Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i kotpelaren


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Bakgrund

 • Stabil kotpelarskada:
  • Frakturer utan påverkan på nervvävnad och där nervvävnad inte är hotad
 • Instabil kotpelarskada:
  • Fraktur som omfattar 2–3 ryggkotor anses vanligen vara instabila
  • Skada på kotpelaren komplicerad med skada på nervvävnad eller där nervvävnad är hotad
 • Smärtor i ryggen efter adekvat trauma ger misstanke om fraktur i kotpelaren och ska behandlas som sådan tills tillståndet är klarlagt.

Epidemiologi

 • Traumatiska frakturer på kotpelaren drabbar framförallt övergången från den mer stabila bröstryggen till den mer rörliga ländryggen, (T10–L2):
  • I USA drabbas >160 000 personer årligen av sådana frakturer
  • Vanlig orsak är motorfordonsolyckor och fall
 • Cervikal kotpelarskada är oftare associerade med ryggmärgsskador.

Etiologi och patogenes

Frakturtyper

 • Kompressionsfraktur eller fraktur i ändplattor på grund av plötslig axiell belastning:
  • Vanligare vid nedsatt bentäthet
  • Är som regel stabila frakturer
 • Avslitna transversalutskott där muskulus psoas har sitt ursprung:
  • Orsakas som regel av kraftiga muskelkontraktioner eller direkt trauma
  • Även om de kan verka oskyldiga kan sådana frakturer förorsaka större blödningar in till det retroperitoneala rummet och ge akut anemi och ileus
 • Avslitna spinalutskott:
  • Som följd av direkt trauma mot spinalutskottet eller som resultat av kraftig flexion och rotation
  • Ger vanligtvis inga neurologiska bortfall
 • Pars interarticularis-fraktur orsakad av hyperextension:
  • Akut traumatisk spondylolistes

Neurologiska bortfall

 • Frakturer i den thorakolumbala övergången:
  • Kan ge en blandning av spinal- och rotsyndrom som följd av lesion av conus medullaris och de lumbala nervrötterna
  • Komplett skada på conus medullaris manifesterar sig som förlust av motorfunktion och sensibilitet nedanför L1
  • Skada på conus sakraldel medför förlust av tarm- och blåskontrollen och sakral motorisk förlamning, det vill säga bevarande av några rörelser i höfter och knän, bevarad knäreflex och sensibilitet i de lumbala dermatomen
 • Lumbala frakturer:
  • Kan orsaka solitära eller multipla rotskador
  • Eventuellt cauda equina-syndrom med varierande parapareser, asymmetrisk sadelanestesi, utstrålande smärtor och störd sfinkterfunktion
 • Cervikala frakturer:
  • Avhängigt av skadans nivå blir patienten tetraplegisk (hög cervikal skada) eller paraplegisk (låg cervikal skada)
Annons
Annons

ICD-10

 • S12 Fraktur på halskotpelaren och halsens ben
 • S22 Fraktur på revben, bröstbenet och bröstkotpelaren
 • S32 Fraktur på ländkotpelaren och bäckenet

Anamnes

 • Skadeanamnes tas upp så fullständigt som möjligt.
 • Ryggskadan ger kraftiga smärtor, deformitet och eventuellt neurologiska bortfall.
 • Patienter med ankyloserande pelvospondylit, DISH (Mb Forestier) eller annan förbening i kotpelaren kan behöva utredning med röntgen även vid lägre misstanke om fraktur.

Kliniska fynd

Neurologisk undersökning

 • En grovneurologisk kartläggning på ett tidigt stadium är viktig:
  • Utstrålande smärtor, begynnande kraftförlust, störningar av autonoma nervfunktioner och sensibilitetsbortfall noteras
 • Efter att patienten stabiliserats cirkulatoriskt är en noggrannare undersökning på sin plats.
 • Kotpelaren inspekteras och palperas:
  • Leta efter hudförändringar efter skador, skevheter i kotpelaren, palpera för att lokalisera eventuella skador
 • Kartlägg motorik och sensibilitet:
  • Exempelvis är senreflexerna lokaliserade till följande nivåer: Biceps (C5), triceps (C7), brachioradialis (C6), patella (L4), akilles (S1)
 • Sakralrotsfunktioner:
  • Är mycket viktiga att följa – anal sfinktertonus, perianal sensibilitet, bulbocavernosus-reflex
  • Vid undersökning av bulbocavernosus-reflexen palperas analsfinktern samtidigt som andra handen hastigt klämmer åt glans penis eller klitoris och man skall då få en analsfinkter-kontraktion vid normal funktion
  • Sakralreflexer som återkommer är tecken på att den spinala chocken håller på att gå i regress
 • Avgör om det är en central eller perifer skada.

Spinal chock

 • Är ett tillstånd med partiell eller total pares efter ett trauma, där funktionen återkommer inom 24–48 timmar.
 • Pares av sympaticus med blodtrycksfall, bradykardi, ödem och slemretention i luftvägarna samt pares i ben och armar är typiskt för tillståndet.
 • Om tillståndet är oförändrat efter ett dygn är fullständig restitution inte så sannolik.
 • Sensibiliteten återkommer först, därefter motoriken och till sist reflexerna.

Utredning av fraktur i kotpelaren

 • Beror på skadans omfattning.
 • DT-undersökning för bedömning av frakturer.
 • DT-angiografi vid tecken på skada kring arteria vertebralis.
 • Eventuellt MR vid behov av bättre bilder av ryggmärg och ligament.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Mjukdelsskador.

Behandling av fraktur i kotpelaren

 • Stabilisering och bedömning före transport:
  • Kotpelaren måste stabiliseras under transporten till sjukhuset
  • En grovneurologisk kartläggning
  • Cirkulatorisk stabilisering och intravenös vätska
  • Vid blåspares bör kateter sättas
 • Avgörande för om operation är lämpligt eller ej är en kombination av typ av fraktur, ligamentskada och neurologisk påverkan.
 • Icke-operativ behandling:
  • De lindrigaste skadorna behandlas med enbart smärtstillande
  • Merparten av osteoporosfrakturer och lågenergitrauma har inte instabilitet eller neurologisk påverkan och kan då i många fall behandlas med resårkorsett eller halskrage
  • Sängläge de första dagarna vid behov, därefter uppträning av rygg- och bukmuskulatur, samt undervisning i hur man använder ryggen "rätt"
  • När skadorna bedöms som mer allvarliga och smärtorna verkar bli långvariga kan korsett komma ifråga
  • Detta bör kombineras med daglig träning
 • Kirurgisk behandling:
  • Den vanligaste metoden för att stabilisera frakturer i kotpelaren är transpedikulär fixation med skruvar i segmenten över och under frakturnivån/frakturnivåerna
  • Om neurologiska symtom föreligger eller spinalkanalen väsentligt försnävad görs en bakre dekompression (laminektomi)
  • I vissa fall måste man även reponera benfragment som dislocerats in i spinalkanalen

Komplikationer

 • Neurologiska skador.
 • Blödning.

Prognos

 • Patienter utan neurologiska eller partiella bortfall har i allmänhet en god prognos.
 • Patienter med ryggmärgsskada blir paralytiska (inkompletta skador) eller paraplegiska (kompletta skador).
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.