Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i distala femur


Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Fraktur i distala femur indelas i kondylära, suprakondylära och interkondylära frakturer.1-2
 • Knäfrakturer utgörs av frakturer i:
  • Patella
  • Femurkondylerna
  • Eminentia
  • Tuberositas tibiae
  • Tibiaplatån

Förekomst

 • Distala femurfrakturer utgör cirka 4 % av alla femurfrakturer.

Etiologi och patogenes

 • Direkta och indirekta krafter kan förorsaka sådana frakturer.
 • Lokalisationen medför hög risk för neurovaskulära skador och kompartmentsyndrom.

Predisponerande faktorer

 • Högenergitrauma.
 • Kondylära och suprakondylära femurfrakturer ses relativt ofta även hos äldre, det vill säga osteoporotiska frakturer.

ICD-10

 • S72 Fraktur på lårben
  • S72.4 Fraktur på nedre delen av femur
  • S72.7 Multipla femurfrakturer
  • S72.8 Frakturer på andra specificerade delar av femur
  • S72.9 Fraktur på icke specificerad del av femur

ICD-10 Primärvård

 • S729P Annan fraktur på femur

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och bekräftelse via röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Dislokation av knäet
 • Andra knäfrakturer

Anamnes

 • Direkt eller indirekt trauma, ofta högenergitrauma.

Kliniska fynd

 • Vanliga frakturtecken som deformitet, förkortning/rotation, punktömhet, krepitationer, svullnad, blödning.
 • Svullnad i knäet (hemartros) och smärtor vid manipulation är vanligt.
 • Vid fissurer kan de kliniska tecknen vara sparsamma.
 • Undersök sensibilitet och perifera pulsar:
  • Neurovaskulära skador
  • Närvaro av perifera pulsar utesluter inte kärlskada, vilket kan ge ischemi, gangrän eller kompartmentsyndrom i underbenet
  • Smärtor i underbenet kan vara enda symtom

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Var frikostig med röntgen vid knäskador där skelettskador inte kan uteslutas
  • Röntgenbilder tas framifrån och från sidan samt en axialbild av patella
  • Ta gärna en bild av det friska knäet för jämförelse
 • CT för kartläggning av frakturen inför beslut om behandling.
 • Artrocentes vid smärtande hemartros:
  • Kan ha både diagnostisk och terapeutisk effekt
  • Påvisning av blod och glänsande fettglobuli är tecken på lipohemartros, vilket är patognomont för intraartikulär knäfraktur

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.
 • Obs! Stor risk för neurovaskulära skador, patienten måste stabiliseras före transport.

Behandling

Behandlingsmål

 • Förhindra komplikationer.
 • God reposition, läkning och återvinning av normal funktion.

Allmänt om behandlingen

 • Före transport till sjukhuset:
  • Innan patienten kommer till sjukhus måste frakturerna stabiliseras med skena för att förhindra avslitning av kärl och för att lindra smärtan
  • Det bör även ges vätska intravenöst på grund av risken för stora blödningar:
   • I klinisk praxis ses sällan kärl- eller nervskada vid distala femurfrakturer, men det är viktigt att vara medveten om riskten och att initialt undersöka nerv- och kärlstatus
 • Konservativ jämfört med operativ behandling:
  • Vissa odislocerade frakturer kan behandlas konservativt
  • Övriga opereras

Konservativ behandling

 • Vissa odislocerade frakturer behandlas med gips från högt upp på låret till fotleden eller tårnas grundleder, eventuellt dorsal skena om frakturen verkar stabil.
 • Immobilisering i cirka åtta veckor (individuellt).
 • Kontroll efter en vecka, tre veckor och vid borttagning av gipset. Individualiseras därefter.

Kirurgisk behandling

 • Suprakondylära och bikondylära frakturer:
  • Opereras med enbart skruvar, vinkelplatta, plattor med vinkelstabila skruvar eller retrograd märgspik beroende på frakturtyp
  • Sträckbehandling av sådana frakturer används inte idag
 • Extern fixation endast vid öppna frakturer med större mjukdelsskador.
 • Dislocerade interkondylära frakturer reponeras öppet och fixeras med skruvar, eventuellt med stödplatta.
 • Belastning:
  • Övningsstabila frakturer kan belastas omedelbart med 10–15 kg
  • Full belastning efter åtta till tolv veckor
 • Ortos är endast nödvändig där instruktionerna om avlastning inte följs.
 • Fysioterapi är obligatoriskt.
 • Kontroll efter tre och åtta veckor med röntgen. Individualiseras.

Läkemedelsbehandling

 • Analgetika
 • Eventuellt antibiotika

Annan behandling

 • Fysioterapi
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Stor risk för nerv-/kärlskador vid frakturer i detta område:
  • Arteria poplitea
  • Nervus fibularis
 • Kompartmentsyndrom.
 • Övriga komplikationer kan vara tromboemboli, infektion, eventuellt osteomyelit och felställning, eventuellt med artrosutveckling.

Prognos

 • Komplikationsfria skador har rimligt god prognos.
 • Prognosen vid extraartikulära frakturer är generellt god, men det är en relativt hög risk för pseudartros vid komminuta och/eller öppna frakturer.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons