Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Interkostal myalgi


Uppdaterad den: 2020-06-04

Annons

Bakgrund

 • Interkostal myalgi innebär ömhet och smärtor i interkostal muskulatur, som regel sekundärt till generellt ökad muskelspänning och felaktig andningsteknik.

Epidemiologi

 • Är en vanlig orsak till läkarbesök på grund av misstanke om hjärtsjukdom.
 • I en studie fann man att genomsnittsåldern var 59 år och att 56 % var kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Generella muskelspänningar.
 • Dålig andningsteknik.
 • Eventuellt utlöst av skador/trauman.
Annons
Annons

ICD-10

 • M79.1 Myalgi

Anamnes

 • Patienten söker ofta läkare av rädsla för att smärtorna i bröstkorgen har en allvarlig orsak.
 • Anamnesen är det viktigaste hjälpmedlet för att utesluta sjukdomar i hjärta, lungor och pleura.
 • Interkostal myalgi har inte samma typiska relation till ansträngning som koronarsjukdom.

Kliniska fynd

 • Palpation påvisar ömhet i interkostalmuskulaturen.
 • Oftast tydlig så kallad "kostal" andning.
 • Revbensfraktur kan också uppstå utan särskilt trauma, särskilt hos äldre kvinnor. Kompression av thorax ger diagnosen.
 • Smärtans lokalisation skiljer inte tillståndet från koronar hjärtsjukdom.

Utredning av interkostal myalgi

 • En studie fann följande kliniska indikatorer på diagnosen bröstkorgssyndrom:
  • Lokaliserad muskelspänning
  • Stickande smärtor
  • Palpationsömhet
  • Frånvaro av hosta
 • Inga prover har diagnostiskt värde, men provtagning kan vara aktuell vid misstanke om, eller för att utesluta, andra sjukdomar.
 • Vanlig klinisk undersökning av hjärta/lungor är ofta viktigt för att kunna ge ett trovärdigt besked till patienten.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Hjärt- och lungsjukdom
 • Fibromyalgi
 • Revbensfraktur
 • Tietzes syndrom (sällsynt)
 • Skelettmetastaser
 • Pneumthorax

Behandling av interkostal myalgi

 • Undersökning och lugnande besked med avseende på hjärtsjukdom tillsammans med en förklaring av smärtorsaken är i de flesta fall tillräcklig behandling.
 • Djup tvärfriktion över de smärtsamma områdena har rapporterats ha god effekt:
  • I fall som har pågått under kort tid kan detta ge snabb lindring
   Vid långvariga besvär krävs regelbundna behandlingar
 • Avslappningsövningar med fokus på inlärning av korrekt andningsteknik kan vara till hjälp.
 • Fysisk aktivitet.

Förlopp

 • Kan komma i episoder som kan vara under timmar eller dagar.
 • Har hos vissa ett mer kroniskt förlopp.

Prognos

 • Ofarligt och vanligtvis självläkande tillstånd, men kan hos vissa patienter medföra svåra besvär.
 • I en studie hade mer än hälften fortsatt bröstkorgssyndrom ett halvår efter att diagnosen hade ställts.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.