Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar


Uppdaterad den: 2022-08-08

Annons

Bakgrund

 • Tårvägsstenos:
  • Avflödeshinder i tårkanalen
 • Dakryocystit:
  • Bakteriell infektion i tårsäcken
  • Det finns en separat text om dakryocystit varför detta tillstånd inte kommer att genomgås i denna text
 • Dakryoadenit:
  Infektion/inflammation i tårkörteln

Epidemiologi

 • Tårvägsstenos:
  • Är mycket vanligt hos spädbarn
 • Dakryoadenit:
  • Är ovanlig
  • Akut dakryoadenit:
   • Vanligast hos barn och yngre personer

Etiologi och patogenes

 • Tårvägsstenos:
  • Beror på avflödeshinder i tårkanalen
  • Tårvätskan hindras från att rinna från ögat vilket leder till ett tårfyllt öga samt att tårarna rinner ned på kinden
  • Den vanligaste orsaken hos små barn är persisterande membran under concha inferior:
   • I de flesta fall sker en spontanöppning av kanalen inom de första levnadsmånaderna
 • Dakryoadenit:
  • Kan vara:
   • Idiopatisk (de flesta fall):
    • Etiologin är inte helt klarlagd
   • Autoimmun
   • Infektiös
   • Infiltrativ
   • Tumör
  • Kan ytterligare delas in i:
   • Akut dakryoadenit:
    • Främst på grund av autoimmun eller infektiös etiologi
   • Kronisk dakryoadenit:
    • Inflammation >1 månad
    • Kan vara associerad med inflammatoriska systemsjukdomar
Annons
Annons

ICD-10

 • H04 Sjukdomar i tårapparaten
  • H04.0 Tårkörtelinflammation (dakryoadenit)
  • H04.1 Andra tårkörtelsjukdomar
  • H04.2 Tårflöde (epifora)
  • H04.3 Akut och ospecificerad inflammation i tårvägarna
   • Utesluter neonatal dakryocystit (P39.1)
  • H04.4 Kronisk inflammation i tårvägarna
  • H04.5 Stenos och insufficiens i tårvägarna
  • H04.6 Andra förändringar i tårvägarna
  • H04.8 Andra specificerade sjukdomar i tårapparaten
  • H04.9 Sjukdom i tårapparaten, ospecificerad

Anamnes

 • Tårvägsstenos:
  • Epifora (ökat tårflöde)
  • Hos små barn kännetecknas tillståndet av recidiverande sekretion i mediala ögonvrån (kladdigt öga)
 • Dakryoadenit:
  • Idiopatisk:
   • Akut till subakut förlopp
   • Smärta
   • Rodnad av ögonlock
   • Bilaterala besvär hos vissa
   • Man kan få en S-formad deformitet vid övre ögonlock
    Ibland dubbelseende (diplopi)
  • Infektiös:
   • Akut förlopp
   • Feber kan förekomma hos vissa patienter
   • Lymfkörtelförstoring
   • Bilaterala besvär (i 40 % av fallen)

Kliniska fynd

 • Tårvägsstenos:
  • Tårfyllt öga
  • Hos barn:
   • Sekret i ögonvrån (kladdigt öga)
 • Dakryoadenit:
  • Vid idiopatisk dakryoadenit kan vissa/alla av nedanstående kliniska fynd förekomma:
   • Smärta
   • Rodnad av ögonlock
   • Torra ögon
   • Kan vara bilateralt
   • Ptos
   • Man kan få en S-formad deformitet vid övre ögonlock
   • Diplopi
   • Lätt eversion av det övre ögonlocket kan påvisa förstorad körtel med vidgade kärl
   • Episklerit kan förekomma

Utredning av sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar

 • Tårvägsstenos påvisas vid bristfälligt dränage genom tårkanalen till näsan, till exempel genom fluoresceinfärgning.
 • Dakryoadenit:
  • Idiopatisk dakryoadenit:
   • Är en uteslutningsdiagnos
   • Främst en histologisk diagnos
   • DT görs ofta som en del av undersökningen
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Tårvägsstenos:
  • Hypersekretion av tårar (många olika orsaker)
  • Konjunktivit
  • Torra ögon-syndrom (keratoconjunctivitis sicca)
 • Dakryoadenit:
  • Infektion
  • Tumör
  • Inflammatoriska systemsjukdomar

Behandling av sjukdomar i tårvägar och tårkörtlar

 • Tårvägsstenos hos barn <1 år kräver oftast ingen behandling. Hos barn >1 år och vuxna sker behandlingen hos ögonspecialist:
  • Barn:
   • Kirurgisk sondering av tårkanalen
  • Vuxna:
   • Sondering och inläggning av silikonslang i tårkanalen
   • Dakryocystorinostomi:
    • En permanent fistel skapas mellan tårsäcken och näsan
   • Punktumoperation:
    • Vid små och trånga tåröppningar
 • Dakryoadenit:
  • Beroende på underliggande etiologi
  • Idiopatisk dakryoadenit:
   • Kirurgisk borttagning av tårkörteln

Egenbehandling

 • Tårvägsstenos hos barn:
  • Försiktig massage över tårsäcken
  • Tvätta bort eventuellt sekret med ljummet vatten

Läkemedelsbehandling

 • Tårvägsstenos hos spädbarn och småbarn:
  • Läkemedelsbehandling är inte indicerat
 • Dakryoadenit:
  • Bör initieras av ögonspecialist
  • Perorala kortikosteroider
  • Infektiös dakryoadenit:
   • Smärtstillande
   • Antibiotika beroende på etiologi
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Infektiös dakryoadenit:
  • Flegmone (cellulit)
  • Abscess
  • Meningit
  • Sinus cavernosustrombos

Prognos

 • Kongenital tårvägsstenos försvinner vanligtvis spontant.

Källor

 • Singh S, Selva D. Non-infectious Dacryoadenitis. Surv Ophthalmol. 2022;67(2):353-368. PMID: 34081929. PubMed
 • Wai KM, Wolkow N, Yoon MK. Infectious Dacryoadenitis: A Comprehensive Review. Int Ophthalmol Clin. 2022;62(2):71-86. PMID: 35325911. PubMed
 • Mombaerts I. The many facets of dacryoadenitis. Curr Opin Ophthalmol. 2015;26(5):399-407. PMID: 26247137. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.