Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fotledsdistorsion


Uppdaterad den: 2023-06-14

Annons

Bakgrund

 • Akut uppkommen skada på ledband och benstrukturer i fotleden.
 • Inadekvat behandling kan leda till kroniska besvär som nedsatt rörlighet, smärta och ledinstabilitet.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • I Sverige beräknas förekomsten till cirka 45 000 fotledsskador per år
  • Är en av de vanligaste skadorna som drabbar idrottare och motionärer
  • Drabbar dock också en icke-idrottande population i stor grad
 • Fysisk aktivitet:
  • Runt hälften av alla fotledsskador sker vid fysisk aktivitet
  • Basket verkar särskilt drabbat enligt en äldre studie

Etiologi och patogenes

 • De laterala strukturerna i fotleden skadas oftast:
  • Snabba förändringar av riktning, särskilt på ojämnt underlag är en vanlig mekansim
  • Skademekanismen involverar talocrural plantarflexion och subtalar inversion
 • Lig. fibulotalare anterior (FTA) också kallad ATFL är mest utsatt för skador:
  • Ligamentet belastas mest i plantarflexion
  • Det har också lägre brottstyrka än de övriga laterala ligamenten
  • Vid laterala stukningar sker en skada i detta ligament vid 70 % av fallen
Annons
Annons

ICD-10

 • S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
  • S93.0 Luxation i fotleden
  • S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot
  • S93.4 Distorsion i fotled
 • S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
 • S97 Klämskada på fotled och fot
 • S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot
  • S99.7 Multipla skador på fotled och fot

Anamnes

 • Svullnad och missfärgning vid laterala eller mediala malleolen. Hela ankeln kan vara svullen.
 • Lokaliserad ömhet/smärtor.

Kliniska fynd

 • Grundlig palpation är den viktigaste undersökningen:
  • Laterala malleolen, femte metatarsalbenet samt skelettstrukturen i övrigt palperas noggrant – var observant på fraktur i proximala fibula
  • Palpationssmärta vid ligamentskador är i regel lokaliserad till ligamentet, medan själva malleolen är relativt oöm
  • Om det föreligger betydande hematom kan det vara svårt att utesluta fraktur enbart utifrån klinisk undersökning
  • Palpation av peroneussenan ingår också i den akuta bedömningen
 • Ottawa Ankle Rules är den mest träffsäkra algoritmen för att uttesluta fraktur med klinisk undersökning.

Utredning av fotledsdistorsion

 • Klinisk diagnos, men röntgen kan behövas för att utesluta fraktur.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Fotledsfraktur.

Behandling av fotledsdistorsion

 • Funktionell immobilisering med tejp, linda eller liknande är akutbehandling tillsammans med tidig mobilisering.
 • Fysioterapi för att återvinna proprioception är av stor vikt.
 • I svåra fall kan kirurgi utföras men mycket ovanligt.

Egenbehandling

 • Immobilisering/mobilisering, tejpning, lindning:
  • Tejpa eller linda, ihop med tidig mobilisation, har god effekt
  • Att immobilera funktionellt, det vill säga med elastisk linda, elastisk tejp, ortoser med flera ger bättre resultat än total immobilisering
  • Kinesiotejp, det vill säga tejp med större rörlighet, verkar ge bäst resultat
 • Lokala NSAID i gelform kan vara effektiva.

Annan behandling

 • Operativ behandling:
  • Är endast aktuellt i mycket speciella fall av kroniska fotledsbesvär
  • Det finns ingen konsensus om huruvida kirurgi är bättre än funktionell behandling vid fotledsskador, utom att kirurgi är gynnsamt vid allvarliga rupturer
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Kroniska besvär med smärtor, stelhet och svullnad:
  • Kan bero på broskskador – kondrala eller osteokondrala frakturer – och diagnostiseras bäst med hjälp av MRT
  • Anterolateralt synovialt smärtsyndrom – artroskopi med lokal synovektomi kan vara en lösning
 • Instabilitetsbesvär av kroniskt slag förekommer hos cirka 10 %:
  • Mekanisk instabilitet kan påvisas med stresstester – eventuellt kan man göra operativ rekonstruktion
  • Funktionell instabilitet kan bland annat bero på peroneussvikt i form av nedsatt styrka och/eller proprioceptiv funktion

Prognos

 • Många får en kroniskt instabil fotled.

Källor

 • Chen E, McInnis K, Borg-Stein J. Ankle Sprains: Evaluation, Rehabilitation, and Prevention. 1537-890X/1806/217–223. Current Sports Medicine Reports. 2019
 • Hagelqvist L, Andernord D, Karolsson J, et al. Fotledsdistorsion. Läkartidningen. 2014;111:CM7F
 • Waterman BR, Owens BD, Davey S, Zacchilli MA, Belmont PJ Jr. The epidemiology of ankle sprains in the United States. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(13):2279-2284. doi:10.2106/JBJS.I.01537

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.