Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i humerusdiafysen


Uppdaterad den: 2023-07-14

Annons

Bakgrund

 • Fraktur i humerusdiafysen (skaftet).

Epidemiologi

 • Fraktur i humerusdiafysen utgör cirka 1–5 % av alla frakturer.
 • Ses främst hos:
  • Unga män (21–30 år) på grund av högenergitrauma
  • Kvinnor (60–80 år) på grund av lågenergitrauma, ofta osteoporosrelaterade fragilitetsfrakturer
  • Även äldre män kan få humerusfrakturer

Etiologi och patogenes

 • Frakturen orsakas vanligtvis av direkt trauma mot armen som ofta resulterar i en tvär fraktur.
 • Vridvåld kan orsaka sned fraktur och eller spiralfraktur.
 • Fraktur kan även uppstå vid fall på utsträckt arm eller i samband med en våldsam muskelsammandragning.
 • Frakturen kan indelas i:
  • Extraartikulär tvåfragmentsfraktur
  • Extraartikulär fraktur med böjkil
  • Extraartikulär flerfragmentsfraktur
 • Patologisk fraktur på grund av metastaser. 
Annons
Annons

ICD-10

 • S42 Fraktur på skuldra och överarm
  • S42.3 Fraktur på humerusskaftet

Anamnes

 • Trauma mot överarmen:
  • Högenergitrauma
  • Lågenergitrauma
  • Smärta i överarmen
  • Nedsatt kraft i armen

Kliniska fynd

 • Palpationsömhet, främst mitt på överarmen.
 • Palpationsömhet, främst mitt på överarmen. 
 • Svullnad.
 • Hematom.
 • Krepitationer över frakturområdet.
 • Asymmetri i området kan ibland ses.
 • Viktigt att utesluta neurovaskulär skada:
  • Palpation av a. radialis och a. ulnaris
  • Kontroll av kapillär återfyllnad
  • N. radialis är den nerv som har störts risk att skadas:
   • Sensoriskt eller motoriskt bortfall?
 • Andra skador på överarm?

Utredning av fraktur i humerusdiafysen

 • Typisk anamnes och kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Fraktur i proximala humerus
 • Fraktur i capitulum humeri
 • Fraktur i distala humerus

Behandling av fraktur i humerusdiafysen

 • De flesta diafysära humerusfrakturer har traditionellt behandlats icke-operativt:
  • Immobilisering i ortos eller hylsortos
 • Kirurgisk behandling:
  • Absolut indikation för akut kirurgi:
   • Samtidig kärlskada 
   • Öppna skaftfrakturer 
   • Samtidig skada på annan del av armen
  • Indikationer för subakut kirurgi:
   • Patologiska frakturer
   • Intraartikulära frakturer
   • Högenergifrakturer med radialispåverkan
  • Kirurgisk behandling kan även vara aktuell vid:
   • Bilaterala frakturer
   • Övervikt
   • Behov för mobilisering
   • Instabil fraktur
   • Stort avstånd (diastas) mellan frakturändarna

Annan behandling

 • Rehabilitering med fysioterapi/arbetsterapi för att minska stelhet och svullnad.

Komplikationer

 • Nonunion.
 • Malunion.
 • Skada på n. radialis kan ses vid både icke-operativ behandling samt vid operation.
 • Infektion efter kirurgisk behandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är god.

Källor

 • Bassett R. Midshaft humerus fractures in adults. UpToDate. Last updated: Nov 12, 202. www.uptodate.com
 • Weatherford B. Humeral Shaft Fractures. Orthobullets. Updated: July 2, 2023. www.orthobullets.com
 • Gallusser N, Barimani B, Vauclair F. Humeral shaft fractures. EFORT Open Rev. 2021;6(1):24-34. Published 2021 Jan 4. PMID: 33532084. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.