Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Närsynthet


Uppdaterad den: 2022-03-08
Sakkunnig: Anna Nager, Specialist i allmänmedicin och docent vid Karolinska Institutet

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Myopi = närsynthet.
 • Avlägsna objekt fokuseras framför retina.

Epidemiologi

 • Bland 650 män som mönstrade i Stockholm hade 38 % myopi enligt en undersökning från 2009.
 • En studie av barn i åldern 4–7 år i Region Jönköpings län visade att glasögonförskrivningen för myopi ökade med 177 %, från 0,24 till 0,68 %, under åren 2012–2017.
 • Ålder:
  • Prevalensen av myopi stiger från förskoleåldern och ökar betydligt i skolåldern
  • Efter puberteten ökar myopifrekvensen på grund av utveckling av vuxenmyopi, vanligen i 17–25-årsåldern
  • Refraktionen stabiliserar sig i 30–40-årsåldern
  • Efter 50-årsåldern sjunker prevalensen av myopi, medan översynthet ökar
  • Myopifrekvensen ökar igen efter 70–80-årsåldern, huvudsakligen på grund av grå starr

Etiologi och patogenes

 • För långt öga (axial myopi).
 • För stark refraktion (linsmyopi).
 • Ärftlighet:
  • Brytningsfel finns ofta i familjen
  • Hos en enäggstvilling med närsynthet är risken 90 % att även den andra tvillingen är närsynt
  • Det finns flera identifierade gener kopplade till närsynthet
 • Miljöfaktorer:
  • Närarbete:
   • Det finns hållpunkter för att mycket arbete på nära håll, som läsning, kan utlösa utveckling av detta brytningsfel hos predisponerade personer
  • Mycket vistelse inomhus:
   • Solljus tycks motverka närsynthet

ICD-10

 • H52.1 Närsynthet

Anamnes

 • Nedsatt avståndsseende.
 • Kisande.
 • Eventuellt oklar och frekvent huvudvärk eller muskelbesvär.

Kliniska fynd

 • Nedsatt syn på syntavla, korrigeras med minusglas.
 • Vid större myopier kan ögat vara synbart förstorat, stor hornhinnediameter, djup främre kammare och pseudo-exoftalmus, ger intrycket av en prominent ögonbulb.
 • I oftalmoskopet kan det ses att åderhinnan inte går riktigt fram till papillkanten, en gråvit zon främst längs temporala papillkanten (conus myopius, peripapillär atrofi).
 • Direkt oftalmoskopi kan vara svår på grund av ökad optisk förstoring.

Utredning av närsynthet

 • Personer där närsynthet misstänks kan hänvisas att uppsöka optiker för undersökning.
 • Närsynthet kan misstänkas vid:
  • Nedsatt avståndsseende
  • Barn som håller boken mycket nära
  • Downs syndrom med nedsatt syn
  • Skelning med nedsatt syn

Differentialdiagnoser

 • Översynthet (hypermetropi).
 • Astigmatism.

Behandling av närsynthet

 • Glasögon:
  • Närsynta barn bör bära glasögon dagligen
 • Kontaktlinser
  • Används av de flesta av kosmetiska skäl, och myopa märker att bilden blir större och att de får en bättre syn med linser än med glasögon

Kirurgi

 • Vuxna myopa kan idag informeras om möjligheten till refraktiv kirurgi, som kan minska eller eliminera myopin.
 • Laserbehandling (LASIK, LASEK, PRK):
  • Kan användas till att korrigera både myopa, astigmata och hypermetropa. Resultaten är bäst för dem med moderat myopi (-2 till -4D). LASIK (laser in situ keratomileusis) är tillsammans med intraokulära linser, IOLs, standardmetod för kirurgisk korrektion av måttlig till svår myopi idag:
   • Det finns stöd för att IOLs är att föredra
 • Intraokulära linser (IOLs, phakic intraocular lenses):
  • Implantation av plastlinser framför iris eller bakom iris
  • Relevant vid myopi från -3,0 D till -23,0 D. Kan vara aktuellt från 18 års ålder upp till 35 års ålder. Vid högre ålder ökar risken för katarakt
  • Är tillsammans med LASIK standardmetod för kirurgisk korrektion av måttlig till svår myopi idag.

Komplikationer

Vid höggradig myopi

 • Predisponerar för glaskroppsdegeneration och näthinneförändringar.
 • Förändringar i näthinna/åderhinna, eventuellt med blödningar, kan leda till glaskroppsgrumlingar (opaciteter). Avlossning av glaskroppen från retina uppfattas som slöjor eller "flugor", i synfältet – särskilt när patienten ser mot en ljus bakgrund. I röd reflex är slöjorna synliga som mörka sjok eller trådar som seglar runt i glaskroppen.
 • Spontant uppkomna rifter i näthinnan uppstår oftast längst ut i periferin. De kan orsaka näthinneavlossning.
 • Konvergensinsufficiens, latent eller till och med manifest divergent strabism.
 • Kan leda till makuladegeneration.

Prognos

 • Myopi är ett kvarstående tillstånd.
 • Myopi kan också ge skelning, men risken för att utveckla amblyopi är avsevärt mindre än vid hypermetropi.

Källor

 • Bro T. Möjlig ökning av närsynthet bland barn i Sverige - Risken för myopi påverkas av närarbete och inomhusvistelse Possible increase of myopia prevalence among children in Sweden. Lakartidningen. 2018 Jul 24;115:E7UL. Swedish. PMID: 30063242
 • Barsam A, Allan BD. Excimer laser refractive surgery versus phakic intraocular lenses for the correction of moderate to high myopia. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jun 17;6:CD007679. DOI: 10.1002/14651858.CD007679.pub4.

Annons
Annons
Annons

Annons