Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Hyphema


Uppdaterad den: 2024-02-28

Annons

Bakgrund

 • Hyphema är ett tillstånd med blod i ögats främre kammare, vanligen på grund av yttre trauma eller kirurgi.

Epidemiologi

 • Relativt sällsynt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Den vanliga orsaken är att ett mindre blodkärl i regnbågshinnan rupturerar så att en mindre mängd blod läcker ut i främre kammaren.
 • Skadan orsakas oftast av att ögat träffas av en projektil eller ett direkt slag mot ögat.
 • I början blandas blodet med kammarvätskan i ögat, men inom de närmaste timmarna koagulerar blodet och fäller ut och blir liggande som ett eget lager i den nedre delen av den främre kammaren.
 • När patienten ligger ner (eller sover) kan blodet i den främre kammaren återigen blandas med kammarvattnet vilket leder till nedsatt syn när patienten vaknar.
 • Efter 1–3 dygn löser fibrinolysen upp koaglet som har stoppat blödningen.
 • Den ökade fibrinolysaktiviteten kan leda till en allvarligare reblödning, vilket kan indikera behandling med fibrinolyshämmare (exempelvis tranexamsyra).
Annons
Annons

ICD-10

 • S05.1 Kontusion på ögonglob och orbitalvävnader

Anamnes

 • I regel traumatisk ögonskada som slag mot ögat, eventuellt efter ögonkirurgi.
 • Patienten märker efterhand av nedsatt syn.
 • Ett typiskt tecken är att synen är sämst efter att patienten har legat ner en stund.

Kliniska fynd

 • Blodet är synligt i ett eget lager i nedre delen av den främre kammaren.
 • Eventuellt pupillförändringar i form av lätt dilaterad pupill som reagerar långsamt:
  • Kan bero på skada mot regnbågshinnan med iridoplegi (förlamning av iris muskulatur) som följd

Utredning av hyphema

 • Mätning av ögontrycket.
 • Tillståndet bör bedömas av ögonläkare.
Annons
Annons

Behandling av hyphema

 • Tillståndet går i regel tillbaka spontant inom en vecka och aktiv behandling är ofta inte nödvändig.
 • En Cochranerapport påvisade inga signifikanta effekter av någon typ av intervention, möjligen med undantag för antifibrinolytika som minskade risken för reblödning.

Egenbehandling

 • Undvika fysisk aktivitet under läkningstiden eftersom det kan öka risken för reblödning.
 • När patienten ligger bör huvudet höjas till cirka 30 grader:
  • Detta förbättrar synen och förhindrar obstruktion av trabekulärt utflöde av celler
 • Sängläge är i regel inte nödvändigt men rekommenderas i allvarliga fall.

Läkemedelsbehandling

 • Ingen eller liten effekt:
  • Enligt Cochranerapporten finns det inga belägg för fördelar med kortikosteroider, cykloplegika (mydriatika) eller icke-farmakologiska ingrepp såsom ögonskydd, sängläge eller huvudhöjning2
 • Antifibrinolytika:
 • Utsättning av trombocythämmare, NSAID och antikoagulantia:
  • Om blödningen inte kan resorberas efter ett par dygn eller om det höga trycket består, bör acetylsalicylsyra (ASA), NSAID och eventuellt antikoagulationsbehandling sättas ut tillfälligt (om det inte föreligger vitala indikationer)
 • Lokala ögondroppar med kortikosteroider:
  • Kan dämpa inflammationen i regnbågshinnan och ciliarkroppen
  • Eventuellt behandling i 5 dagar
 • Cykloplegisk behandling:
  • Pupilldilaterande ögondroppar kan ibland vara aktuell i några dagar
  • Lindrar ciliära spasmer och förhindrar att det uppstår adhesion mellan regnbågshinnan och den främre delen av linsen
  • Sympatikomimetika ögondroppar bör dock undvikas på grund av risken för sekundär blödning

Annan behandling

 • Kirurgisk tömning:
  • Om det intraokulära trycket fortsätter att vara högt (>35 mmHg i 7 dagar eller >50 mmHg i 5 dagar)
  • Är viktigt för att undvika skada på synnerven och färgning av hornhinnan (järnavlagringar; "chokladkornea")
  • Avlägsnande av intraokulärt koagel kan i vissa fall vara nödvändigt
 • Eventuell suturering av irisdialys.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Synekier.
 • Missfärgning av hornhinnan:
  • Järnavlagringar på insidan av hornhinnan – chokladkornea
  • Försvinner i regel långsamt under 1 års tid
 • Akut glaukom:
  • Om det trabekulära nätverket blockeras av fibrin och celler eller om koagelbildningar ger en pupillblockering
  • Reblödning ökar risken för akut glaukom
 • Öppenvinkelglaukom:
  • Kan utvecklas med tiden, särskilt om det föreligger ruptur i irisroten

Prognos

 • Oftast god.
 • Alla patienter som har haft traumatisk hyphema måste genomgå en grundlig ögonundersökning när hypheman är borta för att utesluta perifera rupturer i näthinnan och skador mot främre kammarvinkeln.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.