Medicinska översikter Ortopedi

Titel Uppdaterad
Fraktur i processus coronoideus ulnae

2023-12-13

Fraktur i caput radii

2023-12-11

Fraktur, olekranon

2023-12-11

Tudelad patella

2024-05-17

Patellafraktur

2024-02-27

Patientfall: 37-årig tvåbarnsmor söker vård för knöl i bröstet

2020-08-21

Skelettumörer, benigna

2023-12-14

Växtvärk

2022-02-04

Septisk artrit

2020-11-12

Osteokondrom

2023-12-11

Kompartmentsyndrom

2022-12-15

Ganglion

2023-10-16

Skada på rotatorkuffen

2020-10-06

Axelluxation och instabilitet i axelled

2021-12-06

Artros i akromioklavikularleden

2022-05-30

Trattbröst, pectus excavatum

2022-07-18

Tietzes syndrom

2020-06-01

Kostokondrit

2020-06-03

Interkostal myalgi

2020-06-04

Patellaluxation

2022-05-30

Kollateralligamentskada, medial

2020-10-14

Främre korsbandsskada

2022-05-27

Bursit, prepatellär

2020-11-03

Tumbasartros

2022-12-28

Triggerfinger

2019-12-02

Senskador i hand och fingrar

2022-03-01

Fingerledsartros och Heberdens knutor

2022-05-30

Fingerledsluxationer

2024-02-08

Ledbandsskador i fingrarna

2023-01-16

Stressfraktur

2023-06-30

Skafoideumfraktur

2020-09-21

Fraktur på collum radii

2023-08-28

Höftfraktur

2022-08-18

Hälseneruptur

2021-09-20

Knäfraktur

2024-02-27

Fraktur i klavikeln

2024-02-08

Fraktur i proximala humerus

2023-08-11

Distal radiusfraktur (handledsfraktur)

2024-02-08

Fraktur i kotpelaren

2024-02-08

Kalkaneusfraktur

2024-02-08

Fraktur i metatarsalben

2024-01-12

Fraktur i os naviculare pedis

2024-01-12

Fotledsfraktur

2024-02-08

Fotledsdistorsion

2023-06-14

Hammartå

2021-08-09

Stel stortå, hallux rigidus

2021-10-19

Artros i fotleden

2022-12-07

Höftimpingement, FAIS

2022-09-26

Fraktur i distala femur

2023-12-31

Fraktur i femurdiafysen

2023-12-31

Bäckenfraktur

2024-01-12

Acetabulumfraktur

2023-06-05

Fraktur i distala humerus

2023-07-20

Flexor hallucis longus-tendinopati

2023-11-20

Fraktur i humerusdiafysen

2023-07-14

Fraktur i capitulum humeri

2023-07-10

Metakarpalfraktur, handfraktur

2022-04-25

Fingerfrakturer

2022-04-25

Plattfothet

2021-06-10

Malignt melanom i huden

2023-05-24

Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit

2022-11-10

Lumbago

2017-01-26

Dupuytrens kontraktur

2016-05-16

Artros

2021-09-13

Tibialis posterior dysfunktion

2021-08-26

Köhlers och Freibergs sjukdom

2022-12-09

Subluxation av caput radii, pigluxation

2022-10-20


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.