Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i distala humerus


Uppdaterad den: 2022-08-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Utgörs av typer av frakturer:1
  • Interkondylär fraktur (T-, Y-)
  • Kondylär fraktur
  • Epikondylfraktur
  • Transkondylär fraktur
  • Ledytefraktur (fraktur i capitulum och trochlea)
  • Suprakondylär fraktur

Förekomst

 • Suprakondylära humerusfrakturer:
  • Är vanligast bland barn 4–10 år
  • Utgör 60 % av alla humerusfrakturer hos barn2
 • Kondylfraktur:
  • Är vanligare hos barn än hos vuxna
  • Utgör 15 % av alla humerusfrakturer
 • Interkondylära frakturer:
  • Ses hos främst hos vuxna

Etiologi och patogenes

 • Frakturmönstret varierar kraftigt mellan olika åldersgrupper.
 • Särskilt vid suprakondylära frakturer föreligger risk för skada på arteria brachialis och nervus medianus.

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Osteoporos
 • Vissa idrottsgrenar

ICD-10

 • S42 Fraktur på skuldra och överarm
  • S42.4 Fraktur på nedre delen av humerus (Distala änden av humerus Laterala kondylen (ulnara kondylen) Mediala kondylen (radiala kondylen) Nedre epifysen Suprakondylärt)

ICD-10 Primärvård

 • S429P Annan fraktur på humerus och skuldergördel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och röntgen som bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Dislokation i armbågen
 • Underarmsfraktur
 • Collum radii-fraktur
 • Capitulum radii-fraktur
 • Olekranonfraktur
 • Pigluxation

Anamnes

 • Direkt trauma mot armbågen eller fall på utsträckt hand:
  • Ofta översträckning i armbågen vid suprakondylär fraktur
 • Smärta, svullnad, nedsatt rörlighet.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

Röntgen

 • Röntgen tas av armbåge och överarm i två plan.
 • Vid intraartikulära frakturer kan man i vissa fall behöva komplettera med DT.3 
 • Ledytefraktur ses bäst på röntgen av armbågen i sidoplan.
 • Suprakondylär fraktur:
  • Bilderna kan vara svåra att tolka eftersom apofyserna ofta inte syns bra på röntgen
  • Ta eventuellt bilder av motsatta sidan för jämförelse
  • Konservativ behandling med gips:3
   • Om distala humerus ligger framför en linje som dras utefter humerus längsaxel på sidoröntgenbilden är felstälning <20°
   • Varus-/valgusfelställning <10° samt minimalt rotationsfelställd:
    • Reponering behövs inte
  • Operation: 
   • Vid felställning större än ovanstående

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.
 • OBS! En suprakondylär fraktur kan kräva snabb intervention på grund av risken för neurovaskulära komplikationer.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra komplikationer.
 • God reposition och läkning med rehabilitering till normal armbågsfunktion.
 • Identifiera och behandla på nerver och kärl. 

Allmänt om behandlingen

 • De flesta vuxna med distal humerusfraktur behöver opereras.4
 • Allmänt om immobilisering/gipsning av armbågen:
  • Hos barn (konservativ behandling):5
   • Suprakondylär humerusfraktur:
    • 3–4 veckors gipsbehandling
   • Distal humeruskondylfraktur, typ Y eller T:
    • 4–5 veckors gipsbehandling
  • Hos vuxna (konservativ behandling):
   • Cirka 6 veckors gipsbehandling
 • Röntgenkontroll kan behövas efter operation/konservativ behandling beroende på frakturtyp och behandlingsmetod.

Suprakondylär fraktur

 • Om neurovaskulära strukturer är i kläm kan underarmstraktion krävas för att få tillbaka pulsen:
  • Om detta misslyckas måste operation utföras snarast
 • Dislokation:
  • Vid suprakondylära frakturer accepteras högst 10–20 % sidoförskjutning
 • Kirurgisk behandling utförs vid:
  • Kärl- och/eller nervskada
  • Dislocerade frakturer hos barn som inte går att reponera slutet
  • Dislocerade frakturer hos vuxna behandlas oftast kirurgiskt på grund av risken för stelhet efter långvarig immobilisering
  • Metod:
   • Öppen reposition och osteosyntes
   • Hos barn används oftast stift, hos vuxna används stift (vid frakturer med två fragment) eller plattor och skruvar vid komminuta frakturer

Vuxna

 • Kirurgisk behandling är vanligtvis nödvändig.
 • Odislocerade frakturer behandlas med dorsal gipsskena eller cirkulärt armbågsgips från axeln till handleden (90° vinkel) i högst 2 veckor, därefter byte till ledad ortos:
  • Gipsning/immobilisering i 4–5 veckor
 • Kontroll:
  • Med röntgen 1 och 2 veckor efter skadan och efter gipsning/avgipsning
  • Därefter vid behov

Barn

 • Konservativ behandling:
  • Odislocerade frakturer utan vinkelfelställning
  • Dislocerade frakturer som går att reponera exakt:
   • Ställningen är acceptabel när vinkelfelställningen bakåt är mindre än 15°, vinkelfelställningen medialt/lateralt är mindre än 10° och sidoförskjutningen i frakturen är mindre än 50 %
   • Rotationsfelställning accepteras inte
  • Gipsas med dorsal gipsskena eller cirkulärt armbågsgips från axeln till handleden (armbågen i 90° flexion) i 3 veckor
 • Kirurgisk behandling:
  • Felställda frakturer kräver reposition och gipsning
  • Dislocerade frakturer kräver reposition och perkutan insättning av stift inom 12–24 timmar
  • Gips som ovan i 3 veckor
  • Eventuell sträckbehandling i 2 veckor och därefter gips i 2–3 veckor
 • Kontroll:
  • Med röntgen 1 och 2 veckor efter skadan och efter gipsning/avgipsning
  • Därefter vid behov

Interkondylär fraktur

Konservativ behandling

 • Vid odislocerade frakturer.
 • Gips:
  • Dorsal gipsskena från axeln till handleden (90 graders vinkel i armbågen) i 2 veckor
 • Ortos:
  • Därefter försiktig mobilisering i ledad ortos
  • Ortosen tas av efter 6 veckor
 • Kontroll med röntgen 1, 2 och 6 veckor efter skadan.

Kirurgisk behandling

 • Vid dislocerade frakturer.
 • Öppen reponering och osteosyntes, helst inom 24 timmar.
 • Efter operationen anläggs en dorsal gipsskena från axeln till handleden (90 graders vinkel i armbågen) i 4–6 veckor.
 • Därefter försiktig mobilisering i ledad ortos.
 • Oftast remiss till fysioterapeut för rehabträning.

Kondylfraktur

 • Genom mediala eller laterala kondylen.
 • Observera risken för skada på nervus ulnaris vid medial kondylfraktur.
 • Vuxna (sällsynt):
  • Odislocerad fraktur:
   • Behandlas med dorsal gipsskena från axeln till handleden (90 graders vinkel i armbågen) i 2 veckor
   • Därefter försiktig mobilisering i ledad ortos
   • Ortosen tas av efter 6 veckor
  • Dislocerad fraktur:
   • Behandlas med kirurgisk reponering och osteosyntes (transkondylära spongiosaskruvar)
   • Postoperativ behandling som vid interkondylär fraktur
 • Barn:
  • Laterala kondylfrakturer är som regel dislocerade
  • Öppen reponering och fixation med stift eller skruvar krävs

Epikondylfraktur

 • Behandling som vid kondylfraktur.
 • Observera risken för skada på nervus ulnaris.
 • Om operationsindikation föreligger väljs oftast fixation med stift eftersom det avlösta fragmentet vanligtvis är för litet för skruvfixation.

Transkondylär fraktur

 • Frakturlinje genom kondylerna.
 • Behandlas kirurgiskt:
  • Exakt reponering och fixation med stift eller små skruvar
 • Tidig mobilisering, med ledad ortos.
 • Dessa frakturer läker ofta långsamt med stor kallusbildning.

Ledytefraktur

 • Fraktur i capitulum och trochlea.
 • Kirurgisk behandling.
 • Vid små avskalningar och vid komminuta frakturer avlägsnas fragmenten och mobilisering påbörjas tidigt.
 • Vid ett enda stort fragment reponeras detta öppet och fixeras med skruvar.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt analgetika.
 • Eventuellt antibiotika vid öppen fraktur.

Annan behandling

 • Fysioterapi och rehabiliteringsprogram: 
  • Barn med suprakondylära humerusfrakturer behöver oftast inte remitteras till fysioterapeut. Det är viktigt att följa träningsprogram från den behandlande kliniken efter avgipsning3
  • Om barnet inte återfått full rörelseomfång inom 4–8 veckor bör föräldrarna kontakta sjukvården3
  • Hos vuxna påbörjas fysioterapeutisk rehabilitering efter operation och patienten fortsätter med träningsprogram i 6–8 månader6
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • De flesta patienter kräver operation. 

Komplikationer

Suprakondylär humerusfraktur

 • Kärlskada:
  • Ledering av a. brachialis
 • Volkmanns kontraktur:
  • Vid artärskada, stor svullnad eller för trångt gips/bandage
  • En form av kompartmentsyndrom som kan leda till muskelischemi och permanenta muskelkontrakturer, särskilt hos barn7
  • Symtom på detta tillstånd är smärtor vid passiv extension av fingrarna, barnet vill inte öppna handen och underarmen är öm
 • Medianusskada:
  • Dislocerad fraktur kan medföra påverkan av n. medianus
  • Det är dock mycket sällsynt att nerven skärs av helt
  • Som regel återkommer nervfunktionen helt
 • Pseudartros:
  • Inte ovanligt hos vuxna som behandlas konservativt, men sällsynt hos barn
 • Felställningar:
  • Vinklad eller dislocerad fraktur som lämnas felställd kan ge funktionella och kosmetiska deformiteter

Prognos

 • Vid stora skador är det inte ovanligt att man får nedsatt rörlighet i armbågen.
 • Suprakondylär fraktur:
  • Odislocerade frakturer och korrekt behandlade dislocerade/vinklade frakturer medför hos barn vanligen ingen nedsättning av funktionen

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons