Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i distala femur


Uppdaterad den: 2023-12-31

Annons

Bakgrund

 • Frakturer i distala femur kan delas in på olika sätt. En relevant indelning är om frakturen involverar knäleden eller inte, det vill säga intra- eller extraartikulära fraktur.

Epidemiologi

 • Årlig incidens har rapporterats vara 5–12/100 000 personer.

Etiologi och patogenes

 • Tre grupper drabbas:
  • Äldre personer med osteoporos i samband fall – vanligast
  • Yngre personer i samband med högenergitrauma vid exempelvis motorfordonsolyckor
  • Personer med periprostetiska frakturer runt totala knäproteser
 • Extraartikulära frakturer är vanligast och dessa är oftast komminuta, det vill säga i flera fragment.
 • Lokalisationen medför hög risk för neurovaskulära skador och kompartmentsyndrom.
Annons
Annons

ICD-10

 • S72 Fraktur på lårben

Anamnes

 • Direkt eller indirekt trauma, ofta högenergitrauma.
 • Eventuellt känd osteoporos.

Kliniska fynd

 • Vanliga frakturtecken som deformitet, förkortning/rotation, felställning, direkt eller indirekt ömhet, krepitationer, svullnad, hematom.
 • Svullnad i knäet (hemartros) och smärtor vid manipulation är vanligt.
 • Vid fissurer kan kliniska tecken vara sparsamma.
 • Undersök sensibilitet och perifera pulsar:
  • Neurovaskulära skador
  • Närvaro av perifera pulsar utesluter inte kärlskada, vilket kan ge ischemi, gangrän eller kompartmentsyndrom i underbenet

Utredning av fraktur i distala femur

 • Röntgen:
  • Var frikostig med röntgen vid knäskador där skelettskador inte kan uteslutas
  • Mindre fördjupningar i ledytorna kan vara svåra att se
 • DT för kartläggning av frakturen inför beslut om behandling.
 • Artrocentes vid smärtande hemartros:
  • Kan ha både diagnostisk och terapeutisk effekt
  • Påvisning av blod och glänsande fettglobuli är tecken på lipohemartros, vilket är patognomont för intraartikulär knäfraktur
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Dislokation av knäet.
 • Andra knäfrakturer.

Behandling av fraktur i distala femur

 • Före transport till sjukhuset:
  • Innan patienten kommer till sjukhus måste frakturen stabiliseras med skena för att förhindra avslitning av kärl och för att lindra smärtan
  • Fasta för att inte fördröja om det behövs narkos för snabb tillfällig kirurgisk stabilisering
  • Det bör även ges vätska intravenöst på grund av risken för stora blödningar
 • Icke-operativ behandling eller kirurgi:
  • Vissa odislocerade frakturer kan behandlas icke-operativt med gips från högt upp på låret till fotleden eller tårnas grundleder, eventuellt dorsal skena om frakturen verkar stabil
  • Övriga opereras, olika kirurgiska metoder används beroende på typ av fraktur och skada

Komplikationer

 • Stor risk för nerv-/kärlskador vid frakturer i detta område:
  • Arteria poplitea
  • Nervus fibularis
 • Kompartmentsyndrom.
 • Övriga komplikationer kan vara tromboemboli, infektion, osteomyelit, felställning, artrosutveckling.

Prognos

 • Komplikationsfria skador har rimligt god prognos.
 • Prognosen vid extraartikulära frakturer är generellt god, men det är en relativt hög risk för pseudartros vid komminuta och/eller öppna frakturer.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.