Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Metakarpalfraktur, handfraktur


Uppdaterad den: 2022-04-25

Annons

Bakgrund

 • Fraktur i metakarpalbenen (mellanhandsbenen).
 • Fraktur på metakarpalbenen uppstår ofta i samband med slagsmål eller efter fall.

Epidemiologi

 • Metakarpalfrakturer är vanligt förekommande och har en incidens på 14 per 100 000 per år.
 • Skaftfrakturer i metakarpalbenen är vanliga och utgör cirka 10–31 % av alla handfrakturer.

Etiologi och patogenes

 • Frakturer på metakarpalbenen är i första hand:
  • Subkapitulära frakturer
  • Diafysära tvära frakturer
  • Diafysära spiralfrakturer
  • Basala intraartikulära frakturer i metakarpofalangealleden (CMC-leden)
Annons
Annons

ICD-10

 • S62 Fraktur på handled och hand
  • S62.1 Fraktur på andra karpalben
  • S62.2 Fraktur på första metakarpalbenet (Bennetts fraktur)
  • S62.3 Fraktur på annat metakarpalben
  • S62.4 Multipla frakturer på metakarpalben

Anamnes

 • I anamnesen finns ofta någon form av trauma som orsak till frakturen. 
 • Ofta uppstår trauma på grund av slagsmål med knytnävarna eller fall på knuten näve.
 • Svullnad, smärta samt felställning är vanligt förekommande.

Kliniska fynd

 • En noggrann och systematisk klinisk undersökning är viktig.
 • Undersökningen bör innehålla:
  • Inspektion
  • Palpation
  • Kontroll av rörlighet
  • Kontroll av ligament- och muskelskada
  • Distalstatus.

Utredning av metakarpalfrakturer

 • Klinisk undersökning samt röntgenundersökning som bekräftar diagnosen.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Fingerfrakturer
 • Fraktur i handleden
 • Senskador
 • Mjukdelsskador
 • Distorsion

Behandling av metakarpalfraktur

 • Metakarpalfrakturer kan ofta behandlas med icke operativ behandling: 
  • Gipsbehandling 
 • I vissa tillfällen kan det bli aktuellt med operation till exempel vid instabila frakturer eller frakturer som inte kan reponeras tillfredställande. 

Egenbehandling

 • Rörelseträning enligt träningsprogram från arbetsterapeut eller mottagning.

Läkemedelsbehandling

 • Smärtstillande vid behov.
 • Tetanusvaccin kan behöva ges till vissa patienter.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Arbetsteareput kan hjälpa med riktade övningar beroende på typ av fraktur. 
 • Rörelseträning är viktigt för att motverka stelhet och återfå en bra handfunktion efter skelettskada samt ger minskad smärta och svullnad.

Komplikationer

 • De vanligaste komplikationer som kan uppstå efter metakarpalfraktur är:
  • Stelhet
  • Sensammanväxningar
  • Kvarvarande rotationsfelställning

Prognos

 • Prognosen beror på olika parametrar, bland annat:
  • Frakturtyp och svårighetsgrad
  • Behandling och när behandlingen påbörjades
  • Eventuella komplikationer

Källor

 • Guldagger, K., Dahlin, L. B., Brogren, E., & Søe, N. H. (2020). Ugeskrift for laeger, 182(47), V08190477. PMID: 33215581
 • Bentley L. Fridén J. ABC om Frakturer i fingrar och metakarpalben. Läkartidningen 13/2009 (volym 106)
 • Taha, R., Grindlay, D., Deshmukh, S., Montgomery, A., Davis, T., & Karantana, A. (2020). A Systematic Review of Treatment Interventions for Metacarpal Shaft Fractures in Adults. Hand (New York, N.Y.), 1558944720974363. PMID: 33252278

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.