Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Näthinneavlossning


Uppdaterad den: 2020-05-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Kallas även amotio retinae.
 • Innebär att näthinnan lossnar från det underliggande retinala pigmenterade epitelet.

Epidemiologi

 • I Europa beräknas incidensen till 13,3 fall per 100 000 invånare per år.
 • Äldre personer och män dominerar till viss del statistiken.

Etiologi och patogenes

 • Man skiljer mellan exsudativ, traktions- och regmatogen näthinneavlossning.
 • Regmatogen (revor i näthinnan):
  • Är vanligast och beror framförallt på åldersförändringar i glaskroppen som skrumpnar och börjar dra i näthinnan
  • Associeras med myopi, tidigare ögonkirurgi, trauma eller bakre corpuslösning

ICD-10

 • H33 Näthinneavlossning och näthinnehål
  • H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål
  • H33.1 Retinoschis och retinala cystor
  • H33.2 Serös retinalavlossning
  • H33.3 Retinala hål utan avlossning
  • H33.4 Retinal traktionsavlossning
  • H33.5 Andra former av retinalavlossning

Anamnes

 • Plötsligt insättande smärtfri synförlust, ofta perifert i synfältet, centralsynen är bevarad till dess att makula påverkas.
 • Typisk beskrivning – "som en gardin":
  • Betänk att gardinfenomen/skugga nedåt i synfältet betyder det att riften är uppåt, och förloppet då snabbare

Kliniska fynd

 • Centralsynen är klar och normal i tidig fas.
 • Asymmetriskt perifert synfältsbortfall kan påvisas.
 • Oftast är trycket i ögat lägre vid en näthinneavlossning.
 • I primärvården:
  • Synskärpeundersökning
  • Oftalmoskopundersökning om möjligt, skugga kan då ses i drabbad sektor i näthinnan (ischemi)

Utredning av näthinneavlossning

 • Utvidgad ögonundersökning av ögonläkare.

Differentialdiagnoser

 • Centralvenstrombos
 • Arteriell ocklusion
 • Stroke eller TIA
 • Diabetesretinopati
 • Hypertensionsförändringar – sent stadium
 • Temporalisarterit
 • Akut glaukom
 • Optikusneurit
 • Makuladegeneration

Behandling av näthinneavlossning

 • Operation bör ske så snart som möjligt.
 • Laser, cryopexy, scleral buckling (utvändig kompression), gasinjektion eller kirurgisk behandling.
 • Behandlingen beror på typ och underliggande etiologi

Egenbehandling

 • Handlar om förebyggande:
  • Skyddsglasögon är viktigt i kontaktidrotter, i synnerhet för dem som har måttlig till allvarlig myopi
  • Patienter som opereras för katarakt bör informeras om symtom och tecken på näthinneavlossning

Annan behandling

 • Syftet är att minska den vitroretinala traktionen och stänga igen revor och hål.
 • Detta kan göras med olika tekniker. 

Komplikationer

 • Blindhet

Prognos

 • Utan åtgärd progredierar besvären till synförlust.
 • Kvaliteten på synen som kommer tillbaka beror på hur länge näthinnan varit lös.
 • Det kirurgiska utfallet varierar med olika studier, siffror mellan 75 % och 94 % har rapporterats.
 • Sämre prognos vid:
  • Proliferativ vitreopati (PVR), stora rifter, multipla rifter, samtidigt makulahål och tydligt uttalad myopi, hypotoni, koriodalbucklor. 

Annons
Annons
Annons

Annons