Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i proximala humerus


Uppdaterad den: 2023-08-11

Annons

Bakgrund

 • Fraktur i proximala delen av humerus klassificeras enligt Neer och indelas efter 4 dislokerade segment (ossifikationspunkter):
  • Caput humeri
  • Tuberculum majus
  • Tuberculum minus
  • Humerusdiafys

Epidemiologi

 • Proximal humerusfraktur utgör cirka 5 % av alla frakturer hos vuxna.
 • Incidensen är 11/10 000 per år för individer >60 år.
 • Frakturen drabbar främst personer >60 år och kvinnor.
 • Frakturen kan även förekomma hos barn där den utgör cirka 0,5 % – 2 % av alla frakturer.

Etiologi och patogenes

 • Orsak och traumamekanism skiljer sig i olika åldersgrupper:
  • Hos barn är den vanligaste orsaken fall bakåt på utsträckt arm, ofta relaterad till idrottsaktivitet eller trafikolycka
  • Hos personer >60 år är den främsta orsaken lågenergitrauma och fall från samma plan
  • Hos yngre personer är högenergitrauma (till exempel motorfordonstolycka eller fall från höjd) en vanlig orsak
  • Andra orsaker till proximal humerusfraktur kan vara direkt slag mot armen eller efter en kraftig muskelkontraktion (till exempel krampanfall)
  • Främre och bakre axelluxation (luxation i glenohumeralleden) kan förekomma samtidigt
Annons
Annons

ICD-10

 • S42.2 Fraktur på övre delen av humerus

Anamnes

 • I de flesta fall finns en anamnes på trauma med fall, slag eller trafikolyckor (högenergitrauma).
 • Smärta i axel eller överarm.

Kliniska fynd

 • Patienten håller ofta den påverkade armen nära kroppen (adducerad).
 • Smärta, svullnad, hematom och rörelseinskränkning kan ses.
 • Öppen fraktur?
 • Krepitationer över frakturstället.
 • Felställning av axel kan förekomma, speciellt om det samtidigt föreligger en luxation av caput humeri.
 • Vaskulärt status:
  • A. axillaris
  • A. brachialis
  • A. radialis
  • Kapillär återfyllnad
 • Neurologiskt status:
  • N. axillaris
  • N. subscapularis

Utredning av proximal humerusfraktur

 • Typisk anamnes och kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Axelluxation
 • Rotatorkuffruptur
 • Fraktur i klavikeln
 • Skapulafraktur
 • Fraktur i humerusdiafysen

Behandling av proximal humerusfraktur

 • Konsensus kring vilken behandling som är den optimala för proximal humerusfraktur saknas.
 • Icke-operativ behandling:
  • Icke-operativ behandling kan användas för alla odislokerade frakturer
  • Immobilisering av axeln bör inte överstiga >1 vecka
  • Majoriteten av barn med humerusfrakturer behandlas med icke-operativ behandling
 • Kirurgisk behandling:
  • Vid ställningstagande till kirurgisk behandling finns det olika faktorer som kan vara vägledande:
   • Frakturtyp
   • Faktorer relaterade till patienten och risk för postoperativa komplikationer:
    • Ålder
    • Benkvalitet
    • Yrke
    • Funktionskrav
    • Samsjuklighet

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande.
 • Vid öppen fraktur:
  • Antibiotika
  • Behov av stelkrampsprofylax kan bli aktuellt

Annan behandling

 • Vid misstanke om osteoporos bör utredning och behandling initieras.
 • Fysioterapi och rehabiliteringsprogram.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Nedsatt rörlighet i axelled är en vanlig förekommande komplikation.
 • Felläkning i varusställning kan leda till subakromiell inklämning.
 • Nervskada på n. axillaris kan orsaka neuropraxi.

Prognos

 • Prognosen beror på typ av skada samt på eventuella komplikationer.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.