Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Glaskroppsavlossning


Publicerad den: 2020-02-05
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Glaskroppsavlossning innebär att corpus vitreum (glaskroppen) skrumpnar och lossnar från sitt (bakersta) fäste vid näthinnan.

Epidemiologi

 • Med ökande ålder sker en gradvis degeneration av glaskroppen hos i princip alla.

Etiologi och patogenes

 • Glaskroppen är löst sammansatt med näthinnan, och när glaskroppen skrumpnar ihop lossnar dessa fästen hos många personer.
 • Hos vissa kan denna ihopskrumpningen och glaskroppsavlossningen orsaka hål eller rifter i näthinnan (näthinneavlossning).

ICD-10

 • H43.8 Andra specificerade förändringar i glaskroppen
  • H43.8A Glaskroppsdegeneration
  • H43.8B Glaskroppsavlossning

Anamnes

 • Ökande antal flytande fläckar i synfältet hos en äldre person (>50 år):
  • Dessa fläckar flyttar sig i samklang med att ögat och huvudet rör sig
  • Försvinner när man försöker fokusera på dem
  • Kan vara formade som fläckar eller streck, eventuellt ett nätverk
 • Kan tillkomma både snabbt och långsamt.

Kliniska fynd

 • Avlossning av glaskroppen ger inga kliniska fynd.
 • Visus och synfält är bevarade vid en okomplicerad avlossning.
 • Kan verifieras vid en undersökning med spaltlampa.

Utredning av glaskroppsavlossning

 • Egentligen räcker den kliniska bilden.
 • Undersökningar bör göras för att utesluta näthinneavlossning:
  • Visus
  • Donder

Differentialdiagnoser

 • Näthinneavlossning
 • Glaskroppsblödning
 • Mouches volantes:
  • "Flugor" i synfältet, prickar som flyter omkring och ibland försvinner
 • Makulaskada

Behandling av glaskroppsavlossning

 • Okomplicerad glaskroppsavlossning behandlas inte.
 • De flesta vänjer sig vid sina floaters och anpassar sig till deras existens:
  • Dock finns det en del patienter som inte vänjer sig vid floaters, och dessa kan behöva åtgärd

Komplikationer

 • Näthinneavlossning, oftast med perifera synfältsbortfall.
 • Makulahål och skadad centralsyn.

Prognos

 • För de allra flesta leder glaskroppsavlossingen inte till synskador.
 • Siffrorna är osäkra och varierande men upp till 16 % får näthinneavlossning som i sin tur kan leda till allvarlig synskada om den inte behandlas snabbt.

Annons
Annons
Annons

Annons