Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Stressfraktur


Uppdaterad den: 2021-10-28
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • För att en stressfraktur ska kunna uppstå, krävs återkommande submaximala belastningar som successivt resulterar i en fraktur.
 • Tillståndet ses ofta hos fysisk aktiva personer som till exempel dansare, militär personal idrottare.
 • Stressfrakturer kan även ses hos personer som behandlas med bisfosfonater.

Epidemiologi

 • Stressfrakturer utgör cirka 10 % av alla idrottsrelaterade skador.
 • 95 % av stressfrakturer är lokaliserade till underextremiteterna.
 • Kvinnor drabbas 5–10 gånger oftare än män.
 • Förekomst av olika typer av stressfrakturer varierar mellan olika grupper av idrottsutövare och militär personal.

Etiologi och patogenes

 • I normala fall uppstår det mikrosprickor i ben som balanseras genom riktad remodellering.
 • Om den riktade remodelleringen inte hinner med att åtgärda de mikrosprickor som uppstår på grund av intensiv träning kan stressfrakturer uppstå.
 • Stressfrakturer kan uppstå hos personer som behandlas med bisfosfonater, sannolikt på grund av en obalans mellan sprickbildning och remodellering. 

ICD-10

 • M84 Kontinuitetsavbrott i benvävnad
  • M84.3 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes
  • M84.4 Patologisk fraktur som ej klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Anamnesen är viktig:
  • När började smärtan?
  • Har smärtan kommit i samband med fysisk aktivitet?
  • Förändringar i träningsintensitet?
  • Predisponerande faktorer?
 • Smärta som uppstår i samband med belastning.
 • Rodnad och svullnad kan ibland förekomma.

Kliniska fynd

 • Lokaliserad ömhet vid palpation.
 • Rodnad och svullnad kan ses ibland.
 • Om tillståndet har nått ett framskridet stadium kan man ibland palpera en benpålagring (kallus).

Utredning av stressfraktur

 • Diagnosen ställs på den kliniska bilden och anamnesen.
 • Bilddiagnostik bekräftar diagnosen.
  • Slätröntgen är ofta normalt i tidigt skede.

Differentialdiagnoser

 • Medialt tibiasyndrom
 • Kompartmentsyndrom
 • Nervinklämningssyndrom
 • Tendinopati
 • Ligamentskador
 • Mortons neurom
 • Malignitet och metastaser
 • Osteomyelit/osteit

Behandling av stressfraktur

 • Stressfrakturer kan behandlas konservativt eller med operation.
 • Val av behandlingsmetod beror på lokalisationen av stressfrakturen.

Egenbehandling

 • Vila och avlastning.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande läkemedel vid behov. 

Komplikationer

 • Utebliven läkning och pseudoartros.

Prognos

 • Prognosen är god. De flesta som får tillståndet kan återgå till fysisk aktivitet efter behandling och rehabilitering.

Källor

 • Kiel J, Kaiser K. Stress Reaction and Fractures. StatPearls. Last update August 4, 2021. (Hämtad 2021-10-18)
 • Kamrad I. Stressfrakturer i mellanfoten. Fotkirurgisk tidskrift. 2015. Nr 1. issuu.com
 • Aspenberg P, Schilcher J. Stressfrakturer: hjulaxlar och idrottskarriärer brister. Läkartidningen. 2014,111:CXD3. lakartidningen.se

Annons
Annons
Annons

Annons