Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Trokanterbursit/tendinopati och gluteal bursit

Inflammation i bursa och sensmärta vid eller ovanför trokanter major på lateralsidan av låret. Smärtan förvärras ofta av gång eller rörelser som särskilt belastar rotatormusklerna, till exempel när patienten går uppför en trappa eller backe eller då denne reser sig eller sätter sig.


Mats Halldin, legitimerad läkare
Uppdaterad den: 2022-11-10

Annons

Sammanfattning

Definition

Inflammation i bursa och sensmärta vid eller ovanför trokanter major på lateralsidan av låret. I engelsk litteratur används begreppet "Greater trochanteric pain syndrome" (GTPS), vilket omfattar trokanterbursit, tendinopati gluteus medius och/eller gluteus minimus samt iliopsoastendinopati/bursit. 

Förekomst

Förhållandevis vanligt i primärvården.

Symtom

Smärta lokaliserad lateralt i låret över trochanter major. Smärtan förvärras ofta av gång eller rörelser som särskilt belastar rotatormusklerna, till exempel när patienten går uppför en trappa eller backe eller då denne reser sig eller sätter sig.

Kliniska fynd

Hälta. Palpationsömhet över trochanter major.

Diagnostik

Typisk anamnes och kliniska fynd räcker ofta för att ställa diagnos. Ibland kan slätröntgen behöva göras för att utesluta andra tillstånd. Ultraljud kan vara till hjälp.

Behandling

Avlastning är ofta tillräcklig behandling. Eventuellt NSAID och/eller lokal kortisoninjektion. Kortisoninjektion verkar ha effekt, åtminstone på kort sikt. Om funktionen inte normaliseras bör patienten remitteras till en fysioterapeut för stretchövningar och träning av uthållighet och styrka.

Definition

 • Inflammation i bursa och sensmärta vid eller ovanför trochanter major på lateralsidan av låret.
 • Det är kliniskt svårt att skilja mellan bursit och tendinopati i det här området, bilddiagnostiska studier talar för att det oftast rör sig om tendinopati.
 • I engelsk litteratur används begreppet "Greater trochanteric pain syndrome" (GTPS), vilket omfattar trokanterbursit, tendinopati gluteus medius och/eller gluteus minimus.
Annons
Annons

Bakgrund och epidemiologi

Förekomst

 • Förhållandevis vanligt i primärvården.
 • Gluteal bursit är vanligare än trokanterbursit.
 • Förekommer vanligtvis bland medelålders personer.
 • Det är två till fyra gånger vanligare med bursit hos kvinnor än hos män.
 • Idrottsutövare som bedriver långdistanslöpning är utsatta för att drabbas av trokantertendinopati.

Etiologi och patogenes

Anatomi

 • Bursa retrotrochanterica ligger bakom trochanter major medan gluteusbursan ligger något högre upp.
 • Det finns flera bursor under gluteus medius och maximus, vilket förklarar ömhetens varierande lokalisation.
 • Senorna från musculus gluteus medius och minimus, piriformis och obturatorius internus löper över denna bursa.
 • Senorna gnids mot bursa vid alla benrörelser.

Patogenes

Vid långvarig belastning eller vid sjukdom och felställningar i rygg/bäckenövergången eller benen kan det uppstå irritation i bursan eller senorna, vilket kan resultera i smärtor och problem med att gå.

Tillståndet kan utlösas om man går och står länge, om man faller på höften eller ändrar gångmönster.

Trokantertendinopati

 • Ett kroniskt smärttillstånd vid fästet av gluteus medius och minimus på bakre kanten av trochanter major.
 • Beror på överbelastning och förekommer oftast hos idrottsutövare som ägnar sig åt långdistanslöpning.

Predisponerande faktorer

 • Höftartros och reumatiska sjukdomar
 • Benlängdsskillnad
 • Långdistanslöpning
Annons
Annons

Anamnes och kliniska fynd

Anamnes

Smärta:

 • Lokaliserad lateralt i låret över trochanter major.
 • Trokanterbursit och gluteal bursit kan vara svåra att skilja från varandra.
 • Tillstånden presenterar sig kliniskt med smärta och ömhet lateralt i höften i gluteus, strax bakom eller ovanför trochanter major (gluteal bursit) eller direkt på trochanter major, då smärtan strålar ut till lateralsidan av låret (trokanterbursit).
 • Refererad smärta kan oftast kännas lateralt i låret och ibland lateralt i benen till ankeln.
 • Smärtan förvärras ofta av gång eller rörelser som särskilt belastar rotatormusklerna, till exempel när patienten går uppför en trappa eller backe eller då denne reser sig eller sätter sig.
 • Det är även vanligt med ihållande värk.
 • Smärtan ökar ofta när patienten ligger på den påverkade sidan, men smärtorna är ofta närvarande oavsett vilken sida som patienten ligger på om natten.
 • Smärtbetingad hälta är ett mått på hur stora besvär patienten har.

Kliniska fynd

 • Rörlighet i höftleden:
  • Normal, passiv rörlighet
  • Smärtan provoceras fram vid maximal passiv utåtrotation och abduktion
 • Isometriskt abduktionstest:
  • Kan vara positivt på grund av kompression av den inflammerade bursan, och behöver alltså inte betyda att patienten har en abduktortendinopati
 • Palpation:
  • Utförs bäst med patienten i magläge och med inåtrotation av höftleden. Bursan palperas i riktning bakåt och bakom trochanter major
  • Patienten reagerar med stark smärta om bursan är inflammerad
  • Ömhet direkt på trochanter major är förenligt med trokanterbursit
  • Ömhet bakom eller ovanför trochanter major är förenligt med gluteal bursit
 • Injektion av lokalanestesi:
  • Man kan bekräfta diagnosen genom att injicera lokalanestesi i det aktuella bursaområdet, varpå smärtorna försvinner.

Diagnostik och undersökning

Typisk anamnes och kliniska fynd räcker ofta för att ställa diagnos. Ibland kan slätröntgen behöva göras för att utesluta andra tillstånd. Ultraljud kan också vara till hjälp.

Differentialdiagnoser

 • Höftartros
 • Avaskulär nekros av femoralhuvudet
 • Snapping hip
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Behandling

Allmänt

 • Tillståndet är ofta självbegränsande, minskad aktivitet är i många fall tillräcklig behandling.
 • Vid behov av aktiv intervention är kortisoninjektion och/eller NSAID-preparat till god nytta, i undantagsfall sjukgymnastik.

Egenbehandling

 • Eventuellt ergonomiska åtgärder om tillståndet har uppstått till följd av överbelastning i en specifik situation (på arbetet exempelvis).

Fysioterapi

 • Om funktionen inte normaliseras bör patienten remitteras till en fysioterapeut för stretchövningar och träning av uthållighet och styrka.

Prognos

 • Förloppet varierar, vissa blir snabbt bra, andra kan ha besvär i flera månader, till och med år.
 • Prognosen är god, de flesta blir smärtfria och återfår normal funktion.

ICD-10

M70.6 Trokanterbursit

M70.7 Annan bursit i höft

M70.8 Andra specificerade sjukdomstillstånd i mjukvävnader som har samband med användning, överansträngning och tryck


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.