Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Fingerledsluxationer


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Bakgrund

 • Luxationer (dislokationer) i IP, MCP-, PIP- och DIP-leden.
 • Distorsion, eller stukning, innebär partiell skada eller uttänjning av ligament och ledkapsel:
  • Luxation är förknippat med ledbandsskada och leden kan bli instabil

Epidemiologi

 • Fingerluxationer är relativt vanligt.

Etiologi och patogenes

 • Vanlig idrottskada, framförallt vid bollsport.
Annons
Annons

ICD-10

 • S63 Luxation/stukning/sträckning/ruptur av led/ledband i handled eller handregionen
 • S63.0 Luxation i handled
 • S63.1 Luxation i finger eller tumme
 • S631P Luxation i finger eller tumme

Anamnes

 • Svullnad, ömhet, felställning och begränsad rörlighet

Kliniska fynd

 • Felställning, eventuellt information om att felställning har förelegat tidigare.
 • Instabilitet, men detta kan ofta missas på grund av svullnad.
 • Svullnad.
 • Ömhet.

Utredning av fingerluxationer

 • Röntgen för att utesluta avslitningsfraktur (avulsion).
 • Efterkontroll med röntgen ska alltid utföras för att bekräfta att en reponerad fingerled sitter på plat
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Fingerfraktur.
 • Ledbandskador i fingrarna.
 • Senskador hand/finger.
 • Distorsion av fingerled

Behandling av fingerluxation

 • Noggrannt status inklusive distalstatus ska kontrolleras innan reposition.
 • Reponering sker ofta i fingerbasblockad

Läkemedelsbehandling

 • Eventuelllt analgetika.

Annan behandling

 • Efter reponering av luxation i PIP- och DIP-led i regel behandling med tvåfingerförband med tejpning till grannfingret.
 • I vissa fall krävs öppen reposition (kirurgi).
 • Skada på den volara ledplattan kan medföra att ett mekaniskt hinder för reposition och behov av kirurgi.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Komplikationer

 • Nedsatt rörlighet förekommer ofta i flera månader efter skadan, och permanent rörelseinskränkning kan också förekommer.
 • Vanligast är flexionskontraktur i PIP-led.
 • Svullnad och smärta kan bestå i upp till ett år.

Prognos

 • Prognosen är god.
 • Idrottsaktivitet kan i regel påbörjas 5–6 veckor efter skadan, men fingret bör skyddas genom att det tejpas till grannfingret.

Källor

 • Taqi M, Collins A. Finger Dislocation. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; November 20, 2022. PMID: 31855352
 • Karlsson M, Karlsson J, Roos H. (2018). Ortopedi-patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna. Lund, Sverige: Studentlitteratur.
 • Prucz RB, Friedrich JB. Finger joint injuries. Clin Sports Med. 2015;34(1):99-116. doi:10.1016/j.csm.2014.09.002PMID: 25455398

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons