Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i distala humerus


Uppdaterad den: 2023-07-20

Annons

Bakgrund

 • Frakturer i armbågen förekommer både hos barn och vuxna.
 • Fraktur i capitulum humeri beskrivs inte i denna text:
  • Se separat text om fraktur i capitulum humeri
 • Distal humerusfrakturer hos barn kan vara:
  • Extraartikulära
  • Intraartikulära/transkondylära
 • Distal humerusfrakturer hos vuxna kan vara:
  • Extraartikulära
  • Intraartikulära/bikondylära/ interkondylära

Epidemiologi

 • Distala humerusfrakturer utgör cirka 30 % av alla armbågsfrakturer hos vuxna.
 • Suprakondylär humerusfraktur är den vanligaste armbågsnära frakturen hos barn och är vanlig förekommande.

Etiologi och patogenes

 • Fraktur i distala humerus varierar med skademekanismen, patientens ålder och kraften i skadeögonblicket men ses ofta på grund av fall på utsträckt arm.
 • Ulnar epikondylfraktur hos barn kan ses i samband med armbågsluxation.
 • Direkt trauma mot armbågen kan även orsaka en distal humerusfraktur.
Annons
Annons

ICD-10

 • S42 Fraktur på skuldra och överarm
  • S42.4 Fraktur på nedre delen av humerus
   • Utesluter fraktur på armbåge UNS (S52.0)

Anamnes

 • Högenergitrauma hos yngre och lågenergitrauma hos äldre kan orsaka fraktur.

Kliniska fynd

 • Svullnad, smärta, krepitationer och instabilitet i distala humerus.
 • Vaskulärt status:
  • A. brachialis
  • A. radialis
 • Öppen fraktur?
 • Kontroll av färg, temperatur, ödem samt turgor i fingerpulpa. Jämför med finger på oskadat hand:
  • Kapillär återfyllnad

Utredning av distal humerusfraktur

 • Typisk anamnes samt misstänkta kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Luxation i armbågen
 • Underarmsfraktur
 • Fraktur på collum radii
 • Fraktur i capitulum humeri
 • Fraktur, olecranon
 • Pigluxation

Behandling av distal humerusfraktur

 • Barn:
  • Beslut om icke-operativ eller operativ behandling av suprakondylär fraktur görs utifrån fynd på röntgen (klassifikation enligt Gartland)
   • Icke-operativ behandling:
    • Immobilisering med gips i 3-5 veckor beroende på frakturtyp
   • Operativ behandling:
    • Kan behövas utifrån fynd på röntgenundersökning
    • Vid misstanke om kärl och/eller nervskada
 • Vuxna:
  • Majoriteten av vuxna med distal humerusfraktur behöver operativ behandling
  • Armbågsprotes kan övervägas hos äldre med osteoporos där det föreligger en komminut fraktur
  • Icke-operativ behandling kan bli aktuellt för enstaka äldre patienter med låga funktionskrav eller annan komorbiditet där kirurgi anses olämplig:
   • Cirka 2–6 veckors gipsbehandling eller axelförband (tygpåse)

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande.
 • Antibiotika vid öppen fraktur.
 • Behov av stelkrampsprofylax kan bli aktuellt

Annan behandling

 • Fysioterapi och rehabiliteringsprogram är en viktig del av behandlingen.
 • Barn med suprakondylära humerusfrakturer behöver oftast inte remitteras till fysioterapeut.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Ulnarisneuropati:
  • Är en känd komplikation
 • Osteonekros.
 • Kompartmentsyndrom.
 • Volkmanns kontraktur (klohand).
 • Nonunion:
  • Utebliven läkning av fraktur
 • Infektion.
 • Heterotop benbildning.
 • Posttraumatisk artros.
 • Komplext regionalt smärtsyndrom (CRPS).

Prognos

 • Prognosen beror på typ av skada samt på eventuella komplikationer.

Källor

 • The Royal Children´s Hospital Melbourne, Supracondylar fracture of the humerus -Emergency Department. Okänt publiceringsdatum. www.rch.org.au
 • Midtgaard KS, Ruzbarsky JJ, Hackett TR, Viola RW. Elbow Fractures. Clin Sports Med. 2020;39(3):623-636. PMID: 32446579. PubMed
 • Karolinska Universitetssjukhuset. Barnfrakturer och luxationer i Öppenvård. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Giltig från 2022-04-27. vardgivarguiden.se 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.