Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i humerusdiafysen


Publicerad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Frakturer i humerusdiafysen är tvärgående, sneda eller spiralformade.1

Förekomst

 • Humerusfrakturer utgör cirka 5 % av alla frakturer.

Etiologi och patogenes

 • Orsakas vanligtvis av direkt trauma mot armen eller skuldran, eller axial belastning genom armbågen.
 • Patologiska frakturer kan uppstå efter minimalt trauma.

Predisponerande faktorer

 • Patologiska frakturer:
  • Metastas
  • Pagets sjukdom
  • Bencysta
  • Osteoporos
 • Barnmisshandel?

ICD-10

 • S42 Fraktur på skuldra och överarm
  • S42.3 Fraktur på humerusskaftet

ICD-10 Primärvård

 • S422Fraktur på övre delen av humerus
 • S429PAnnan fraktur på humerus och skuldergördel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och bekräftelse via röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Andra humerusfrakturer:
  • Humerus, capitulum humeri
  • Humerus, distalt
  • Humerus, proximalt

Anamnes

 • Fall på utsträckt arm eller direkt slag mot armen.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Av överarmen i två plan

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • En fraktur som växer rätt och med återupprättande av normal funktion.

Allmänt om behandlingen2

 • De allra flesta behandlas konservativt med prefabricerad överarmsortos.
 • Kirurgisk behandling vid besvärligare frakturtyper, se nedan.

Konservativ behandling

 • Överarmsortos.
 • Prova ut rätt storlek.
 • Sätt handleden i slynga med armbågsleden i 90 graders flexion.
 • De flesta axiala felställningar rättar till sig spontant i loppet av 14 dagar.
 • Kontroller:
  • Vanligtvis kontroller efter två och 6 veckor
  • Vid fördröjd frakturläkning var fjärde vecka

Kirurgisk behandling

 • Kirurgisk behandling vid:
  • Öppna frakturer eller hotande hudperforation
  • Radialispares efter reponering, eller vid skada på arteria brachialis:
   • Radialispares är dock ingen absolut indikation för kirurgisk behandling
   • Om paresen föreligger omedelbart efter skadan behandlas frakturen konservativt
   • Om paresen uppstår i samband med behandlingen är detta indikation för operation med exploration av nerven och osteosyntes med platta
  • Frakturer med flera fragment, patologiska frakturer
 • Metoder:
  • Märgspikning, fixation med platta eller extern fixation

Annan behandling

 • Eventuellt rehabiliteringsprogram
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Pseudartroser:
  • Ses vid frakturer med stora mjukdelsskador
  • Sådana komplikationer ses både som följd av gipsbehandling och osteosyntes (platta eller märgspik)
 • Nervskador:
  • Vanliga vid dislocerade frakturer
  • Radialisskada med "dropphand" har god prognos och kan kvarstå i upp till ett halvår
 • Kärlskada:
  • Skada på arteria brachialis förekommer

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god:
  • De flesta frakturer läker ihop rätt
  • Även med en viss vinkling i frakturen blir funktionen god

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

 • Överarmsbrott i skaftet på benet

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons