Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Främre korsbandsskada


Uppdaterad den: 2022-05-27

Annons

Bakgrund

 • Främre korsbandsskada uppstår vanligen i samband med olika idrottsaktiviteter där det finns snabba riktningsändringar.
 • Kan vara en partiell eller total ruptur av ligamentet.

Epidemiologi

 • Enligt Svenska Korsbandsregistrets årsrapport 2020 var:
  • Incidensen:
   • Cirka 80 per 100 000 invånare och år
  • Prevalensen:
   • Cirka 8000 personer per år
  • Medelåldern var:
   • 28 år för både kvinnor och män
  • Kön:
   • Kvinnor i yngre åldrar inom sporter såsom handboll och fotboll hade högre risk för korsbandsskada än män i samma ålder

Etiologi och patogenes

 • Cirka 70–80 % av främre korsbandsskador beror på så kallade icke-kontaktskador:
  • Till exempel när man landar från ett hopp, när man ändrar riktning eller plötslig inbromsning
 • Resterande cirka 20–30 % av främre korsbandsskador beror på så kallade kontaktskador.
 • Främre korsbandsskada är ofta komplicerad av samtidig:
  • Skada på mediala kollaterala ligamentet (19–38 %)
  • Skada på laterala menisk (20–45 %)
  • Skada på mediala menisk (0–28 %)
Annons
Annons

ICD-10

 • S83.5 Distorsion engagerande knäets (främre) (bakre) korsband, korsbandsruptur
  • S83.5R Främre korsbandsdistorsion/ruptur
  • S83.5X Korsbandsdistorsion/ruptur UNS
 • S83.7 Skada på multipla strukturer i knä, skada på (laterala) (mediala) menisken i kombination med skada på (kollateral) (korsbands) ligament

Anamnes

 • Akut skada:
  • I anamnesen finns ofta ett tydligt skadetillfälle:
   • Man kan ibland ha hört ett "smällande" ljud i samband med skadetillfället
   • Smärta i knä
   • Knäsvullnad
 • Kroniska besvär:
  • Patienten klagar över att knäet är instabilt ("viker sig")
  • I anamnesen finns ofta en gammal knäskada.

Kliniska fynd

 • I det akuta skedet kan knäet vara svårt att undersöka på grund av smärta och svullnad av knäet.
 • Rörelseinskränkning. 
 • Svullnad som uppstår inom 1–2 timmar tyder på hemartros.
 • Stabilitetstester är viktiga knäundersökningar men kan vara svåra att genomföra på grund av smärta och svullnad: 
  • Lachmans test
  • Pivot shift test
  • Draglådetest
  • Sidostabilitet (Sidovackling)
 • Testerna kan vara svåra att bedöma även för ortopeder som inte använder testerna regelbundet.
 • Båda sidorna jämförs vid samtliga stabilitetstester.

Utredning av främre korsbandsskada

 • Typisk anamnes, klinisk undersökning samt MRT som bekräftar tillståndet.
 • Akut röntgen bör utföras vid misstanke om:
  • Hemartros
  • Hydrops
  • Skelettskada
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Skada på medialt kollateralligament
 • Skada på laterala menisk
 • Skada på mediala menisk
 • Skada på bakre korsband
 • Skada på posteromedial ledkapsel
 • Skada på posterolateral ledkapsel
 • Patellaluxation
 • En kombination av ovanstående knäskador

Behandling av främre ligamentsskada

 • Det finns ingen tydlig konsensus om vilken patientgrupp som behöver en rekonstruktion av korsbandet eller där konservativ behandling är tillräcklig för att uppnå en god knäfunktion.
 • Den främsta indikationen för rekonstruktion av främre korsbandet är bestående funktionell instabilitet.
 • Främre korsbandsskada kan behandlas med enbart rehabilitering och många patienter får en god knäfunktion efter strukturerad behandling.

Egenbehandling

 • Träning enligt rehabiliteringsprogram.

Läkemedelsbehandling

 • Vid behov kan smärtstillande läkemedel användas.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Kroniska skador i knäleden kan utvecklas utan adekvat behandling:
  • Kronisk främre korsbandsskada med instabilitet
  • Meniskskada
  • Sekundär knäledsartros
 • Möjliga komplikationer efter operation:
  • Ytlig hudinfektion är den vanligaste komplikationen (<1 %)
  • Infektion i knäleden
  • Postoperativ blödning i knäleden (hemartros)
  • Nedsatt rörlighet
  • Reruptur av tidigare skadat korsband
  • Smärta

Prognos

 • Patienter som fått korsbandsrekonstruktion uppnår inte samma funktion som oskadade individer i samma ålder.
 • Efter en rekonstruktion av främre korsband kan majoriteten återgå till någon form av idrottsutövande.

Källor

 • Svenska Korsbandsregistret. Årsrapport 2020. www.aclregister.nu
 • Cohen PH: Anterior cruciate ligament injury. BMJ Best Practice, last reviewed 25 Dec 2021. bestpractice.bmj.com
 • Västra Götalandsregion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Rutin. Knä - Korsbandsrekonstruktion främre - FYS. Giltig från: 2021-11-01 (hämtad 2022-05-20). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.