Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i capitulum humeri


Publicerad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • En armbågsfraktur.1
 • Capitulum är den laterala ytan på humeruskondylen som ledar mot radiushuvudet.

Förekomst

 • En sällsynt frakturtyp.
 • Förekommer oftast bland äldre och medelålders personer.
 • Utgör bara 0,5–1 % av alla armbågsfrakturer och 6 % av alla distala humerusfrakturer.
 • I 20 % av fallen föreligger också fraktur i radiushuvudet.

Etiologi och patogenes

 • Frakturen sker i koronalplanet och skiljer capitulum från den laterala kolumnen.
 • Åtföljande skador kan vara fraktur i radiushuvudet och bakre dislokation av armbågen.

Predisponerande faktorer

 • Hög ålder och osteoporos.

ICD-10

 • S424 fraktur i distala humerus

ICD-10 Primärvård

 • S429P Annan fraktur på humerus och skuldergördel

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typiskt trauma och röntgenologiska fynd.

Differentialdiagnoser

 • Andra frakturer i armbågen.

Anamnes

 • Uppstår vid fall på utsträckt armbåge och pronerad arm.
 • Oftast hos vuxna.

Kliniska fynd

 • Inspektion:
  • Fynden är sällan iögonenfallande, eventuellt kan det föreligga hemartros
 • Palpation:
  • Lokaliserad palpationsömhet över capitulum humeri
 • Rörlighet:
  • Försök till extension eller flexion stöter på motstånd
  • Smärtan ökar vid pronation och supination av underarmen
 • Fissur är svårt att upptäcka på röntgen. Lita på kliniska fynd!
 • Axel och handled:
  • Undersök dessa för att utesluta andra skador
 • Se instruktionsfilm: Armbågsstatus (5:47) – Medicinska fakulteten, Lunds universitet

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Frontalt, sida och i snedprojektion, eventuellt CT

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Läkning utan felställning eller försämrad funktion.

Allmänt om behandlingen2

 • Aspirera en hemartros för att minska smärtan.
 • Injicera sedan lokalbedövningsmedel före rörelseprövning, 10 ml intraartikulärt.
 • Undersök att rörlighet finns för flexion/extension och pronation/supination.

Konservativ behandling

 • Konservativ behandling om det inte föreligger låst eller inskränkt rörlighet.
 • Gips i form av dorsal gipsskena från skuldran till handleden.
 • Immobilisering i två till tre veckor, därefter försiktig mobilisering:
  • Om en stor del av caput är involverad kan längre immobiliseringstid vara nödvändig
 • Kontroll med röntgen en, två och sex veckor efter skadan.

Kirurgisk behandling

 • Kirurgisk behandling vid inskränkt rörlighet.3-4
 • Fixation med stift eller miniskruvar, eventuellt borttagning av radiushuvudet vid stor krosskada hos vuxna.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Efter borttagning av radiushuvudet:
  • Vissa patienter får en ökad valgus i armbågsleden, och vissa utvecklar senare artros
  • Vissa personer kan få besvär från handleden efter operationen, men detta är oftast övergående
  • En femårsuppföljningsstudie visade otillfredsställande resultat5

Komplikationer

 • Är en intraartikulär fraktur och kan ge följande sekvelae:
  • Förlust av rörlighet
  • Avaskulär nekros
  • Läkning med felställning
  • Utebliven läkning (pseudartros)

Prognos

 • Lyckad behandling ger ett både kliniskt och subjektivt varaktigt gott resultat.
 • Ett sämre resultat kan innebära inkongruens i leden, instabilitet, stelhet och kroniska smärtor.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons