Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fotledsdistorsion


Uppdaterad den: 2020-07-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Akut uppkommen skada på ledband och benstrukturer i fotleden.
 • Inadekvat behandling kan leda till kroniska besvär som nedsatt rörlighet, smärta och ledinstabilitet.

Epidemiologi

 • Incidens:
  • I Sverige beräknas förekomsten till cirka 45 000 fotledsskador per år
  • Är en av de vanligaste skadorna som drabbar idrottare och motionärer
  • Drabbar dock också en icke-idrottande population i stor grad
 • Fysisk aktivitet:
  • Runt hälften av alla fotledsskador sker vid fysisk aktivitet
  • Basket verkar särskilt drabbat enligt en äldre studie

Etiologi och patogenes

 • De laterala strukturerna i fotleden skadas oftast:
  • Snabba förändringar av riktning, särskilt på ojämnt underlag är en vanlig mekansim
  • Skademekanismen involverar talocrural plantarflexion och subtalar inversion
 • Lig. fibulotalare anterior (FTA) också kallad ATFL är mest utsatt för skador:
  • Ligamentet belastas mest i plantarflexion
  • Det har också lägre brottstyrka än de övriga laterala ligamenten
  • Vid laterala stukningar sker en skada i detta ligament vid 70 % av fallen

ICD-10

 • S93 Luxation och distorsion i leder och ligament på fotleds- och fotnivå
  • S93.0 Luxation i fotleden
  • S93.2 Ruptur av ligament i fotled och fot
  • S93.4 Distorsion i fotled
 • S96 Skada på muskel och sena på fotleds- och fotnivå
 • S97 Klämskada på fotled och fot
 • S99 Andra och icke specificerade skador på fotled och fot
  • S99.7 Multipla skador på fotled och fot

Anamnes

 • Svullnad och missfärgning vid laterala eller mediala malleolen. Hela ankeln kan vara svullen.
 • Lokaliserad ömhet/smärtor.

Kliniska fynd

 • Grundlig palpation är den viktigaste undersökningen:
  • Laterala malleolen, femte metatarsalbenet samt skelettstrukturen i övrigt palperas noggrant – var observant på fraktur i proximala fibula
  • Palpationssmärta vid ligamentskador är i regel lokaliserad till ligamentet, medan själva malleolen är relativt oöm
  • Om det föreligger betydande hematom kan det vara svårt att utesluta fraktur enbart utifrån klinisk undersökning
  • Palpation av peroneussenan ingår också i den akuta bedömningen
 • Ottawa Ankle Rules är den mest träffsäkra algoritmen för att uttesluta fraktur med klinisk undersökning.

Utredning av fotledsdistorsion

 • Klinisk diagnos, men röntgen kan behövas för att utesluta fraktur.

Differentialdiagnoser

 • Fotledsfraktur.

Behandling av fotledsdistorsion

 • Funktionell immobilisering med tejp, linda eller liknande är akutbehandling tillsammans med tidig mobilisering.
 • Fysioterapi för att återvinna proprioception är av stor vikt.
 • I svåra fall kan kirurgi utföras men mycket ovanligt.

Egenbehandling

 • Immobilisering/mobilisering, tejpning, lindning:
  • Tejpa eller linda, ihop med tidig mobilisation, har god effekt
  • Att immobilera funktionellt, det vill säga med elastisk linda, elastisk tejp, ortoser med flera ger bättre resultat än total immobilisering
  • Kinesiotejp, det vill säga tejp med större rörlighet, verkar ge bäst resultat
 • Lokala NSAID i gelform kan vara effektiva.

Annan behandling

 • Operativ behandling:
  • Är endast aktuellt i mycket speciella fall av kroniska fotledsbesvär
  • Det finns ingen konsensus om huruvida kirurgi är bättre än funktionell behandling vid fotledsskador, utom att kirurgi är gynnsamt vid allvarliga rupturer

Komplikationer

 • Kroniska besvär med smärtor, stelhet och svullnad:
  • Kan bero på broskskador – kondrala eller osteokondrala frakturer – och diagnostiseras bäst med hjälp av MRT
  • Anterolateralt synovialt smärtsyndrom – artroskopi med lokal synovektomi kan vara en lösning
 • Instabilitetsbesvär av kroniskt slag förekommer hos cirka 10 %:
  • Mekanisk instabilitet kan påvisas med stresstester – eventuellt kan man göra operativ rekonstruktion
  • Funktionell instabilitet kan bland annat bero på peroneussvikt i form av nedsatt styrka och/eller proprioceptiv funktion

Prognos

 • Många får en kroniskt instabil fotled.

Källor

 • Chen E, McInnis K, Borg-Stein J. Ankle Sprains: Evaluation, Rehabilitation, and Prevention. 1537-890X/1806/217–223. Current Sports Medicine Reports. 2019
 • Hagelqvist L, Andernord D, Karolsson J, et al. Fotledsdistorsion. Läkartidningen. 2014;111:CM7F
 • Waterman BR, Owens BD, Davey S, Zacchilli MA, Belmont PJ Jr. The epidemiology of ankle sprains in the United States. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(13):2279-2284. doi:10.2106/JBJS.I.01537

Annons
Annons
Annons

Annons