Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Distal radiusfraktur (handledsfraktur)


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Bakgrund

 • Distal radiusfraktur är den vanligaste typ av fraktur. Det finns flera olika klassifikationssystem. Colles fraktur är den vanligaste formen av distal radiusfraktur hos vuxna. 

Epidemiologi

 • Cirka 20 000 fall inträffar årligen i Sverige. 
 • Även barn drabbas ofta:
  • Hos barn är det relativt vanligt med epifysiolys i radius distala tillväxtzon

Etiologi och patogenes

 • Fall med dorsalflekterad och pronerad handled är den vanligaste orsaken.
Annons
Annons

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
 • S52.5 Fraktur på nedre delen av radius

Anamnes

 • Personen berättar ofta att hen har ramlat och tagit emot sig, ofta med utsträckt arm, och omedelbart efteråt fått smärtor i handleden.

Kliniska fynd

 • Svullnad, eventuellt blåaktig missfärgning, krepitationer, bajonettställning med dorsal dislokation av det distala fragmentet.
 • Det föreligger smärta lokalt, som förvärras vid palpation i frakturområdet.

Utredning av distal radiusfraktur

 • Vid klinisk misstanke om distal radiusfraktur utförs röntgenundersökning i första hand. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Skafoideumfraktur 
 • Luxation i handleden
 • Underarmsfraktur:
  • Distal ulnafraktur
 • Ledbandsskada:
  • Speciellt TFCC (triangulära fibrokartilaginära komplexet) som på röntgen kan ses som en avlösning av processus styloideus ulnae

Behandling av distal radiusfraktur

 • Behandling bör bestämmas utifrån funktionsnivå, behov, önskan och typ av skada:
  • Operativ behandling 
  • Icke operativ behandling (gipsbehandling)

Egenbehandling

 • Information om rörelseuttag, förebyggande av ödem och aktivitetsnivå bör ges till alla personer med distal radiusfraktur.
 • Egenträning efter kontakt med rehabilitering är viktig för att undvika framtida komplikationer.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Vid gipsbehandling bör kontakt till rehabilitering initieras inom 1–2 veckor samt vid avgipsning.

Komplikationer

 • Felställningar
 • Nervskador på nervus medianus och nervus ulnaris 
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Spontanruptur av senor, framför allt extensor pollicis longus
 • Kompartmentsyndrom
 • Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)
 • Risk för infektion vid operativa åtgärder
 • Ödembildning
 • Nedsatt kraft och rörlighet
 • Kvarvarande smärta efter frakturläkning

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god, men risk för att drabbas av funktions- och aktivitetesnedsättning finns.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.