Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Ledbandsskador i fingrarna


Uppdaterad den: 2023-01-16

Annons

Bakgrund

 • Skada på ligament i tummens och fingrarnas leder.
 • De kollateralaligamenten delas in i:
  • Ulnart kollateralligament (UCL)
  • Radialt kollateralligament (RCL)

Epidemiologi

 • Skada på proximala interfalangealleden (PIP-leden) är vanligast, följt av skada på tummens metakarpofalangealleden (MCP-leden) och fingrarnas MCP-led.

Etiologi och patogenes

 • Kollateralligamentskador i fingrar:
  • Forcerad ulnar eller radial deviation av en interfalangealled kan ge upphov till en delvis eller fullständig avslitning av kollateralligament
 • Ulnar kollateralligamentskada i tummen: 
  • Uppstår oftast på grund av flexions- eller abduktionstrauma mot tummen. Kallas även för "skidåkartumme"
  • Förekommer ofta i samband med idrottsaktivitet som:
   • Skidåkning
   • Cykelolycka
   • Snubblingsolycka
  • Ligamentet kan vara delvis eller helt avslitet och med eller utan en avslitningsfraktur
  • Stenar-lesion:
   • Adduktoraponeurosen täcker MCP-ledens UCL och vid en ruptur kan den proximala ligamentändan hamnar ovanpå extensoraponeurosen och förhindra läkning
Annons
Annons

ICD-10

 • S63 Luxation och distorsion i leder och ligament på handleds- och handnivå
  • S63.0 Luxation i handled
  • S63.1 Luxation i finger eller tumme
  • S63.2 Multipla luxationer i fingrar
  • S63.3 Traumatisk ruptur av ligament i handled och hand
  • S63.4 Traumatisk ruptur av ligament i finger vid metakarpofalangealled och interfalangealled
  • S63.5 Distorsion i handled
  • S63.6 Distorsion i finger eller tumme
  • S63.7 Distorsion i andra och ospecificerade delar av hand

Anamnes

 • Trauma mot fingrar och/eller hand.
 • Smärta och instabilitet i leden när man ska ta tag i något.
 • Nedsatt rörlighet.

Kliniska fynd

 • Stabilitet:
  • Instabilitet ses vid total ruptur av kollateralligament
 • Smärta och palpationsömhet över leden.
 • Vid skada på volarplattan finns även smärta och palpationsömhet volart.
 • Svullnad.
 • Nedsatt rörlighet.
 • Hematom.
 • Vid total ruptur på kollateralligament vid MCP-leden i fingrarna kan felställning i flekterat läge ses.

Utredning av ledbandsskador

 • Diagnosen ställs med hjälp av anamnes och kliniska fynd.
 • Röntgenundersökning görs för att utesluta fraktur.
 • Ultraljud kan påvisa ligamentskada vid tummens MCP-led
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Senskador
 • Fingerfraktur
 • Artros
 • Artrit

Behandling av ledbandsskador i fingrarna

 • Icke-operativ behandling med tvåfingerförband vid stabilitet i leden och partiell ruptur av ledbanden. 
 • Operation vid misstanke om instabilitet och total ruptur av ledbanden speciellt av ulnara kollateralaligament i tummen.

Egenbehandling

 • Rörelseträning enligt program. 

Komplikationer

 • Ihållande smärta är en vanlig komplikation.
 • Vid fortsatt smärta eller om instabilitet utvecklas trots icke-konservativ behandling bör kirurgisk behandling övervägas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är god.

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.