Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Stressfraktur


Uppdaterad den: 2023-06-30

Annons

Bakgrund

 • För att en stressfraktur ska kunna uppstå, krävs återkommande submaximala belastningar som successivt resulterar i en fraktur.
 • Tillståndet ses ofta hos fysisk aktiva personer som till exempel dansare, militär personal idrottare.
 • Stressfrakturer kan även ses hos personer som behandlas med bisfosfonater.

Epidemiologi

 • Stressfrakturer utgör cirka 10 % av alla idrottsrelaterade skador.
 • 95 % av stressfrakturer är lokaliserade till underextremiteterna.
 • Kvinnor drabbas 5–10 gånger oftare än män.
 • Förekomst av olika typer av stressfrakturer varierar mellan olika grupper av idrottsutövare och militär personal.

Etiologi och patogenes

 • I normala fall uppstår det mikrosprickor i ben som balanseras genom riktad remodellering.
 • Om den riktade remodelleringen inte hinner med att åtgärda de mikrosprickor som uppstår på grund av intensiv träning kan stressfrakturer uppstå.
 • Stressfrakturer kan uppstå hos personer som behandlas med bisfosfonater, sannolikt på grund av en obalans mellan sprickbildning och remodellering. 
Annons
Annons

ICD-10

 • M84 Kontinuitetsavbrott i benvävnad
  • M84.3 Stressfraktur som ej klassificeras annorstädes
  • M84.4 Patologisk fraktur som ej klassificeras på annan plats

Anamnes

 • Anamnesen är viktig:
  • När började smärtan?
  • Har smärtan kommit i samband med fysisk aktivitet?
  • Förändringar i träningsintensitet?
  • Predisponerande faktorer?
 • Smärta som uppstår i samband med belastning.
 • Rodnad och svullnad kan ibland förekomma.

Kliniska fynd

 • Lokaliserad ömhet vid palpation.
 • Rodnad och svullnad kan ses ibland.
 • Om tillståndet har nått ett framskridet stadium kan man ibland palpera en benpålagring (kallus).

Utredning av stressfraktur

 • Diagnosen ställs på den kliniska bilden och anamnesen.
 • Bilddiagnostik bekräftar diagnosen.
  • Slätröntgen är ofta normalt i tidigt skede.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Medialt tibiasyndrom
 • Kompartmentsyndrom
 • Nervinklämningssyndrom
 • Tendinopati
 • Ligamentskador
 • Mortons neurom
 • Malignitet och metastaser
 • Osteomyelit/osteit

Behandling av stressfraktur

 • Stressfrakturer kan behandlas konservativt eller med operation.
 • Val av behandlingsmetod beror på lokalisationen av stressfrakturen.

Egenbehandling

 • Vila och avlastning.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande läkemedel vid behov. 
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Utebliven läkning och pseudoartros.

Prognos

 • Prognosen är god. De flesta som får tillståndet kan återgå till fysisk aktivitet efter behandling och rehabilitering.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.