Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i caput radii


Publicerad den: 2013-01-29
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Det skivformade radiushuvudet ledar mot capitulum på humerus.
 • Frakturer indelas enligt Mason på följande sätt:1
  1. Odislocerad fraktur
  2. Kantfraktur med dislokation, eventuellt nedpressning/vinkling
  3. Komminut fraktur som involverar hela ledytan
  4. Fraktur vid samtidig armbågsluxation

Förekomst

 • Fraktur av radiushuvudet är den vanligaste (30 %) armbågsfrakturen bland vuxna.

Etiologi och patogenes

 • Vanligtvis resultat av fall på utsträckt, pronerad arm som ger ett akut tryck mot radiushuvudet.
 • Eventuellt direkt slag mot armbågen.

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Idrottsskador

ICD-10

 • S52 Fraktur på underarm
  • S52.1 Fraktur på övre delen av radius

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och bekräftelse via röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Armbågsskador
 • Distala humerusfrakturer
 • Capitulum humeri
 • Olekranonfraktur
 • Processus coronoideus-fraktur
 • Collum radii-fraktur
 • Underarmsfraktur

Anamnes

 • Uppstår vid fall på utsträckt armbåge och pronerad arm.
 • Oftast hos vuxna.
 • Rörelser med underarmen är smärtsamma och inskränkta.

Kliniska fynd

Uteslut andra skador

 • Undersök även axel och handled.
 • Neurovaskulärt status (särskilt vid suprakondylär skada hos barn):
  • Arteria brachialis
  • Nervus ulnaris:
   • Sensibilitet – laterala hälften av långfingret och hela lillfingret
   • Motorik – testa fingrarnas abduktions- och adduktionsförmåga
  • Nervus medianus:
   • Sensibilitet – första tre fingrarna och mediala delen av långfingret
   • Motorik – testa tummens förmåga att opponera

Andra undersökningar

Röntgen

 • Armbåge frontalbild och sidobild, eventuellt snedprojektioner eller CT.
 • Fynden varierar från komminuta till kantfrakturer med eventuell nedpressning av ledytan eller vinkling.
 • Vid klinisk misstanke om fraktur men negativ röntgenundersökning utförs möjligen CT:
  • Det är dock tveksamt om detta får några konsekvenser för behandlingen om det inte föreligger felställning i ledytan

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Adekvat reponering, immobilisering och återvinning av normal funktion.

Allmänt om behandlingen2

 • Typ 1:
  • Konservativ behandling
 • Typ 2:
  • Frakturer som involverar mindre än en tredjedel av ledytan kan behandlas som typ 1
  • Dislocerade frakturer som involverar mer än en tredjedel av ledytan och frakturer med lösa fragment i armbågsleden opereras
 • Typ 3:
  • Extirpation av caput radii eller protes3
 • Typ 4:
  • Först behandlas dislokationen och därefter frakturen
  • Protes
 • Protes:
  • Protes som ersättning för ett frakturerat och förstört caput radii används allt oftare
  • Detta särskilt vid typ 4-skador (luxation + MCL-skada + krossfraktur av caput), som kan ge uttalad instabilitet om caput radii inte ersätts med en protes

Konservativ behandling

 • Avlastning i slynga eller liknande i upp till en vecka.4
 • Aktiv mobilisering utan belastning med pronation/supination och flexion/extension påbörjas så snart smärtorna tillåter.5-6
 • Vid starka smärtor och ledsvullnad kan man med fördel suga ut hemartrosen ur leden och lokalbedöva i leden för att minska smärtan och underlätta rörelseträning.
 • Kontroll:
  • Efter en vecka med röntgen. Bedöm frakturläget. Ge instruktioner om övningar
  • Efter tre veckor. Kontrollera frakturläget och rörligheten
 • Om det finns misstanke om inskränkt rörlighet vid kontrollen bedöms om kirurgisk behandling behövs.
 • Mer än 85 % av patienterna med Mason typ I-fraktur uppnår ett gott resultat där smärtorna försvinner och normal funktion återfås i loppet av två till tre månader.7

Kirurgisk behandling

 • Resektion av caput radii, i särskilda fall eventuellt fixation av ett stort fragment med miniskruvar/stift.

Läkemedelsbehandling

 • Eventuellt analgetika.

Annan behandling

 • Bör få ett rehabiliteringsprogram.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Förlopp

 • Vissa personer får reducerad extension och rotation i underarmen.
 • Efter borttagning av caput radii:
  • Vissa patienter får en ökad valgus i armbågsleden och vissa utvecklar senare artros
  • Vissa personer kan få besvär från handleden efter operationen, men detta är oftast övergående
  • Klinisk och subjektivt är de flesta nöjda med resultatet

Komplikationer

 • Artros

Prognos

 • Är god för de flesta.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons