Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Tumbasartros


Uppdaterad den: 2022-12-28
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Bakgrund

 • Artros i första karpometakarpalleden, CMC-1.

Epidemiologi

 • Vanligast hos kvinnor >50 år (3–4 gånger vanligare).

Etiologi och patogenes

 • Artros befinner sig i alla delar av leden och karakteriseras av ledbroskserosion, bentillväxt, inflammation i ledkapsel och minskad rörlighet.
 • Predisponerande faktorer:
  • Hereditet
  • Tidigare trauma
  • Övervikt
  • Ensidig, långvarig eller frekvent ledbelastning
  • Intraartikulära infektioner
Annons
Annons

ICD-10

 • M18 Artros i första karpometakarpalleden

Anamnes

 • Smärta:
  • Initialt ofta smärta i samband med att greppa (pincettgrepp, vrida om nycklar)
  • Senare i förloppet kan smärtor efter användning av tummen uppstå
  • Vilovärk med störd nattsömn förekommer senare i förloppet
  • Smärtorna kan stråla ut i tumme och underarm
 • Smärtorna kan variera över tid:
  • Hos vissa avtar smärtorna med tiden
 • Nedsatt funktion:
  • Smärta kan minska greppförmågan
  • Nedsatt kraft
  • Minskad rörlighet

Kliniska fynd

 • Inspektion och palpation:
  • Vid undersökning ses ofta svullnad (skeletal förstoring)
  • Ledspalten är vanligen öm
 • Funktionstester:
  • Grepp (pincettgrepp) kan utlösa smärta och funktionen kan vara nedsatt
  • Extension och samtidig abduktion av tummen ger smärtor, och rörligheten är måttligt nedsatt (kapsulärt mönster)
 • Provokationstest:
  • Smärta vid axialt tryck på metacarpale I och rotation i tumbasen (grinding test)

Utredning av tumbasartros

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
 • Röntgen:
  • Fynd som talar för tumbasartros är sänkning av ledspringan, osteofyter, sklerosering och cystbildning
  • Det finns en diskrepans mellan fynd på röntgen och symtomgraden
  • Slätröntgen behövs inför ett ingrepp och/eller för att bedöma om det föreligger samtidig STT-artros
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • De Quervains sjukdom
 • Tumbasinstabilitet
 • Artros i STT-leden
 • Inflammatorisk artrit (traumatisk artrit, reumatoid artrit, septisk/bakteriell artrit, giktartrit, psoriasisartrit)
 • Tumör

Behandling av tumbasartros

 • Stegvis behandling:
  • Grundbehandling i primärvården, hos allmänläkare eller arbetsterapeut/fysioterapeut:
   • Information, artrosskola, individuellt besök hos arbetsterapeut/fysioterapeut
   • Ortos
   • Handträning
  • Tillägsbehandling:
   • Läkemedel
  • Kirurgisk behandling

Egenbehandling

 • Patienten bör undvika aktiviteter som utlöser smärtorna.
 • Patienter kan använda en ortos och hjälpmedel.

Läkemedelsbehandling

 • Farmakologisk behandling av tumbasartros har bristande evidens men ges ofta (praxis).
 • Svaga analgetika rekommenderas som förstahandsval under perioder med smärtor:
  • Lokala NSAID kan prövas i första hand
  • Perorala NSAID
  • Eventuellt paracetamol
 • Det saknas evidens för att injektioner har effekt:
  • Ofta ges steroidinjektion, till exempel triamcinolonacetonid 10 mg/mL, 0,25–0,5 mL intraartikulärt
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Arbetsterapi:
  • Handövningar rekommenderas, de kan minska smärta och stelhet samt öka funktionsnivån
 • Kirurgi:
  • Kirurgi kan övervägas vid terapisvikt och oacceptabel smärtnivå

Förlopp och prognos

 • Artrosen progredierar som regel långsamt men den kliniska bilden behöver inte alltid försämras.
 • Med hjälp av behandling är prognosen god, behandlingen förlänger tiden till operation.

Källor


Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons