Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fraktur i metatarsalben


Uppdaterad den: 2024-01-12

Annons

Bakgrund

 • Metatarsalben (mellanfotsben) är typiska rörben med:
  • En smalare mittdel – corpus, diafysen, skaftet
  • En förtjockad, proximal ände – basen
  • En förtjockad distal ände – caput
 • Tre frakturtyper utgör den största delen av de akuta traumatiska frakturerna:
  • Avulsionsfraktur av basen på det femte metatarsalbenet
  • Diafysfrakturer (skaftfrakturer) i metatarsalbenen
  • Subkapitulära metatarsalfrakturer (frakturer i distala delen av första till fjärde metatarsalbenen)

Epidemiologi

 • Metatarsalbensfrakturer är relativt vanliga.

Etiologi och patogenes

Skaftfraktur

 • Eftersom det första metatarsalbenet är kraftigare och viktigare för fotens funktion än de andra metatarsalbenen så tolereras felställning vid fraktur i första metatarsalbenet sämre än i de andra metatarsalbenen.
 • Vanligtvis uppstår det enbart liten förskjutning vid frakturer i metatarsalbenen II-V.
 • Skaftfrakturer kan orsakas av hård gång (marschfrakturer), trauma eller vridkrafter.

Fraktur i proximala delen av metatarsalben V

 • Tre distinkt olika frakturer kan uppstå, vilka kräver olika behandling:
  • Avulsionsfraktur av tuberositas 
  • Jones fraktur (tvärfraktur på basen av diafysen)
  • Skaftfraktur (diafysfraktur) – är vanligtvis en stressfraktur
 • Avulsionsfraktur av tuberositas:
  • Avulsionsfrakturer orsakas vanligtvis av inversion av fotleden med foten i plantarflexion
  • Anamnesen tyder på en lateral fotledsskada och dessa frakturer missas ofta
 • Jones fraktur (tvärfraktur på basen av diafysen):
  • Akut skaftfraktur orsakas vanligtvis av en vertikal eller mediolateral kraft mot basen på det femte metatarsalbenet medan patientens vikt är centrerad över den laterala delen av en plantarflekterad fot1
  • Detta kan inträffa vid en plötslig riktningsändring när hälen är upplyft från marken
 • Stressfraktur:
  • Stressfraktur i skaftet kan orsakas av kronisk överbelastning, särskilt i samband med hopp- och löpidrotter

Fraktur i distala delen av metatarsalben I–IV (subkapitulära metatarsalfrakturer)

 • Orsakas av hårt/tungt föremål som faller ned på tårna, eventuellt fall där man landar på tårna.
 • Oftast multipla och dislocerade frakturer.

ICD-10
 • S92.3 Fraktur på metatarsalben
Annons
Annons

Anamnes

 • Smärta och svullnad över metatarsalbenen.
 • Stressfraktur:
  • Belastningssmärta med smygande debut
  • Efterhand ökar besvären med tillkomst av svullnad och smärta även i vila

Kliniska fynd

 • Svullnad och smärta som förvärras vid palpation, lokaliserad till metatarsalbenen.
 • Palpation kan ibland påvisa frakturspalt.

Utredning av fraktur i metatarsalben

 • Slätöntgen görs på alla misstänkta metatarsalfrakturer.
 • MRT vid misstanke om stressfraktur:
  • Stressfrakturer kan vara svåra att se på slätröntgen
  • Vid misstanke om stressfraktur i proximala metatarsalbenen IV–V och basen av metatarsalben II rekommenderas MRT om slätröntgen visat normala förhållanden:
   • Vid dessa stressfrakturer kan ibland aktiv behandling, exempelvis kirurgi, vara viktig för att undvika kvarstående besvär
  • Stressfrakturer i metatarsalbensskaften II–IV är lågriskfrakturer som ofta kan behandlas med enbart avlastning:
   • Om slätröntgen är negativ vid misstanke om en sådan fraktur kan man göra en ny röntgenundersökning efter 3–4 veckor
   • Om även den är negativ och symtomen inte minskar med avlastning under flera veckor är det lämpligt att undersöka med MRT
 • Lisfranc-skada:
  • Påvisning av Lisfranc-skada kräver DT-undersökning. Vid vanlig röntgenundersökning kan skadan missas i upp till hälften av fallen, även om skadan är betydande
  • Patienter med oförklarlig ömhet nära tarsometatarsalleden bör remitteras för vidare utredning även om standardbilderna är normala

Differentialdiagnoser

 • Fotledsdistorsion vid avulsionsfraktur proximala delen av metatarsalben V.
Annons
Annons

Behandling av fraktur i metatarsalben

 • Frakturbehandlingen beror på frakturtypen – ibland räcker gipsbehandling, men många gånger krävs också operation.
 • Odislokerade skaftfrakturer i metatarsalben läker vanligtvis bra utan komplikationer och kräver inte gips, men en styv skosula.

Komplikationer

 • Potentiella komplikationer:
  • Artärskada
  • Kompartmentsyndrom
  • Komplext regionalt smärtsyndrom
  • Fördröjd läkning och pseudartros – gäller främst proximala frakturer i metatarsalben V
  • Ischemisk kontraktur om behandling av kärlskada eller kompartmentsyndrom fördröjs
  • Felställningar efter frakturläkning kan ofta medföra betydande besvär
  • Nervskada
  • Osteomyelit
  • Refraktur efter stressfraktur förekommer inte sällan om rehabiliteringen till hög belastning sker för snabbt

Prognos

 • Ofta god vid korrekt initial behandling.
  Vid omfattande kontusions- och klämskador kan patienten få kvarstående besvär trots adekvat behandling till följd av mjukdelsskador:
  • Inlägg och specialtillverkade skor kan lindra besvären

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.