Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Metakarpalfraktur, handfraktur


Uppdaterad den: 2022-04-25
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Fraktur i metakarpalbenen (mellanhandsbenen).
 • Fraktur på metakarpalbenen uppstår ofta i samband med slagsmål eller efter fall.

Epidemiologi

 • Metakarpalfrakturer är vanligt förekommande och har en incidens på 14 per 100 000 per år.
 • Skaftfrakturer i metakarpalbenen är vanliga och utgör cirka 10–31 % av alla handfrakturer.

Etiologi och patogenes

 • Frakturer på metakarpalbenen är i första hand:
  • Subkapitulära frakturer
  • Diafysära tvära frakturer
  • Diafysära spiralfrakturer
  • Basala intraartikulära frakturer i metakarpofalangealleden (CMC-leden)

ICD-10

 • S62 Fraktur på handled och hand
  • S62.1 Fraktur på andra karpalben
  • S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet (Bennetts fraktur)
  • S62.3 Fraktur på annat metakarpalben
  • S62.4 Multipla frakturer på metakarpalben

Anamnes

 • I anamnesen finns ofta någon form av trauma som orsak till frakturen. 
 • Ofta uppstår trauma på grund av slagsmål med knytnävarna eller fall på knuten näve.
 • Svullnad, smärta samt felställning är vanligt förekommande.

Kliniska fynd

 • En noggrann och systematisk klinisk undersökning är viktig.
 • Undersökningen bör innehålla:
  • Inspektion
  • Palpation
  • Kontroll av rörlighet
  • Kontroll av ligament- och muskelskada
  • Distalstatus.

Utredning av metakarpalfrakturer

 • Klinisk undersökning samt röntgenundersökning som bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Fingerfrakturer
 • Fraktur i handleden
 • Senskador
 • Mjukdelsskador
 • Distorsion

Behandling av metakarpalfraktur

 • Metakarpalfrakturer kan ofta behandlas med konservativ behandling: 
  • Gipsbehandling 
 • I vissa tillfällen kan det bli aktuellt med operation till exempel vid instabila frakturer eller frakturer som inte kan reponeras tikkfredställande. 

Egenbehandling

 • Rörelseträning enligt träningsprogram från arbetsterapeut eller mottagning.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov.
 • Tetanusvaccin kan behöva ges till vissa patienter.

Annan behandling

 • Arbetsteareput kan hjälpa med riktade övningar beroende på typ av fraktur. 
 • Rörelseträning är viktigt för att motverka stelhet och återfå en bra handfunktion efter skelettskada samt ger minskad smärta och svullnad.

Komplikationer

 • De vanligaste komplikationer som kan uppstå efter metakarpalfraktur är:
  • Stelhet
  • Sensammanväxningar
  • Kvarvarande rotationsfelställning

Prognos

 • Prognosen beror på olika parametrar, bland annat:
  • Frakturtyp och svårighetsgrad
  • Behandling och när behandlingen påbörjades
  • Eventuella komplikationer

Källor

 • Guldagger, K., Dahlin, L. B., Brogren, E., & Søe, N. H. (2020). Ugeskrift for laeger, 182(47), V08190477. PMID: 33215581
 • Bentley L. Fridén J. ABC om Frakturer i fingrar och metakarpalben. Läkartidningen 13/2009 (volym 106)
 • Taha, R., Grindlay, D., Deshmukh, S., Montgomery, A., Davis, T., & Karantana, A. (2020). A Systematic Review of Treatment Interventions for Metacarpal Shaft Fractures in Adults. Hand (New York, N.Y.), 1558944720974363. PMID: 33252278

Annons
Annons
Annons

Annons