Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kalkaneusfraktur


Uppdaterad den: 2024-02-08

Annons

Bakgrund

 • Fraktur på kalkaneus (hälbenet).
 • Kan delas in i intraartikulära och extraartikulära frakturer.

Epidemiologi

 • Uppskattad årlig incidens är 11–12/100 000 personer.
 • Vanligast bland unga män.

Etiologi och patogenes

 • Kalkaneusfrakturer orsakas vanligtvis av ett axialt högenergitrauma:
  • Till exempel hopp eller fall från hög höjd
 • Intraartikulär fraktur med nedpressning av ledytan är den vanligaste formen av kalkaneusfraktur.
 • Lågenergitrauma där foten samtidigt vinklas inåt (inversion) kan ge fraktur på den anteriora processen och avulsionsfrakturer på extensor digitorum brevis:
  • Kan förväxlas med fotledsdistorsion
Annons
Annons

ICD-10

 • S929P Fraktur på fot UNS

Anamnes

 • Orsakas vanligtvis av ett axialt trauma:
  • Till exempel hopp eller fall från hög höjd
  • Åtföljs därför ofta av andra skador
  • Patienten kan inte stå/gå på foten
 • Vid lågenergitrauma där foten samtidigt vinklats inåt (inversion) och fraktur på den anterioriora processen eller avulsionsfraktur på extensor digitorum brevis kan patienten ibland gå med hälta.

Kliniska fynd

 • Betydande svullnad.
 • Kontrollera funktionen ligament och senor.
 • Distalstatus:
  • Känsel i fot och tår
  • Flexion och extension av tår och fotled
  • Pulsar i arteriae dorsalis pedis och posterior tibialis
 • Lateral fotledsdistorsion eller kalkaneusfraktur?
  • En eventuell fraktur på kalkaneus anteriora process kan lokaliseras genom att undersökaren lägger sin tumme på den nedre delen av den laterala malleolen och långfingret på den proximala femte metatarsalen. Om patienten ömmar på den punkt som ligger där pekfingret hamnar, kan en fraktur på os kalkaneus anteriora process misstänkas

Utredning av kalkaneusfraktur

 • Komminuta frakturer (flera delar) med fragmentförskjutningar är vanliga och förhållanden mellan de olika fragmenten är svårt att bedöma på vanlig röntgen.
 • Röntgen:
  • Tas rutinmässigt
 • DT:
  • Är att föredra och särskilt bra vid intraartikulära frakturer
 • MRT:
  • Särskilt bra för att påvisa skador på peroneussenan
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Andra frakturer i foten.
 • Mjukdelsskador.

Behandling av kalkaneusfraktur

 • Första hjälpen med is, immobilisering, högläge och smärtstillande.
 • Behandlingen individualiseras beroende på frakturens pato-anatomi, mjukdelsskada, associerade skador, funktionella behov och komorbiditet.
 • De flesta extraartikulära frakturer kan behandlas icke-operativt.

Icke-operativ behandling

 • Avlastning gips under 4–10 veckor, beroende på typ av fraktur.

Kirurgisk behandling

 • Fragmentet fixeras med skruvar, stift eller plattor.
 • Därefter avlastas foten under några veckor utan gips och med rörelseträning under ledning av fysioterapeut.

Komplikationer

 • Kompartmentsyndrom.
 • Artros.

Prognos

 • Prognosen är god vid adekvat behandling.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Källor


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.