Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Triggerfinger


Uppdaterad den: 2019-12-02

Annons

Bakgrund

 • Triggerfinger betecknar en tenosynovit med svullnad av en flexorsena till en av fingrarna eller tummen.
 • Under rörelser i fingret kan senan "haka upp sig" i full flektion.

Epidemiologi

 • Relativt vanligt tillstånd.
 • Tillståndet är vanligare bland kvinnor.
 • Prevalensen är högst bland personer i 50–60 års ålder.

Etiologi och patogenes

 • Orsaken är okänd och tillståndet uppträder spontant.
 • I vissa fall debuterar triggerfinger efter särskild belastning av eller tryck mot senan.
 • Vanligast är att den dominerande handen drabbas, och att tummen är drabbad.
Annons
Annons

ICD-10

 • M65 Synovit och tenosynovit
  • M65.3 Triggerfinger

Anamnes

 • Patienten upplever att fingret hänger upp sig i flekterat läge; det kan orsaka låsningar och knäppningar som i början kan vara smärtfria
 • Patienten kan ofta överkomma motståndet, som har låst fingret, genom att kraftigt extendera eller genom att räta ut fingret passivt med den andra handen och kan därefter röra fingret fritt.
 • Tillståndet åtföljs av smärtor och obehag, och beskrivs sammantaget ofta som smärtsamma upphakningar.

Kliniska fynd

 • Svullnad av senskidan, som regel proximalt från metakarpofalangealleden, vanligast på tredje eller fjärde fingret.
  Man bör palpera annularligamentet samt flektorsenan volart distalt i handflatan för det finger som drabbats.
 • Sensvullnaden kan efter full flektion i fingret haka tag i senskidan och tvärgående fibrer.
 • Patienten klarar inte att extendera fingret aktivt, men med hjälp av passiv extension glider den lokala svullnaden snabbt ut ur det trånga partiet och "låsningen" upphävs.

Utredning av triggerfinger

 • Klinisk undersökning kan i många fall räcka, men vid troliga differentialdiagnoser eller vid operationsbehov kan mer utredningar behöva utföras.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Dupuytrens noduli
 • Senskideganglion
 • Subakut infektiös tenosynovit
 • Traumatisk skada

Behandling av triggerfinger

 • Funktionsförbättring är målet.
 • Hos en liten del fungerar immobilisering under 6 veckor och arbetsterapi bra.
 • Kortisoninjektioner är annars nästa steg.
 • I vissa fall krävs operation. 

Egenbehandling

 • Modifiera användandet av fingret/tummen, exempelvis försöka undvika att göra griprörelser.
 • Patienten kan testa att ha fingret/tummen i en immobiliserande skena ett tag, vissa blir förbättrade av det. Skenan/ortosen kan provas ut av arbetsterapeut.
 • NSAID och arbetsterapi kan hjälpa tidigt i förloppet mot svullnad och smärta.

Läkemedelsbehandling

 • Kortisoninjektion är ett alternativ man kan prova:
  • Steroidinjektion omkring sensvullnaden utförs till exempel på följande sätt:
   • 0,6–2 ml av en blandning med lika delar kortikosteroid och lidokain 1 % utan adrenalin injiceras i den proximala delen av senskidan
   • En tunn kanyl bör väljas
   • Insticket görs med nålen riktad 45 grader distalt i mittlinjen av strålen, något distalt från grundledens böjningsfåra
   • Kanylen förs in i små steg medan patienten blir ombedd att aktivt flektera och extendera fingret
   • Placering i senskidan bekräftas genom en skrapande känsla mellan kanylspetsen och senan
   • Vid injektion av vätskan anger ofta patienten en "strömmande känsla" eller en lätt sprängande känsla i fingret
   • Injektionen kan göras om i det fall resultatet inte är lyckat, men fler än tre sprutor rekommenderas inte
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • Kirurgi:
  • När steroidinjektioner inte hjälpt kan patienten remitteras för kirurgiskt ingrepp, perkutan eller öppen kirurgi

Prognos

 • En stor del blir hjälpta av särksilt kortisoninjektioner, men återfallsrisken är också tämligen hög. 
 • Goda resultat efter kirurgi.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.