Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Blefarit


Uppdaterad den: 2017-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Blefarit är en inflammation i ögonlockskanternas körtlar.
 • Två huvudtyper:
  • Infektiös: Oftast ulcerativ
  • Icke-infektiös: Seborroisk
 • Man skiljer även mellan extern (yttre) och intern (inre) blefarit:1
  • Extern blefarit kännetecknas av inflammation vid roten av ögonfransarna, och associeras ofta med seborroiskt eksem
  • Intern blefarit kännetecknas av inflammation i den inre delen av ögonlocket, främst i meibomska körtlarna – detta är den vanligaste typen och associeras också med seborroiskt eksem

Klinisk fysiologi

 • Meiboms körtlar är modifierade talgkörtlar som finns på insidan av ögonlockens tarsalplattor.
 • Dessa holokrina körtlar sköter sekretionen av tårfilmens oljiga lipidskikt. Det är detta lipidskikt som förhindrar att tårvätskan avdunstar och som minskar tårfilmens ytspänning, så att tårvätskan lättare kan spridas över ögat. Den här funktionen är avgörande för en normal smörjning av ögats yta.2
 • Zeiss och Molls körtlar är ögonlockens hårsäckskörtlar. De töms i hårsäcken.

Förekomst

 • Tillståndet är vanligt i primärvården.

Etiologi och patogenes

 • Stafylokocker är de vanligaste bakterierna, men även andra har påvisats (Moraxella, E. Coli, Pseudomonas och Proteus) samt Herpes simplex-virus. Parasiter som kvalster (demodex follikulorum) och flatlöss (phthirus pubis) kan också orsaka kronisk inflammation.
 • Seborriskt eksem – ofta förekomst av Pityrosporum ovale.

Predisponerande faktorer

 • Blefarit förekommer ofta hos patienter med hudsjukdom (seborroiskt eksem, atopiskt eksem och rosacea) med eller utan sekundär infektion.

ICD-10

 • H01 Andra ögonlocksinflammationer
  • H01.0 Blefarit

ICD-10 Primärvård

 • H010 Blefarit

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Irritation, sveda och klåda i ögonlockskanten och rodnade ögonlock.
 • Det finns inga diagnostiska tester eller laboratorieundersökningar som bekräftar tillståndet.

Differentialdiagnoser

 • Chalazion – cysta innanför ögonlockskanten, blek och oöm.
 • Konjunktivit – endast infektion i slemhinnan.
 • Dakryocystit – abscess eller flegmone i tårsäcken.
 • Erysipelas – akut infektion i huden.
 • Orbital cellulit/flegmone – infektion i ögonhålan. Obs! Allmänpåverkad patient.
 • Andra vanliga hudbesvär som aterom, mollusker och papillom ses också på ögonlocken.
 • Basalcellskarcinom.
 • Entropion (inåtrullat nedre ögonlock).
 • Ektropion (utåtrullat nedre ögonlock).

Anamnes

 • Irritation, sveda och klåda i ögonlockskanten.
 • Ofta föreligger hudsjukdom i form av seborroiskt eksem (uttalat mjälleksem) eller rosacea (ansiktsrodnad, röd och svullen näsa eller kinder).

Kliniska fynd

 • Rodnade och förtjockade ögonlockskanter, ses till exempel när det nedre ögonlocket dras ned.
 • Vid eksem: fjällande hud ("mjäll") i ögonlockskanten.
 • Vid seborroiskt eksem: fet ögonlockskant.
 • Vid rosacea: tunna telangiektasier. Obs! – kan även ge konjunktivit och keratit.
 • Vid ulcerös blefarit tillkommer ulcerationer på grund av bakteriell superinfektion.
 • Vesikler, gruppvis eller enstaka, kan tyda på herpesinfektion.
 • Felväxande ögonfransar (trichiasis).

Associerade ögontillstånd

 • Hordeolum externum:
  • En hordeolum, en "vagel", är en akut infektion i en av ögonlockets hårsäckskörtlar (Zeiss eller Molls körtlar)
  • Yttrar sig genom en röd öm knöl på ögonlockskanten som uppträder plötsligt
  • Tillståndet kan sättas i samband med blefarit på grund av att förändringar i ögonlocken kan blockera utförsgången till en körtel som kan bli sekundärinfekterad
 • Hordeolum internum/Chalazion:
  • En akut inflammation i de meibomska tarsalkörtlarna som ses som en röd öm knöl på ögonlocket
  • En chalazion är den kroniska formen som kännetecknas av en fast oöm knöl på ögonlocket. Det är en granulomatös inflammatorisk reaktion på fettinnehållet i den blockerade körteln
 • Torrt öga:
  • Många besväras av torra ögon
  • Onormala eller dåligt fungerande meibomska körtlar leder till nedsatt sekretion och ändrar tårfilmen, vilket kan leda till överdriven tårproduktion eller torra ögon
  • 25–40 % av alla med torra ögon har blefarit3
 • Kontaktlinsintolerans:
  • Blefarit är ett vanligt fynd hos patienter med kontaktlinsproblem
  • Det förändrade fettskiktet i tårfilmen hos patienter med blefarit leder till ökat obehag för vissa som använder kontaktlinser

När remittera?

 • Tillståndet behandlas av allmänläkaren.
 • Remiss till ögonläkare vid recidiverande eller kronisk blefarit, särskilt viktigt hos barn.
 • Remiss till ögonläkare vid rosacea med misstanke om keratit.
 • Remiss till ögonläkare vid entropion/ektropion, där behandlingen är kirurgisk.
 • Vid trichiasis.

Behandling

Behandlingsmål

 • Dämpa irritationen och häva eventuella infektioner.

Behandlingen i korthet

 • Det saknas evidensbaserad behandling som ger säker utläkning:4
  • God lokal ögonhygien är basalt
  • Lokalbehandling med antibiotika kan ges vid uttalade besvär, särskilt makrolider, eventuellt i kombination med steroider topikalt (ögonläkare)

Egenbehandling

 • Tillståndet är ofta kroniskt och återkommande – därför är det avgörande för prognosen att patienten lär sig god ögonhygien.1
 • Vid seborroiskt eksem är god hygien viktigt – hårbotten, ögonbryn och ögonlockskanterna ska hållas rena och mjuka.
 • Det kan vara bra att inleda behandlingssekvensen med att lägga på varma och fuktiga kompresser under fem till tio minuter upp till två till fyra gånger om dagen i akuta faser.
 • Ta bort hudflagor från ögonlockskanten dagligen med hjälp av babyschampo upplöst i vatten och bomullstops.
 • Håll ögonlockskanten mjuk med simplex ögonsalva, eventuellt med lätt fingermassage.
 • Seponera kontaktlinser i förekommande fall.

Läkemedelsbehandling

 • Vetenskaplig dokumentation saknas för de flesta behandlingar av blefarit5-6
 • Vid tecken på infektion (purulent sekretion):
  • Kloramfenikol, ögondroppar/salva: 1x2 eller
  • Fusidinsyra, ögonsalva: 1x2
 • Kombinationsbehandling med antibiotika och hydrokortison kan också vara aktuellt:7
  • Terracortril med Polymyxin B (hydrokortison, oxitetracyklin, polymyxin B)
 • Ögonlockshygien:
  • Det berörda området ska rengöras noggrant innan salvan smörjs på
 • Vid seborroiskt eksem kan behandling med ketokonazolschampo i hårbotten ge god effekt på blefariten.
 • Perorala antibiotika:
  • I uttalade fall, speciellt vid bakomliggande rosacea, kan långvarig användning av doxycyklin eller tetracyklin, vara lämpligt8
 • Om blefariten är en följd av en annan sjukdom måste även grundsjukdomen behandlas.

Annan behandling

 • Rengöring av sårskorpor före läkemedelsbehandling.
 • Epilera felväxande ögonhår eller sådana som växer mitt i en vagel (hordeolum externum).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Ofta långvarigt/kroniskt förlopp och tendens till recidiv.

Komplikationer

 • Madarosis – förlust av ögonfransar.
 • Trichiasis – ögonfransarna växer in mot ögat.
 • Hordeolum, chalazion, keratit, kanalikulit, konjunktivit och keratit.

Prognos

 • God prognos vid okomplicerad blefarit.

Patientinformation

Vad du bör informera patienten om

 • Tillståndets tendens att recidivera och bli långvarigt.
 • Vikten av extra god lokal hygien.

Skriftlig patientinformation

 • Inflammation i ögonlocket

Uppföljning

Vad bör kontrolleras?

 • Förebygg eller behandla trichiasis.
 • Remittera till ögonläkare vid kroniska besvär

Källor

Annons
Annons
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons