Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Näthinneavlossning


Uppdaterad den: 2023-01-26

Annons

Bakgrund

 • Kallas även amotio retinae.
 • Innebär att näthinnan lossnar från det underliggande retinala pigmenterade epitelet.

Epidemiologi

 • I Europa beräknas incidensen till 13,3 fall per 100 000 invånare per år.
 • Äldre personer och män dominerar till viss del statistiken.

Etiologi och patogenes

 • Man skiljer mellan exsudativ, traktions- och regmatogen näthinneavlossning.
 • Regmatogen (revor i näthinnan):
  • Är vanligast och beror framförallt på åldersförändringar i glaskroppen som skrumpnar och börjar dra i näthinnan
  • Associeras med myopi, tidigare ögonkirurgi, trauma eller bakre corpuslösning
Annons
Annons

ICD-10

 • H33 Näthinneavlossning och näthinnehål
  • H33.0 Retinalavlossning med retinalt hål
  • H33.1 Retinoschis och retinala cystor
  • H33.2 Serös retinalavlossning
  • H33.3 Retinala hål utan avlossning
  • H33.4 Retinal traktionsavlossning
  • H33.5 Andra former av retinalavlossning

Anamnes

 • Plötsligt insättande smärtfri synförlust, ofta perifert i synfältet, centralsynen är bevarad till dess att makula påverkas.
 • Typisk beskrivning – "som en gardin":
  • Betänk att gardinfenomen/skugga nedåt i synfältet betyder det att riften är uppåt, och förloppet då snabbare

Kliniska fynd

 • Centralsynen är klar och normal i tidig fas.
 • Asymmetriskt perifert synfältsbortfall kan påvisas.
 • Oftast är trycket i ögat lägre vid en näthinneavlossning.
 • I primärvården:
  • Synskärpeundersökning
  • Oftalmoskopundersökning om möjligt, skugga kan då ses i drabbad sektor i näthinnan (ischemi)

Utredning av näthinneavlossning

 • Utvidgad ögonundersökning av ögonläkare.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Centralvenstrombos
 • Arteriell ocklusion
 • Stroke eller TIA
 • Diabetesretinopati
 • Hypertensionsförändringar – sent stadium
 • Temporalisarterit
 • Akut glaukom
 • Optikusneurit
 • Makuladegeneration

Behandling av näthinneavlossning

 • Operation bör ske så snart som möjligt.
 • Laser, cryopexy, scleral buckling (utvändig kompression), gasinjektion eller kirurgisk behandling.
 • Behandlingen beror på typ och underliggande etiologi

Egenbehandling

 • Handlar om förebyggande:
  • Skyddsglasögon är viktigt i kontaktidrotter, i synnerhet för dem som har måttlig till allvarlig myopi
  • Patienter som opereras för katarakt bör informeras om symtom och tecken på näthinneavlossning

Annan behandling

 • Syftet är att minska den vitroretinala traktionen och stänga igen revor och hål.
 • Detta kan göras med olika tekniker. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Blindhet

Prognos

 • Utan åtgärd progredierar besvären till synförlust.
 • Kvaliteten på synen som kommer tillbaka beror på hur länge näthinnan varit lös.
 • Det kirurgiska utfallet varierar med olika studier, siffror mellan 75 % och 94 % har rapporterats.
 • Sämre prognos vid:
  • Proliferativ vitreopati (PVR), stora rifter, multipla rifter, samtidigt makulahål och tydligt uttalad myopi, hypotoni, koriodalbucklor. 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.