Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur på collum radii


Publicerad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Fraktur i proximala radius lokaliserad till collum, det vill säga övergången till radiushuvudet (som ledar mot humerus).1

Förekomst

 • Förekommer oftast hos barn.

Etiologi och patogenes

 • Armbågsleden består av tre distinkta leder som befinner sig innanför en synovia-klädd kapsel:
  • Humeroradialleden
  • Humeroulnarleden
  • Proximala radioulnarleden
 • Skador mot proximala radius manifesterar sig ofta som frakturer i collum radii hos barn.

Predisponerande faktorer

 • Fall

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
  • S52.1 Fraktur på övre delen av radius

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och diagnosen bekräftad via röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Subluxation av armbågen (pigluxation).
 • Andra underarmsfrakturer.
 • Humerusfraktur.

Anamnes

 • Förekommer nästan bara hos barn.
 • Fall på utsträckt arm, eventuellt direkta trauma mot armbågen.
 • Ger smärta, svullnad, nedsatt rörlighet.

Kliniska fynd

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Ta bild av både den sjuka och den friska sidan
  • Titta efter bockning av ledytan på radiushuvudet

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Reposition och läkning med återgång till normal armbågsfunktion.

Allmänt om behandlingen

 • Hos barn < 10 år:
  • Större axelfelställningar och förskjutningar accepteras än hos större barn
  • Vinkelfelställningar > 30 grader accepteras endast där det föreligger en sammanlagd rotation i underarmen (pronation + supination) på minst 130–140 grader
  • Om så inte är fallet måste frakturen reponeras, om nödvändigt öppet
 • Icke-kirurgisk behandling:
  • Frakturer med ingen eller lätt dislokation (upp till en halv skaftbredds dislokation och < 30 graders ledytevinkling)
  • Frakturer med 30–60 graders vinkling av ledytan som kan reponeras till motsvarande position
 • Kirurgisk behandling:
  • Vid misslyckad reponering eller vid över 60 graders vinkling av radiushuvudets ledyta övervägs operation

Icke-kirurgisk behandling

 • Odislocerade frakturer:
  • Immobiliseras i en vecka i dorsal gipsskena eller ett ordentligt polstrat armbågsgips från axel till underarm (90 grader i armbågen)
 • Lätt dislocerade frakturer:
  • Immobiliseras i två till tre veckor som ovan beskrivet
 • Vid 30–60 graders vinkling:
  • Reponeringsförsök i narkos (extension + supination + reposition med tryck mot radiushuvudet)
  • Immobilisering i cirkulärt armbågsgips från axeln till handleden i två till tre veckor (90 graders vinkel i armbågen, lätt pronation i underarmen)
 • Vid avgipsning startas rörelseträning:
  • Var försiktig med kraftig belastning av armen de första två till tre månaderna
  • Rörligheten kommer som regel tillbaka fint, men i enstaka fall kan det ta flera månader
 • Kontroll:
  • Vid odislocerade frakturer är det tillräckligt med röntgenkontroll en vecka efter skadan
  • De övriga frakturtyperna kontrolleras vanligen med röntgen en, två, tre och sex veckor efter skadan

Kirurgisk behandling

 • Vid misslyckad reponering eller vid över 60 graders vinkling av radiushuvudets ledyta övervägs operation.
 • Sluten reposition eftersträvas och kryssfixation av själva frakturen med stift (utan att låsa leden).
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Prognos

 • Prognosen är vanligtvis god.
 • Rörligheten i armbågen blir oftast bra, men det kan ta flera månader.
 • Möjliga sekvelae är:
  • Inskränkt rörlighet vid supination, avaskulär nekros av capitulum radii, radioulnar synostos, tidig slutning av epifysen

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons