Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Tumbasartros


Uppdaterad den: 2020-10-26
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Artros i första karpometakarpalleden, CMC-1.

Epidemiologi

 • Vanligast hos kvinnor >50 år (3–4 gånger vanligare).

Etiologi och patogenes

 • Artros befinner sig i alla delar av leden och karakteriseras av ledbroskserosion, bentillväxt, inflammation i ledkapsel och minskad rörlighet.
 • Predisponerande faktorer:
  • Hereditet
  • Tidigare trauma
  • Övervikt
  • Ensidig, långvarig eller frekvent ledbelastning
  • Intraartikulära infektioner

ICD-10

 • M18 Artros i första karpometakarpalleden

Anamnes

 • Smärta:
  • Initialt ofta smärta i samband med att greppa (pincettgrepp, vrida om nycklar)
  • Senare i förloppet kan smärtor efter användning av tummen uppstå
  • Vilovärk med störd nattsömn förekommer senare i förloppet
  • Smärtorna kan stråla ut i tumme och underarm
 • Smärtorna kan variera över tid:
  • Hos vissa avtar smärtorna med tiden
 • Nedsatt funktion:
  • Smärta kan minska greppförmågan
  • Nedsatt kraft
  • Minskad rörlighet

Kliniska fynd

 • Inspektion och palpation:
  • Vid undersökning ses ofta svullnad (skeletal förstoring)
  • Ledspalten är vanligen öm
 • Funktionstester:
  • Grepp (pincettgrepp) kan utlösa smärta och funktionen kan vara nedsatt
  • Extension och samtidig abduktion av tummen ger smärtor, och rörligheten är måttligt nedsatt (kapsulärt mönster)
 • Provokationstest:
  • Smärta vid axialt tryck på metacarpale I och rotation i tumbasen (grinding test)

Utredning av tumbasartros

 • Diagnosen baseras på anamnes och kliniska fynd. 
 • Röntgen:
  • Fynd som talar för tumbasartros är sänkning av ledspringan, osteofyter, sklerosering och cystbildning
  • Det finns en diskrepans mellan fynd på röntgen och symtomgraden
  • Slätröntgen behövs inför ett ingrepp och/eller för att bedöma om det föreligger samtidig STT-artros

Differentialdiagnoser

 • De Quervains sjukdom
 • Tumbasinstabilitet
 • Artros i STT-leden
 • Inflammatorisk artrit (traumatisk artrit, reumatoid artrit, septisk/bakteriell artrit, giktartrit, psoriasisartrit)
 • Tumör

Behandling av tumbasartros

 1. Information, artrosskola
 2. Vila och avlastning (med eller utan ortos)
 3. Arbetsterapi, ergonomisk rådgivning (hjälpmedel)
 4. Läkemedel
 5. Kirurgi

Egenbehandling

 • Patienten bör undvika aktiviteter som utlöser smärtorna.
 • Patienter kan använda en ortos och hjälpmedel.

Läkemedelsbehandling

 • Farmakologisk behandling av tumbasartros har bristande evidens men ges ofta (praxis).
 • Svaga analgetika rekommenderas som förstahandsval under perioder med smärtor:
  • Lokala NSAID kan prövas i första hand
  • Perorala NSAID
  • Eventuellt paracetamol
 • Det saknas evidens för att injektioner har effekt:
  • Ofta ges steroidinjektion, till exempel triamcinolonacetonid 10 mg/mL, 0,25–0,5 mL intraartikulärt

Annan behandling

 • Arbetsterapi:
  • Handövningar rekommenderas, de kan minska smärta och stelhet samt öka funktionsnivån
 • Kirurgi:
  • Kirurgi kan övervägas vid terapisvikt och oacceptabel smärtnivå

Förlopp och prognos

 • Artrosen progredierar som regel långsamt men den kliniska bilden behöver inte alltid försämras.
 • Med hjälp av behandling är prognosen god, behandlingen förlänger tiden till operation.

Källor

 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Tumbasartros. 2019-04-14 (Hämtad 2020-10-22).
 • Horvath A, Westin O, Samuelsson K, Zeba N. ABC om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1. Lakartidningen.se 2019-04-09.
 • Weiss AC, Goodman AD. Thumb Basal Joint Arthritis. J Am Acad Orthop Surg. 2018;26(16):562-571.

Annons
Annons
Annons

Annons