Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Tibialis posterior dysfunktion


Uppdaterad den: 2021-08-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Tibialis posterior dysfunktion är en tendinopati av tibialis posteriorsenan

Epidemiologi

 • Prevalensen uppskattas vara mellan 3 % och 10 % hos vuxna men det finns sannolikt ett högt mörkertal på grund av underdiagnostik speciellt i tidiga stadier. 
 • Tillståndet förekommer oftare hos kvinnor samt hos personer över 40 år.

Etiologi och patogenes

 • Den exakta etiologin för tibialis posterior dysfunktion är inte helt klarlagt men det är sannolikt att en tendinopati leder till ändring av fotens biomekanik.
 • Sekundära reaktiva förändringar och försvagningar i ligament och senor, en reaktiv hallux valgus och artros uppstår.

ICD-10

 • M20 Förvärvade deformiteter i fingrar och tår
 • M21.4 Förvärvad plattfot (pes planus)

Anamnes

 • Smärta över den mediala delen av fotleden samt i foten i de tidiga stadier. 
 • Inklämning med smärta på lateralsidan av bakfoten och nedsatt kraft i tibialis posteriorsenan i senare stadier. 
 • Det föreligger sällan tydligt trauma.

Kliniska fynd

 • Tillståndet kan delas in i fyra olika stadier beroende på :
  • Inflammation
  • Påverkan av mediala fotvalvet
  • Plattfothet
  • Påverkan av kraft i m. tibialis posterior
  • Smärta över häl, främst över sinus tarsi
  • Valgisering av bakfoten
  • Abducerad och supinerad framfot
  • Ledinflammation och artrit
  • Artropati och degeneration i subtalarleden
  • Fixering av häl och fotled

Utredning av tibialis posterior dysfunktion

 • Diagnosen är klinisk. 
 • Slätröntgen kan utföras för att utesluta artros, DT görs vid behov.

Differentialdiagnoser

 • Tarsal coalitio
 • Artrit
 • Charcotfot
 • Neuromuskulära sjukdomar
 • Traumatisk lesion av ligament i mellanfoten
 • Fotledsartros

Behandling av tibialis posterior dysfunktion

 • Behandlingsstrategi väljs utifrån stadie, deformitet och hur flexibel eller rigid foten är.
 • Konservativ behandling kan bland annat bestå av:
  • Avlastning från aktivitet som utlöser smärta
  • Kylbehandling
  • Hålfotsinlägg
  • Ortos
  • Fysioterapi
 • Operation 

Egenbehandling

 • Vila och avlastning

Läkemedelsbehandling

 • Smärtlindring med anti-inflammatorisk analgetika (NSAID) kan vara av värde vid inflammation.

Annan behandling

 • Fysioterapi

Komplikationer

 • Degenerativa förändringar och svårigheter att uppnå fullgod biomekanik.

Prognos

 • Tidig diagnos och behandling är viktigt.
 • Prognosen varierar på stadie, behandling och ingrepp.

Annons
Annons
Annons

Annons