Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Tietzes syndrom


Uppdaterad den: 2020-06-01
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Lokaliserat inflammatoriskt tillstånd med svullnad och ömhet i övergången mellan brosk och ben i kostosternala, sternoklavikulära eller kostokondrala leder, oftast i området för andra eller tredje revbenet.
 • Klassificeras av vissa som kostokondrit, men detta omfattar egentligen ett tillstånd där flera revben är involverade och utan svullnad och ömhet.
 • Se även texten kostokondrit.

Epidemiologi

 • Relativt sällsynt tillstånd som kan förväxlas med det vanligare tillståndet kostokondrit.
 • Drabbar vanligen unga vuxna

Etiologi och patogenes

 • Inflammation av kostalbrosket i kostokondralövergången, ofta vid andra eller tredje revbenet.
 • Ofta är bara ett område involverat.

ICD-10

 • M940 Tietzes syndrom

Anamnes

 • Smärtorna kan komma i intensiva och kortvariga anfall:
  • Smärtorna kan utlösas av fysiska rörelser, vridningar
 • Alternativt kan smärtorna vara mer kroniska med konstant värk i området.
 • Smärtorna kan förvärras vid djupandning, hosta eller nysning och kan stråla ut till armar och axlar.
 • Hos de flesta är bara en led angripen, oftast den andra eller tredje kostokondrala leden.

Kliniska fynd

 • Smärtsam inflammation i en (70 %) eller två kostokondrala leder, oftast lokaliserat till det andra eller tredje revbenet, i sällsynta fall rodnad och värme.
 • Tillståndet kan även förekomma utan lokala inflammatoriska förändringar, och detta gäller särskilt de akuta fallen.

Utredning av Tietzes syndrom

 • Inga tilläggsundersökningar är nödvändiga.
 • Inga fynd vid röntgen.

Differentialdiagnoser

 • Kostokondrit.
 • Hjärtinfarkt.

Behandling av Tietzes syndrom

 • Diagnos och beskrivning av tillståndet kan vara tillräcklig behandling.
 • Eventuellt NSAID-preparat mot smärtorna:
  • Till exempel diklofenaktabletter 50 mg: 1 tablett x 3 under 5–7 dagar
 • Kortisoninjektion lokalt kan vara aktuellt.

Prognos

 • Akuta episoder eller mer kroniska besvär.
 • Sjukdomen går över av sig själv, men kan pågå från dagar till år.

Källor

 • Wise CM. Major causes of musculoskeletal chest pain in adults. UpToDate, last updated Nov 22, 2017.
 • Ayloo A, Cvengros T, Marella S. Evaluation and treatment of musculoskeletal chest pain. Prim Care. 2013;40(4):863‐viii. PMID: 24209723

Annons
Annons
Annons

Annons