Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Plattfothet


Uppdaterad den: 2021-06-10

Annons

Bakgrund

 • Plattfothet, pes planus, innebär lågt fotvalv.
 • Plattfothet kan vara medfödd eller förvärvad, rigid eller flexibel.
 • Hos vuxna personer är behandling endast indicerat vid symtomgivande plattfothet. 
 • Rigid plattfot bör alltid bedömas av ortoped. 

Etiologi och patogenes

 • Plattfothet hos barn är vanligt förekommande och kräver som regel ingen behandling.
 • Barn har mjuk bindväv (ökad ledlaxitet) vilket medför att när foten belastas sträcks den bindvävshinna ut i foten som håller upp fotvalvet, och fotvalvet blir platt (mjuk plattfot).
 • Rigid plattfothet kan bero på missbildningar eller kongenitala tillstånd som kan orsaka felställning av foten som till exempel vertikal talus eller coalitio (utebliven separation mellan ben).
 • Hos vuxna är posterior tibialis dysfunktion den vanligaste orsaken till förvärvad plattfot.
 • Andra tillstånd som kan förorsaka plattfothet är: 
  • Neurologiska sjukdomar som till exempel cerebral pares, myelomeningocele och neuropatier
  • Reumatisk sjukdom i fotens leder
  • Bindvävssjukdomar som Ehler-Danlos syndrom och Marfans syndrom
  • Kort hälsena

ICD-10

 • M20 Förvärvade deformiteter i fingrar och tår
  • M21.4 Förvärvad plattfot (pes planus)
 • Q66 Medfödda missbildningar av fötterna
  • Q66.5 Medfödd plattfot
Annons
Annons

Anamnes

 • Plattfothet är mycket vanligt hos barn och är ofta asymtomatiskt.
 • Hos vuxna är de vanligaste symtomen: 
  • Smärta på medialsida av foten och ankeln
  • Utplaning av fotvalvet
  • Abduktion av framfoten
  • Minskad förmåga att gå längre sträckor
  • Känsla av ostadighet, svaghet och försämrad funktion vid gång

Kliniska fynd

 • Vid inspektion ses lågt fotvalv, abduktion av framfoten och valgusställd häl
 • Vid inspektion av foten bakifrån kan man observera "too many toes" sign: 
  • Hos en normal fot kan man i vanliga fall se 5:e och del av 4:e tån. Om det föreligger "too many toes sign" kan man se flera tår bakifrån på grund av ökad extern rotation och abduktion av foten
 • Rigid plattfot:
  • Fotvalvet är utplanat i både sittande (avlastad fot) och stående ställning samt när personen står på tår
 • Mjuk (flexibel) plattfot:
  • Fotvalvet normaliseras vid tågång
  • I tåstående försvinner plattfot och valgisering
 • Vid inspektion av gång ses ökad kontakt mellan mediala sidan av foten och underlaget.
 • Observera eventuell bakomliggande sjukdom, som genu valgum, stram akillessena och neuromuskulär sjukdom.
 • Vid flexibel plattfot ser man att hälen ändrar sig från valgus till varusställning vid tåhävning.
 • Vid tibialis posterior dysfunktion ses ofta:
  • Smärta vid palpation distalt och posteriort om mediala malleol samt runt tibialis posterior sena.

Utredning av plattfot

 • Smärta och stelhet i foten hos både barn och vuxna bör indicera vidare utredning.
 • Diagnos av plattfot ställs främst genom klinisk undersökning. 
 • Vid behov kan röntgenundersökning vara indicerat (vid rigid plattfot). 

Differentialdiagnoser

 • Fettkudde under foten:
  • Små barn har ofta en fettkudde under fotvalvet vilket gör att det kan uppfattas vara lågt
 • Kobenthet (genu valgum):
  • Är vanligt hos barn 3–7 års ålder. Detta leder till att den mediala delen av foten belastas mer än den laterala sidan och kan därför uppfattas som att fotvalvet är lågt
 • Stressfrakturer i tarsalbenen
 • Skada i tarsometatarsalled (Lisfrancs led) efter en stukning
 • Charcotfot till följd av diabeteskomplikationer
 • Benigna och maligna tumörer som kan påverka fotvalvet, till exempel plantart fibrom, lipom och i sällsynta fall malignt melanom
Annons
Annons

Behandling av plattfot

 • Behandling (inlägg eller specialanpassade skor) är inte indicerad hos barn med mjuk plattfot.
 • Hos vuxna ska plattfot endast behandlas om den är symtomgivande.
 • Konservativ behandling är tillräcklig i de flesta av fallen.
 • Kirurgisk behandling kan vara indicerad om det rör sig om en rigid plattfot eller underliggande felställningar, eller om konservativ behandling inte gett tillräcklig effekt.

Egenbehandling

 • Träning av foten rekommenderas för att förhindra rigid plattfot.
 • Inläggssulor som fördelar belastningen över hela fotsulan kan förbättra smärta men åtgärdar inte underliggande strukturell anomali.

Läkemedelsbehandling

 • Vid behov kan smärtstillande och antiinflammatorisk behandling initieras.

Annan behandling

 • I vissa fall finns det behov av ortopediska hjälpmedel.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Mjuk plattfot:
  • Medför ingen ökad risk för senare besvär från fotleder, knän, höfter eller rygg
 • Rigid plattfot kan leda till:
  • Ryggsmärtor
  • Tendiniter i underbenen
  • Hallux valgus
  • Hammartår
  • Patellofemoral smärta

Prognos

 • Prognosen är god och de flesta har inga eller få besvär och behöver ingen behandling.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.