Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Översynthet


Uppdaterad den: 2022-03-11

Annons

Bakgrund

 • Översynthet (hyperopi, hypermetropi) är ett tillstånd där ögat vid ackommodationsvila fokuserar bilden bakom näthinnan. Om näthinnebilden ska bli skarp, måste brännpunkten aktivt flyttas fram till näthinnan:
  • Det kan göras antingen genom att öka linsens brytande förmåga (ackommodation) eller genom att placera en lämplig pluslins (glasögon eller kontaktlins) framför ögat
  • Utan hjälp av glasögon/kontaktliner måste alltså en person med hyperopi ackommodera både på avstånd och ännu mer på nära håll för att se skarpt
 • Latent hyperopi:
  • Ackommodation, det vill säga linsens förmåga att ändra form för att se skarpt, kan kompensera lättare grader av översynthet hos unga personer
 • Manifest hyperopi:
  • Översyntheten låter sig inte korrigeras med ackommodation, antingen på grund av för stor avvikelse eller för oelastisk lins
 • Hyperopi predisponerar för skelning (esotropi, inåtskelning) och det finns risk för utveckling av amblyopi – bristande synutveckling hos barn i förskoleåldern.

Epidemiologi

 • Punktprevalens av översynthet i en norsk undersökning:
  • >0,5 till <3,0:
   • 12,2 % (20–25 år) och 16,7 % (40–45 år)
  • >3,0 till <5,0:
   • 0,9 % (20–25 år) och 0,7 % (40–45 år)
  • >5,0:
   • 0,2 % (20–25 år) och 0 % (40–45 år)

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till översynthet kan vara kort axellängd (axial hyperopi) av ögat, som är fallet vid vissa medfödda tillstånd, eller nedsatt brytningsförmåga i ögatsbrytande medier (hornhinna, lins; refraktiv hyperopi).
 • Kompensering av brytningsfelet:
  • Ackommodationsvidden är avgörande för hur hög grad av översyntheten som kan kompenseras
  • Ett barn har ackommodationsvidd på 10–12 D, men denna vidd avtar med åldern
 • Strabism (skelning):
  • Det ökade ackommodationsbehovet hos översynta gör att konvergent strabism (inåtskelning, esofori/-tropi) ses mycket oftare hos hyperopa barn än hos andra
 • Amblyopi:
  • Vid uttalad översynthet utvecklas ofta en viss amblyopi eftersom barnet, särskilt på nära håll, inte har kunnat upprätthålla ackommodationen tillräckligt över tid för att normal synskärpa ska kunna utvecklas
  • Vid esofori/-tropi på grund av hyperopi är det mycket stor risk för utveckling av amblyopi på det skelande ögat.
Annons
Annons

ICD-10

 • H52.0 Översynthet

Anamnes

 • Om översyntheten inte är för uttalad kan en ung person se skarpt på långt håll genom att ackommodera – motsvarande hur ett normalt öga gör vid läsning.
 • En ung person med översynthet kan också få ett skarpt närseende genom att ackommodera ännu mer.
 • Den extra ackommodation som krävs för skarpt seende kan trötta ut ögat – särskilt vid mycket arbete på nära håll, exempelvis läsning och datorarbete – och kan ge obehag, trötthet i ögonen och huvudvärk (syntrötthet, astenopi)
 • Grad av översynthet som en person kan ha utan att ha symtom varierar med åldern:
  • Allteftersom förmågan att ackommodera avtar, avtar också toleransen för översynthet
  • Exempelvis kan 3 D accepteras av en tonåring, men det kräver glasögon senare även om översyntheten inte ändrar sig

Utredning av översynthet

 • Diagnosen fastställs genom refraktionsundersökning, oftast hos optiker. Barn i förskoleåldern skall alltid undersökas på ögonklinik.
 • Om inte testning med pluslinser framför ögat görs, avslöjas inte mindre hypermetropier.
 • Den starkaste pluslinsen som ger fullgod synskärpa, korrigerar patientens manifesta hypermetropi, och ger därmed nästan avslappnad ackommodation vid avståndsseende.
 • Hos yngre patienter kan en latent hyperopi endast avslöjas om ciliarmuskeln förlamas medikamentellt, till exempel med cyklopentolat- eller atropinögondroppar (cykloplegi).

Differentialdiagnoser

 • Myopi
 • Astigmatism
 • Presbyopi
Annons
Annons

Komplikationer

 • Skelning:
  • Det ökade ackommodationsbehovet hos översynta gör att konvergent strabism med risk för amblyopiutveckling är mycket vanligare hos barn med översynthet
 • Amblyopi:
  • Vid uttalad översynthet förekommer ofta en viss amblyopi, eftersom barnet särskilt på nära håll inte har kunnat upprätthålla ackommodationen tillräckligt över tid, så att normal synskärpa inte har kunnat utvecklas på det ena ögat
  • Vid inåtskelning på grund av hyperopi är det en klart ökad risk för amblyopiutveckling på det skelande ögat
 • Vinkelblockglaukom (trångvinkelglaukom):
  • Ses oftare vid uttalad översynthet på grund av grund främre kammare och trång kammarvinkel

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.