Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Blefarit


Uppdaterad den: 2023-04-26

Annons

Bakgrund

 • Blefarit är en inflammation i ögonlockskanternas körtlar.
 • Två huvudtyper:
  • Infektiös: Oftast ulcerativ
  • Icke-infektiös: Seborroisk
 • Det skiljs också mellan extern (yttre) och intern (inre) blefarit:
  • Extern blefarit kännetecknas av inflammation vid roten av ögonfransarna, och associeras ofta med seborroiskt eksem
  • Intern blefarit kännetecknas av inflammation i den inre delen av ögonlocket, främst i meibomska körtlarna – detta är den vanligaste typen och associeras också med seborroiskt eksem

Epidemiologi

 • Vanligt tillstånd.

Etiologi och patogenes

 • Stafylokocker är de vanligaste bakterierna, men även andra har påvisats (Moraxella, E. Coli, Pseudomonas och Proteus) samt Herpes simplex-virus. Parasiter som kvalster (demodex follikulorum) och flatlöss (phthirus pubis) kan också orsaka kronisk inflammation.
 • Seborroiskt eksem – ofta förekomst av jästsvampen Malassezia furfur (tidigare kallad Pityrosporum ovale).
Annons
Annons

ICD-10

 • H01.0 Blefarit

Anamnes

 • Irritation, sveda och klåda i ögonlockskanten.
 • Ofta föreligger hudsjukdom i form av seborroiskt eksem (uttalat mjälleksem) eller rosacea (ansiktsrodnad, röd och svullen näsa eller kinder).

Kliniska fynd

 • Rodnade och förtjockade ögonlockskanter, ses till exempel när det nedre ögonlocket dras ned.
 • Vid eksem: fjällande hud ("mjäll") i ögonlockskanten.
 • Vid seborroiskt eksem: fet ögonlockskant.
 • Vid rosacea: tunna telangiektasier. Obs! – kan även ge konjunktivit och keratit.
 • Vid ulcerös blefarit tillkommer ulcerationer på grund av bakteriell superinfektion.
 • Kvalster: cylindriska mjäll vid basen av ögonfransarna, eventuellt förlust av ögonfransar ses hos vissa
 • Vesikler, gruppvis eller enstaka, kan tyda på herpesinfektion.
 • Felväxande ögonfransar (trichiasis).

Utredning av blefarit

 • Behövs oftast inte.
 • Eventuellt mikroskopi av ögonfransar vid misstanke om kvalster som orsak:
  • Ta bort ett par ögonfransar och placera på ett objektglas
  • Droppa immersionsolja över och lägg på ett täckglas
  • Vid 25X förstoring ses kvalstrens avföring som cylindrisk mjäll, eller ägg, larver eller kvalster (0,2–0,4 mm i storlek)
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Chalazion – cysta innanför ögonlockskanten, blek och oöm.
 • Konjunktivit – endast infektion i slemhinnan.
 • Dakryocystit – abscess eller flegmone i tårsäcken.
 • Erysipelas – akut infektion i huden.
 • Orbital cellulit/flegmone – infektion i ögonhålan. Obs! Allmänpåverkad patient.
 • Andra vanliga hudbesvär som aterom, mollusker och papillom ses också på ögonlocken.
 • Okulär rosacea.
 • Trichiasis.
 • Basalcellscancer.
 • Entropion (inåtvänt nedre ögonlock).
 • Ektropion (utåtvänt nedre ögonlock).

Behandling av blefarit

 • God lokal ögonhygien är basalt.
 • Varma och fuktiga kompresser 2–4 gånger dagligen.
 • Vid tecken på infektion ges lokalbehandling med antibiotika och eventuellt hydrokortison.

Egenbehandling

 • Tillståndet är ofta kroniskt och återkommande – därför är det avgörande för prognosen att patienten lär sig god ögonhygien.
 • Vid seborroiskt eksem är god hygien viktigt – hårbotten, ögonbryn och ögonlockskanterna ska hållas rena och mjuka.
 • Det kan vara bra att inleda behandlingen med att lägga på varma och fuktiga kompresser under 5–10 minuter upp till 2–4 gånger om dagen i akuta faser.
 • Ta bort hudflagor från ögonlockskanten dagligen med hjälp av babyschampo upplöst i vatten och bomullstops.
 • Håll ögonlockskanten mjuk med simplex ögonsalva, eventuellt med lätt fingermassage.
 • Tårsubstitut (receptfritt) kan ge lindring av symtomen.
 • Undvik kontaktlinser i förekommande fall.

Läkemedelsbehandling

 • Vetenskaplig dokumentation saknas för de flesta behandlingar av kronisk blefarit.
 • Vid tecken på infektion (purulent sekretion):
  • Kloramfenikol, ögondroppar/salva: 1x2 eller
  • Fusidinsyra, ögonsalva: 1x2
 • Kombinationsbehandling med antibiotika och hydrokortison kan också vara aktuellt (ordineras av ögonläkare):
  • Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin B)
  • Salvan appliceras på ögonlockskanterna morgon och kväll i cirka 14 dagar men högst några gånger per år
 • Ögonlockshygien:
  • Det berörda området ska rengöras noggrant innan salvan smörjs på
 • Vid seborroiskt eksem kan behandling med ketokonazolschampo i hårbotten ge god effekt på blefariten.
 • Blefarit på grund av kvalster:
  Tea-tree oil har föreslagits som behandling, men evidensen är otillräckliga.3
 • Om blefariten är en följd av en annan sjukdom måste även grundsjukdomen behandlas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Rengöring av sårskorpor före läkemedelsbehandling.
 • Ta bort felväxande ögonhår eller ögonhår som växer mitt i en vagel (hordeolum externum).

Komplikationer

 • Kronisk eller återkommande inflammation i ögonlock kan orsaka sekundära förändringar i hornhinnan med synnedsättning:
  • Hos barn före skolåldern finns risk för permanent synnedsättning (amblyopi) om blefarit inte åtgärdas
 • Madarosis – förlust av ögonfransar.
 • Trichiasis – ögonfransarna växer in mot ögat.
 • Hordeolum, chalazion, keratit, kanalikulit, konjunktivit och keratit.

Prognos

 • God prognos vid okomplicerad blefarit.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.