Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Distal radiusfraktur (handledsfraktur)


Uppdaterad den: 2023-11-27
Sakkunnig: Gita Singh, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Bakgrund

 • Distal radiusfraktur är den vanligaste typ av fraktur. Det finns flera olika klassifikationssystem. Colles fraktur är den vanligaste formen av distal radiusfraktur hos vuxna. 

Epidemiologi

 • Cirka 20 000 fall inträffar årligen i Sverige. 
 • Även barn drabbas ofta:
  • Hos barn är det relativt vanligt med epifysiolys i radius distala tillväxtzon

Etiologi och patogenes

 • Fall med dorsalflekterad och pronerad handled är den vanligaste orsaken.
Annons
Annons

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
 • S52.5 Fraktur på nedre delen av radius

Anamnes

 • Personen berättar ofta att hen har ramlat och tagit emot sig, ofta med utsträckt arm, och omedelbart efteråt fått smärtor i handleden.

Kliniska fynd

 • Svullnad, eventuellt blåaktig missfärgning, krepitationer, bajonettställning med dorsal dislokation av det distala fragmentet.
 • Det föreligger smärta lokalt, som förvärras vid palpation i frakturområdet.

Utredning av distal radiusfraktur

 • Vid klinisk misstanke om distal radiusfraktur utförs röntgenundersökning i första hand. 
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Skafoideumfraktur 
 • Luxation i handleden
 • Underarmsfraktur:
  • Distal ulnafraktur
 • Ledbandsskada:
  • Speciellt TFCC (triangulära fibrokartilaginära komplexet) som på röntgen kan ses som en avlösning av processus styloideus ulnae

Behandling av distal radiusfraktur

 • Behandling bör bestämmas utifrån funktionsnivå, behov, önskan och typ av skada:
  • Operativ behandling 
  • Icke operativ behandling (gipsbehandling)

Egenbehandling

 • Information om rörelseuttag, förebyggande av ödem och aktivitetsnivå bör ges till alla personer med distal radius fraktur.
 • Egenträning efter kontakt med rehabilitering är viktig för att undvika framtida komplikationer.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Vid gipsbehandling bör kontakt till rehabilitering initieras inom 1–2 veckor samt vid avgipsning.

Komplikationer

 • Felställningar
 • Nervskador på nervus medianus och nervus ulnaris 
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Spontanruptur av senor, framför allt extensor pollicis longus
 • Kompartmentsyndrom
 • Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS)
 • Risk för infektion vid operativa åtgärder
 • Ödembildning
 • Nedsatt kraft och rörlighet
 • Kvarvarande smärta efter frakturläkning

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god, men risk för att drabbas av funktionsnedsättning och aktivititesförlust finns.

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons