Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Interkostal myalgi


Uppdaterad den: 2020-06-04
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Interkostal myalgi innebär ömhet och smärtor i interkostal muskulatur, som regel sekundärt till generellt ökad muskelspänning och felaktig andningsteknik.

Epidemiologi

 • Är en vanlig orsak till läkarbesök på grund av misstanke om hjärtsjukdom.
 • I en studie fann man att genomsnittsåldern var 59 år och att 56 % var kvinnor.

Etiologi och patogenes

 • Generella muskelspänningar.
 • Dålig andningsteknik.
 • Eventuellt utlöst av skador/trauman.

ICD-10

 • M79.1 Myalgi

Anamnes

 • Patienten söker ofta läkare av rädsla för att smärtorna i bröstkorgen har en allvarlig orsak.
 • Anamnesen är det viktigaste hjälpmedlet för att utesluta sjukdomar i hjärta, lungor och pleura.
 • Interkostal myalgi har inte samma typiska relation till ansträngning som koronarsjukdom.

Kliniska fynd

 • Palpation påvisar ömhet i interkostalmuskulaturen.
 • Oftast tydlig så kallad "kostal" andning.
 • Revbensfraktur kan också uppstå utan särskilt trauma, särskilt hos äldre kvinnor. Kompression av thorax ger diagnosen.
 • Smärtans lokalisation skiljer inte tillståndet från koronar hjärtsjukdom.

Utredning av interkostal myalgi

 • En studie fann följande kliniska indikatorer på diagnosen bröstkorgssyndrom:
  • Lokaliserad muskelspänning
  • Stickande smärtor
  • Palpationsömhet
  • Frånvaro av hosta
 • Inga prover har diagnostiskt värde, men provtagning kan vara aktuell vid misstanke om, eller för att utesluta, andra sjukdomar.
 • Vanlig klinisk undersökning av hjärta/lungor är ofta viktigt för att kunna ge ett trovärdigt besked till patienten.

Differentialdiagnoser

 • Hjärt- och lungsjukdom
 • Fibromyalgi
 • Revbensfraktur
 • Tietzes syndrom (sällsynt)
 • Skelettmetastaser
 • Pneumthorax

Behandling av interkostal myalgi

 • Undersökning och lugnande besked med avseende på hjärtsjukdom tillsammans med en förklaring av smärtorsaken är i de flesta fall tillräcklig behandling.
 • Djup tvärfriktion över de smärtsamma områdena har rapporterats ha god effekt:
  • I fall som har pågått under kort tid kan detta ge snabb lindring
   Vid långvariga besvär krävs regelbundna behandlingar
 • Avslappningsövningar med fokus på inlärning av korrekt andningsteknik kan vara till hjälp.
 • Fysisk aktivitet.

Förlopp

 • Kan komma i episoder som kan vara under timmar eller dagar.
 • Har hos vissa ett mer kroniskt förlopp.

Prognos

 • Ofarligt och vanligtvis självläkande tillstånd, men kan hos vissa patienter medföra svåra besvär.
 • I en studie hade mer än hälften fortsatt bröstkorgssyndrom ett halvår efter att diagnosen hade ställts.

Källor

 • Bösner S, Becker A, Hani MA, et al. Chest wall syndrome in primary care patients with chest pain: presentation, associated features, and diagnosis. Fam Pract 2010; 27: 363-9. PMID: 20406787
 • Wise CM. Clinical evaluation of musculoskeletal chest pain. UpToDate, last updated Feb 06, 2018.
 • Stochkendahl MJ, Christensen HW. Chest pain in focal musculoskeletal disorders. Med Clin North Am 2010; 94:259. PMID: 20380955
 • Bösner S, Bönisch K, Haasenritter J, et al. Chest pain in primary care: is the localization of pain diagnostically helpful in the critical evaluation of patients?--A cross sectional study. BMC Fam Pract 2013; 14:154. PMID: 24138299

Annons
Annons
Annons

Annons