Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Knäfraktur


Uppdaterad den: 2024-02-27

Annons

Bakgrund

 • Knäfrakturer:
  • Patellafraktur
  • Fraktur på femurkondylerna (intraartikulär fraktur i distala femur)
  • Fraktur på eminentia intercondyloidea
  • Fraktur genom tuberositas tibiae
  • Fraktur i tibiaplatån
 • Se separata texter om:
  • Patellafraktur
  • Fraktur i distala femur
  • Knätrauma, knäskador

Epidemiologi

 • Fraktur på eminentia intercondyloidea:
  • Är sällsynt och ses främst hos barn mellan 8–14 års ålder
 • Fraktur genom tuberositas tibiae:
  • Frakturen är sällsynt och ses oftast vid slutet av tillväxten hos pojkar mellan 14–17 år
 • Fraktur i tibiaplatån (proximala tibiae):
  • Utgör cirka 1 % av alla frakturer
  • Ses hos yngre vuxna samt äldre individer

Etiologi och patogenes

 • Fraktur på eminentia intercondyloidea:
  • Vanliga skademekanismer är fall från cykel och i samband med idrottsaktiviteter
  • Samtidig skada på andra strukturer kan förekomma:
   • Skada på kollateralligament
   • Skador på menisker
 • Fraktur genom tuberositas tibiae:
  • Uppstår i de flesta fall i samband med idrottsaktiviteter som involverar hopp som till exempel höjdhopp eller basket
 • Fraktur i tibiaplatån (proximala tibiae):
  • Utgör cirka 1 % av alla frakturer
  • Ses hos yngre vuxna samt äldre individer
Annons
Annons

ICD-10

 • S82.1 Fraktur på övre delen av tibia

Anamnes

 • Smärta i knäleden i samband eller efter:
  • Fall
  • Idrottsaktivitet
  • Högenergitrauma som till exempel trafikolycka
  • Direkt trauma mot knäleden
 • Svårigheter att belasta knäleden.

Kliniska fynd

 • En systematisk undersökning av knäet bör alltid göras där samtliga knästrukturer kontrolleras.
 • Intraartikulär vätskeansamling?
 • Svårigheter att belasta eller böja knäet? Hälta?
 • Deformitet?
 • Öppen fraktur?
 • Sår?
 • Skada på omkringliggande mjukdelar?
 • Kontroll av sensibilitet, motorik och pulsar för att bedöma om akut skada föreligger.
 • Kompartmentsyndrom?

Utredning av patellafraktur

 • Typisk anamnes samt misstänkta kliniska fynd. Röntgen bekräftar diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra frakturer i knäleden:
  • Distal femurfraktur
  • Patellafraktur
 • Underbensfraktur

Behandling av patellafraktur

 • Behandlingen beror på frakturtyp och dislokationsgrad.
 • Icke-operativ behandling:
  • Icke-operativ behandling är aktuell vid fraktur på eminentia intercondyloidea där minimal dislokation föreligger eller vid fragment som är upplyft och sitter fast posteriort. Sluten reposition av fragment som sitter fast bör försökas innan kirurgisk behandling blir aktuell
  • Odislocerade frakturer genom tuberositas tibiae
 • Kirurgisk behandling:
  • Kirurgisk behandling av eminentia intercondyloidea är indicerad där sluten reposition inte har gett önskat resultat
  • Öppen reduktion och fixation vid dislokation eller genom det proximala ossifikationscentret in i knäleden vid fraktur genom tuberositas tibiae
  • De flesta frakturer i tibiaplatån behandlas med operation.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov.

Annan behandling

 • Tidig rörlighetsträning vid fraktur i tibiaplatån.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Kompartmentsyndrom och kärlskada.
 • Infektion.
 • Nedsatt rörlighet (stelhet).
 • Påverkad ledlaxitet (onormal rörlighet i leden):
  • Vid fraktur i eminentia intercondyloidea
 • Malunion.
 • Nonunion.
 • Posttraumatisk artros.
 • Djupventrombos:
  • Vid fraktur på tibiaplatån
 • Besvär efter osteosyntesmaterial (exempelvis bursit).

Prognos

 • Prognosen är god för fraktur i eminentia intercondyloidea och fraktur genom tuberositas tibiae.
 • Vid fraktur i tibiaplatån kan det finnas kvarvarande smärta och nedsatt funktion i knäleden över längre tid.

Källor

 • Mthethwa J, Chikate A. A review of the management of tibial plateau fractures. Musculoskelet Surg. 2018 Aug;102(2):119-127. PubMed
 • Bogunovic L, Tarabichi M, Harris D, Wright R. Treatment of tibial eminence fractures: a systematic review. J Knee Surg. 2015 Jun;28(3):255-62. PubMed
 • Rodriguez I, Sepúlveda M, Birrer E, Tuca MJ. Fracture of the anterior tibial tuberosity in children. EFORT Open Rev. 2020 May 5;5(5):260-267. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.