tydliga oftalmoskopifynd: 
  • Ofta dramatisk bild med stas, hyperemi, mörkröd fundus, ödem, oskarp papill, utvidgade och slingrande vener, blödningar samt eventuellt grått exsudat

Utredning av centralvenstrombos

 • Ögonstatus:
  • Ögonbottenbedömning
  • Mätning av intraokulärt tryck
  • Visus
 • Fluoresceinangiografi:
  • Metod för att kartlägga retinal cirkulation
 • Optisk coherenstomografi:
  • Kvantifieras makulaödem

Differentialdiagnoser

 • Arteriell ocklusion
 • Diabetesretinopati
 • Hypertoniförändringar
 • Temporalisarterit
 • Akut glaukom
 • Optikusneurit
 • Näthinneavlossning

Behandling av centralvenstrombos

 • Består i första hand av anti-VEGF-injektioner.

Läkemedelsbehandling

 • Vid centralvenstrombos och makulaödem eller grenvenstrombos, makulaödem och synnedsättning bör behandling initieras.
 • VEGF (vaskulär endotelial tillväxtfaktor):
  • Upprepade intravitreala injektioner med anti-VEGF leder till förbättring av synen efter 6 och efter 12 månader tillsammans med observation 

Komplikationer

 • Nedsatt syn.
 • Makulaödem leder till nedsatt syn.
 • Retinal neovaskulisering vid grenvenstrombos kan också leda till blödning i glaskroppen.
 • Irisrubeos kan i tillägg ge kärlproliferation i kammarvinkeln med fara för sekundärt glaukom.

Prognos

 • Osäkerhet med hänsyn till synen, den kan helt eller delvis normaliseras, men de flesta får permanent nedsatt centralsyn.
 • 15–20 % får irisrubeos och risk för sekundärt hemorragiskt glaukom.
 • Ökad risk för ventrombos i andra ögat.

Annons
Annons
Annons

Annons