Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ögon

Ögonkontusion


Uppdaterad den: 2023-01-06

Annons

Bakgrund

 • Trubbigt trauma mot ögat som kan leda till ett antal olika skador, inklusive ruptur av ögongloben.

Epidemiologi

 • Vanligt är att ögat har träffats av en hård boll eller liknande, exempelvis vid squash, padel eller ishockey.

Etiologi och patogenes

 • Kan i svårare fall förorsaka ruptur av ögongloben, näthinneavlossning, blödningar och linsluxation.
Annons
Annons

ICD-10

 • S05- Skada på ögat och ögonhålan

Anamnes

 • Förtydliga skademekanismen, ofta enkel anamnes med trubbigt våld.
 • Ihållande smärta och synförändringar indikerar skada på ögongloben.
 • Klargör om patienten använder antikoagulantia eller trombocytaggregationshämmare.

Kliniska fynd

 • Beroende på svårighetsgrad.
 • Nedsatt syn?
 • Dubbelseende när patienten tittar upp (eller eventuellt ned) ger stark misstanke om fraktur i ögonhålan.
 • Periorbital svullnad, ekymos och subkonjunktival blödning finns ofta.
 • Deformitet, insjunket öga/enoftalmus och upphävd främre kammare indikerar ruptur av ögongloben.
 • Hyphema – blod i främre kammaren:
  • Blödningen kommer ofta från irisroten
  • Kan orsaka ljusväg/röda blodkroppar i främre kammaren
 • Dilaterad pupill:
  • Indikerar pupillparalys, som oftast är reversibel, men kan också vara tecken på skallskada
 • Irisskada:
  • Avrivning av antingen irisroten (iridodialys) eller sphincter pupillae med en traumatisk mydrasis (anisokori)
  • Eventuellt kan förlamning av sfinktermuskeln uppstå, som kan vara övergående (pupillparalys) eller bestående
 • Skada på linsen:
  • Linsen kan ha lossnat (linsluxation), vilket utöver nedsatt syn leder till ökning av kammardjupet och man kan se en böljande rörelse hos iris (iridodonesis)
 • Glaskroppsblödning.
 • Näthinneskador:
  • Näthinneblödningar kan ses som punktformade små blödningar eller större välavgränsade blödningar
  • Näthinneödem, Berlins ödem, ses som gråvit missfärgning och leder till nedsatt visus om svullnaden omfattar centrala näthinnan. Vanligen övergående, men inte för alla, även om ödemet snabbt går tillbaka
 • Traumatisk näthinneavlossning:
  • Näthinneavlossning uppträder när det på grund av traumat uppstår en reva eller ruptur i näthinnan. Det syns som en gråaktig buktande/böljande förändring vid oftalmoskopi
 • Retrobulbärt hematom:
  • Orsakar proptos, svår smärta och eventuellt synförlust

Utredning av ögonkontusion

Remittering

 • Vid smärta i ögat, synpåverkan, oregelbunden trögreagerande pupill, subkonjunktival blödning och/eller uttalad kärlinjektion, patologi i främre kammare, blödning i ögat eller påverkad röd reflex remitteras patienten akut till ögonklinik.

Utredning

 • Palpation av orbitaranden med tanke på fraktur.
 • Oftalmoskopi.
 • Undersökning med spaltlampa.
 • Tonometri.
 • Ultraljud:
  • Är vid skymd insyn avgörande för lokalisering av främmande kroppar, näthinneavlossning, bakre ruptur av ögongloben, glaskroppsblödning och koroidal avlossning
 • DT-undersökning av ögonhålan:
  • Vid misstanke om fraktur
  • Kan också påvisa deformitet av ögongloben, retrobulbärt hematom, främmande kroppar och skada på sklera
 • MRT:
  • Kan påvisa och lokalisera ockult ruptur av ögongloben och mjukdelsskador
  • Kontraindicerat om en metallisk främmande kropp misstänks
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Orbital cellulit.
 • Näthinneavlossning.

Behandling av ögonkontusion

 • Avlägsna eventuella kontaktlinser – svullnaden kan göra det svårare att ta ut dem senare.
 • Många olika typer av skador kan uppstå.
 • Tecken på ruptur av ögongloben och retrobulbärt hematom kräver omedelbar behandling.

Läkemedelsbehandling

 • Beror på vilka skador som uppstått.
 • Analgetika.
 • Antiemetikum:
  • För att undvika valsalva vid illamående, vilket kan öka intraokulärt tryck och öka risken för att pressa ut intraokulärt innehåll
 • Antibiotika:
  • Profylaktiskt för att förhindra sekundär endoftalmit

Annan behandling

 • Patienten ska placeras i halvt liggande ställning.
 • Kirurgi:
  • Första hjälpen vid retrobulbärt hematom: dekompression med lateral kantotomi och inferior kantolys
  • Försenad behandling försämrar prognosen
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Beror på vad som är skadat.
 • Reblödning vid hyphema, sker hos <10 %.
 • Bulbusruptur.

Prognos

 • Prognosen är i de flesta fall god, men komplikationer kan uppstå.
 • Vid traumatisk näthinneavlossning är prognosen dålig vid skada på makula, stora revor i retina och skador på glaskroppen.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.