Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Åldersrelaterad makuladegeneration, AMD


Uppdaterad den: 2023-04-28

Annons

Bakgrund

 • Åldersrelaterad makuladegeneration (Age-related Macular Degeneration, AMD).
 • Degeneration av pigmentepitelceller och fotoreceptorer i makulaområdet (gula fläcken) i centrala retina.
 • Förstadier till åldersrelaterad makuladegeneration kallas åldersrelaterad makulopati, ARM:
  • Normal syn kan finnas och tillståndet diagnostiseras genom påvisning av centrala ögonbottenförändringar

Epidemiologi

 • Prevalensen för sen (allvarlig) AMD har uppskattats till 7 % bland personer >75 år.
 • AMD är den vanligaste orsaken till central synnedsättning hos äldre.

Etiologi och patogenes

 • Långsamt progredierande process som i slutstadiet resulterar i två former:
 • Torr typ:
  • Atrofisk och icke-exsudativ
  • Karakteriseras av en långsamt progredierande atrofi av pigmentepitelcellerna med ansamling av avlagringar, så kallade drusen, som i sin tur leder till dysfunktion i tappar och stavar
  • Resulterar i en långsam förlust av synfunktionen
  • I slutstadiet en geografisk atrofi med uttalad synnedsättning
 • Våt typ:
  • Exsudativ, karakteriseras av koroidal neovaskularisering med ödem i näthinnan
  • Har en snabb utveckling och ger obehandlad större synförlust
 • Predisponerande faktorer:
  • Hög ålder och ärftlighet har stor betydelse
  • VEGF-A (Vascular endothelial growth factor A) spelar en central roll i neovaskuliseringen vid våt typ
  • Oxidativ stress och UV-ljus:
   • Foveaområdet innehåller lutein och zeaxantin som ger en gul pigmentering
   • Man antar att de här pigmenten kan begränsa oxidativ stress genom att filtrera bort skadligt UV-ljus
   • Nedsatt pigmentinnehåll är kopplat till kärlförändringar i makularegionen
Annons
Annons

ICD-10

 • H35.3 Degeneration i bakre polen (makula)

Anamnes

 • Torr typ:
  • Synen försämras långsamt under flera år
  • Börjar ofta med problem med att se i mörker
  • Suddig syn och blinda punkter i synfältet
  • Centralt skotom
  • Ibland är endast det ena ögat drabbat
  • Kan gå över i våt typ
 • Våt typ:
  • Synstörningen kan komma från en dag till en annan
  • Raka linjer ser krokiga ut och ansikten kan upplevas som förvrängda (metamorfopsi)
  • Centralt skotom
  • Drabbar ofta båda ögonen, men vanligtvis med några års mellanrum

Kliniska fynd

 • Oftalmoskopi
  • Vid fundusundersökning ses i tidigare stadier hyalina drusen som små vita fläckar, särskilt kring fovea
  • Efterhand kan fundusbilden bli mycket varierad, med större vitaktiga områden, pigmentförändringar och blödningar
  • Sjukdomen är i princip bilateral, men kan utveckla sig asymmetriskt
 • Dåligt färgseende – läser fel på färgsinnestavla.

Utredning av AMD

 • Aktuella undersökningar utöver oftalmoskopi är optisk koherenstomografi angiografi (OCT), optisk koherenstomografi angiografi (OCT-A), intravenös fluoresceinangiografi och intravenös indocyaningrön angiografi.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Katarakt.
 • Diabetesretinopati.
 • Hypertoniförändringar i retina.
 • Central serös korioretinopati.
 • Gren- eller centralvenstrombos.

Behandling av AMD

 • Torr makuladegeneration:
  • Det finns ingen effektiv behandling för torr makuladegeneration
  • Vissa patienter med torr degeneration utvecklar våt degeneration över tid
 • Våt makuladegeneration:
  • Är en kronisk sjukdom som inte kan botas men effektivt bromsas med anti-VEGF injektioner
  • Om det finns tecken på utveckling av våt typ ska utredning och behandling påbörjas så snart som möjligt
  • Läkemedelsbehandling med intravitreal injektion med anti-VEGF-preparat är förstahandsval:
   • Ranibizumab, aflibercept, brolucizumab och faricimab är läkemedel framtagna för oftalmologiskt bruk. Bevacizumab, som är ett cancerläkemedel används "off label". Alla dessa preparat används i Sverige
   • Injektionerna ges ofta med en månads intervall de 3 första månaderna för att sedan glesas ut
   • Behandlingen innefattar undersökning och uppföljning med glesnande injektionsintervall under minst 3 år
   • Anti-VEGF injektioner har viss effekt för att behålla den synskärpa som finns kvar och kan bidra till att förbättra synskärpan något13
  • Fotodynamisk terapi (PDT) har viss effekt, och kan möjligen vara lämpligt som ett komplement till intravitreal injektion med anti-VEGF vid undergruppen PCV (polypoidal koroidal vaskulopati):
   • Det fotosensibilserande ämnet verteporfin ges intravenöst och därefter belyses kärlnybildningen i retina med en diodlaser under cirka en minut

Egenbehandling

 • Hjälpmedel från syncentralen.
 • Starka glasögon eller förstoringsglas.
 • God belysning.
 • Andra åtgärder för synskadade.

Förebyggande behandling

 • En Cochranerapport konkluderade att personer med AMD kan få en viss fördröjning i utvecklingen av sjukdomen med multivitamin antioxidant vitamin och mineraltillskott.
 • Primärförebyggande åtgärder:
  • Undvik rökning
  • Behandla eller förebygg hypertoni
  • Använd UV-filtrerande solglasögon vid starkt solljus
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Förlust av centralsyn drabbar förmågan att läsa, köra, känna igen ansiktsuttryck och utföra visuella uppgifter som kräver detaljsyn.

Prognos

 • Medför progredierande synförlust, men anti-VEGF-behandling för våt AMD har förbättrat prognosen väsentligt.
 • Har man utvecklat en våt AMD på ena ögat är risken hög att detsamma händer i andra ögat:
  • Efter 1 år 10 %
  • Efter 3 år 28 %
  • Efter 5 år 42 %
 • Det perifera seende påverkas inte – det vill säga att patienten behåller gång- och orienteringsseende.
 • Läsförmågan med hjälp av visuella hjälpmedel beror på skotomets storlek och djup.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.