Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Närsynthet


Uppdaterad den: 2022-03-08

Annons

Bakgrund

 • Myopi = närsynthet.
 • Avlägsna objekt fokuseras framför retina.

Epidemiologi

 • Bland 650 män som mönstrade i Stockholm hade 38 % myopi enligt en undersökning från 2009.
 • En studie av barn i åldern 4–7 år i Region Jönköpings län visade att glasögonförskrivningen för myopi ökade med 177 %, från 0,24 till 0,68 %, under åren 2012–2017.
 • Ålder:
  • Prevalensen av myopi stiger från förskoleåldern och ökar betydligt i skolåldern
  • Efter puberteten ökar myopifrekvensen på grund av utveckling av vuxenmyopi, vanligen i 17–25-årsåldern
  • Refraktionen stabiliserar sig i 30–40-årsåldern
  • Efter 50-årsåldern sjunker prevalensen av myopi, medan översynthet ökar
  • Myopifrekvensen ökar igen efter 70–80-årsåldern, huvudsakligen på grund av grå starr

Etiologi och patogenes

 • För långt öga (axial myopi).
 • För stark refraktion (linsmyopi).
 • Ärftlighet:
  • Brytningsfel finns ofta i familjen
  • Hos en enäggstvilling med närsynthet är risken 90 % att även den andra tvillingen är närsynt
  • Det finns flera identifierade gener kopplade till närsynthet
 • Miljöfaktorer:
  • Närarbete:
   • Det finns hållpunkter för att mycket arbete på nära håll, som läsning, kan utlösa utveckling av detta brytningsfel hos predisponerade personer
  • Mycket vistelse inomhus:
   • Solljus tycks motverka närsynthet
Annons
Annons

ICD-10

 • H52.1 Närsynthet

Anamnes

 • Nedsatt avståndsseende.
 • Kisande.
 • Eventuellt oklar och frekvent huvudvärk eller muskelbesvär.

Kliniska fynd

 • Nedsatt syn på syntavla, korrigeras med minusglas.
 • Vid större myopier kan ögat vara synbart förstorat, stor hornhinnediameter, djup främre kammare och pseudo-exoftalmus, ger intrycket av en prominent ögonbulb.
 • I oftalmoskopet kan det ses att åderhinnan inte går riktigt fram till papillkanten, en gråvit zon främst längs temporala papillkanten (conus myopius, peripapillär atrofi).
 • Direkt oftalmoskopi kan vara svår på grund av ökad optisk förstoring.

Utredning av närsynthet

 • Personer där närsynthet misstänks kan hänvisas att uppsöka optiker för undersökning.
 • Närsynthet kan misstänkas vid:
  • Nedsatt avståndsseende
  • Barn som håller boken mycket nära
  • Downs syndrom med nedsatt syn
  • Skelning med nedsatt syn
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Översynthet (hypermetropi).
 • Astigmatism.

Behandling av närsynthet

 • Glasögon:
  • Närsynta barn bör bära glasögon dagligen
 • Kontaktlinser
  • Används av de flesta av kosmetiska skäl, och myopa märker att bilden blir större och att de får en bättre syn med linser än med glasögon

Kirurgi

 • Vuxna myopa kan idag informeras om möjligheten till refraktiv kirurgi, som kan minska eller eliminera myopin.
 • Laserbehandling (LASIK, LASEK, PRK):
  • Kan användas till att korrigera både myopa, astigmata och hypermetropa. Resultaten är bäst för dem med moderat myopi (-2 till -4D). LASIK (laser in situ keratomileusis) är tillsammans med intraokulära linser, IOLs, standardmetod för kirurgisk korrektion av måttlig till svår myopi idag:
   • Det finns stöd för att IOLs är att föredra
 • Intraokulära linser (IOLs, phakic intraocular lenses):
  • Implantation av plastlinser framför iris eller bakom iris
  • Relevant vid myopi från -3,0 D till -23,0 D. Kan vara aktuellt från 18 års ålder upp till 35 års ålder. Vid högre ålder ökar risken för katarakt
  • Är tillsammans med LASIK standardmetod för kirurgisk korrektion av måttlig till svår myopi idag.

Komplikationer

Vid höggradig myopi

 • Predisponerar för glaskroppsdegeneration och näthinneförändringar.
 • Förändringar i näthinna/åderhinna, eventuellt med blödningar, kan leda till glaskroppsgrumlingar (opaciteter). Avlossning av glaskroppen från retina uppfattas som slöjor eller "flugor", i synfältet – särskilt när patienten ser mot en ljus bakgrund. I röd reflex är slöjorna synliga som mörka sjok eller trådar som seglar runt i glaskroppen.
 • Spontant uppkomna rifter i näthinnan uppstår oftast längst ut i periferin. De kan orsaka näthinneavlossning.
 • Konvergensinsufficiens, latent eller till och med manifest divergent strabism.
 • Kan leda till makuladegeneration.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Myopi är ett kvarstående tillstånd.
 • Myopi kan också ge skelning, men risken för att utveckla amblyopi är avsevärt mindre än vid hypermetropi.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.