Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Hyphema


Uppdaterad den: 2013-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Hyphema är ett tillstånd med blod i ögats främre kammare, i regel som ett resultat av ett externt trauma eller kirurgi.
 • Tillståndet kan också förekomma utan föregående trauma hos patienter med neovaskularisering av regnbågshinnan efter en centralvensocklusion eller relaterat till diabetes mellitus.
 • I sällsynta fall kan hyphema vara ett tecken på en tumör i regnbågshinnan.
 • Förekommer också spontant vid extrem intraokulär hypotoni. Blodflödet reverseras då från episklerala venerna och ut genom det trabekulära nätverket.

Förekomst

 • Förhållandevis sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Den vanliga orsaken är att ett mindre blodkärl i regnbågshinnan rupturerar så att en mindre mängd blod läcker ut i främre kammaren.
 • I början blandas blodet med kammarvattnet i ögat, men inom de närmaste timmarna koagulerar blodet och fäller ut och blir liggande som ett eget lager i den nedre delen av den främre kammaren. Efter ett till tre dygn löser fibrinolysen upp koaglet.
 • Det är typiskt att när patienten ligger ner (till exempel sover) kan blodet i den främre kammaren återigen blandas med kammarvattnet vilket leder till nedsatt syn när patienten vaknar.
 • Persisterande mydriasis och deformerad pupill kan bero på skada i nerverna till musculus sphincter pupillae och/eller ruptur i irisroten, irisdialys.

Predisponerande faktorer

 • Slag mot ögat.

ICD-10

 • S05 Skada på ögat och ögonhålan
  • S05.1 Kontusion på ögonglob och orbitalvävnader

ICD-10 Primärvård

 • S05-Skada på ögat och ögonhålan

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes och kliniska fynd.

Anamnes

 • I regel en ögonskada, ett slag mot ögat.
 • Patienten märker efterhand av en nedsatt syn.
 • Ett typiskt tecken är att synen är sämst efter att patienten har legat ner, till exempel efter ha sovit.

Kliniska fynd

 • Blodet ligger i ett eget lager i nedre delen av den främre kammaren.
 • Pupillförändringar?
  • Lätt dilaterad pupill som reagerar långsamt
  • Kan bero på skada mot regnbågshinnan med iridoplegi som följd

Kompletterande undersökningar

 • Mätning av ögontrycket.

När remittera?

 • Tillståndet bör bedömas av ögonläkare.

Behandling

Behandlingsmål

 • Undvika ny blödning och övriga komplikationer.

Allmänt om behandlingen

 • Tillståndet går i regel tillbaka spontant och aktiv behandling är inte nödvändig.

Egenbehandling

 • Undvika fysisk aktivitet som kan öka risken för reblödning.
 • Sängläge är i regel inte nödvändigt men rekommenderas i allvarliga fall.

Läkemedelsbehandling

 • Lokala ögondroppar med kortikosteroider:
  • Dämpar inflammationen i regnbågshinnan och ciliarkroppen
  • Fem dagars behandlingstid
 • Cykloplegisk behandling:
  • Kan ibland vara aktuell i några dagar
  • Lindrar ciliära spasmer och förhindrar att det uppstår adhesion mellan regnbågshinnan och den främre delen av linsen
 • Seponering av antikoagulantia:
  • Om blödningen inte kan resorberas efter ett par dygn eller om det höga trycket består, bör acetylsalicylsyra (ASA) och eventuellt warfarin seponeras tillfälligt (om det inte föreligger vitala indikationer)

Annan behandling

 • Kirurgisk tömning:
  • Om det intraokulära trycket fortsätter att vara högt
  • Är viktigt för att undvika skada på synnerven och färgning av hornhinnan (järnavlagringar; "chokladkornea")
  • Avlägsnande av intraokulärt koagel kan i vissa fall vara nödvändigt
 • Eventuell suturering av irisdialys.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Om det inte sker någon reblödning kommer de flesta fall av hyphema att gå tillbaka spontant inom några dagar.
 • Reblödning uppträder hos 16–20 % inom två till tre dagar.

Komplikationer

 • Synekier
 • Missfärgning av hornhinnan:
  • Järnavlagringar på insidan av hornhinnan - chokladkornea
  • Försvinner i regel långsamt under ett års tid
 • Akut glaukom:
  • Om det trabekulära nätverket blockeras av fibrin och celler eller om koagelbildningar ger en pupillblockering
  • Reblödning ökar risken för akut glaukom
 • Vanligt glaukom:
  • Kan utvecklas med tiden, särskilt om det föreligger ruptur i irisroten

Prognos

 • Oftast god.

Uppföljning

 • Alla patienter som har haft traumatisk hyphema måste genomgå en grundlig oftalmologisk undersökning när den är borta.
 • Detta för att utesluta perifera rupturer i näthinnan och skador mot främre kammarvinkeln.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Undvika fysisk aktivitet eftersom det kan orsaka reblödning.

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons