Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kostokondrit


Uppdaterad den: 2020-06-03

Annons

Bakgrund

 • Kostokondrit är ett självläkande tillstånd, definierat som inflammation i revbensbrosk eller de kostosternala lederna, vanligtvis på revben 2–5. Svullnad och rodnad saknas.

Epidemiologi

 • Kostokondrit är en vanlig diagnos hos vuxna med akuta bröstsmärtor och anges som förklaringen hos 10–30 % av dessa patienter.

Etiologi och patogenes

 • Inflammation i kostokondrala övergångar.
 • En historik med hosta, nylig kraftig fysisk belastning eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna är vanlig.
Annons
Annons

ICD-10

 • M940 Kostokondrit

Anamnes

 • Smärtor i bröstkorgen av varierande intensitet och som ofta beskrivs som skarpa, värkande eller tryckande.
 • Smärtan försämras ofta vid rörelser av överkroppen, djupa andetag och fysisk ansträngning.
 • Nylig anamnes på hosta,kraftig fysisk belastning eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna är vanlig.
 • Även om 2–5 kostokondrala leder oftast är inflammerade, särskilt 3 och 4, så kan samtliga av de 7 kostokondrala övergångarna vara involverade.
 • Ofta är tillståndet ensidigt.

Kliniska fynd

 • Smärta vid palpation av de typiskt påverkade områdena.
 • Även om smärta vid palpation av bröstkorgen är atypisk för kardiell orsak, så utesluter det inte kardiell orsak.
 • Bröstkorgsundersökningen:
  • Bör utföras som ett lätt tryck mot främre, bakre och laterala delen av bröstkorgen – eventuell ömhet noteras
  • Klart avskilda områden med ömhet kan bättre lokaliseras genom palpation med ett finger
 • Palpation av nacken, klavikula, skuldrorna och bröst- och ländryggen är också relevanta.
 • Rörelser i bröstkorgen kan bedömas genom att patienten ombeds andas in djupt några gånger.
 • Effekten av rörelser i överarmarna på smärtan noteras, eftersom rörelser i armen på den påverkade sidan ofta utlöser smärta.
 • Auskultera hjärta och lungor.
 • Bedöm huden med avseende på eventuellt utbrott av herpes zoster.

Utredning av kostokondrit

 • Diagnosen baseras på typisk anamnes och klinisk undersökning.
 • Blodprover är endast aktuella i differentialdiagnostik vid misstanke om andra sjukdomar.
 • EKG är ofta nödvändigt för att utesluta koronarsjukdom
 • Röntgen lungor kan i vissa fall vara nödvändig, särskilt om det finns feber, hosta eller svullnad i bröstkorgsväggen
 • DT-undersökning kan vara aktuellt för att utesluta underliggande patologi, som en tumör. Inga specifika fynd på DT vid kostokondrit
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Traumatiska muskelsmärtor och träningsvärk:
  • Tidigare trauma eller överbelastning
  • Kan vara bilateralt och påverkar flera kostokondrala områden
  • Muskelgrupperna kan vara ömma vid palpation
 • Tietzes syndrom:
  • En öm och svullen kostokondralled, oftast i revben 2 eller 3.
 • "Slipping rib syndrome":
  • Ömhet och hypermobilitet av den främre änden av de nedre revbenen, något som kan orsaka smärtanfall nederst i bröstkorgen eller i övre delen av magen
  • Smärtan kan reproduceras genom att man för fingrarna till insidan av de nedre revbenen och trycker revbenen framåt
  • Kan behandlas med vila, fysioterapi, interkostala nervblockader, eller vid kroniskt och uttalat tillstånd: kirurgiskt avlägsnande av det hypermobila brosksegmentet6
 • Muskelkramp:
  • Kortvarigt anfall med kramp av abdominell muskulatur som fäster i revbensväggen
 • Fibromyalgi:
  • Symmetriska ömma punkter tillsammans med karakteristiska ömma punkter i nacken och utbredd generell smärta
 • Herpes zoster:
  • Karakteristiska utslag, men endast smärtor i prodromalfasen
 • Artrit i sternoklavikular-, sternomanubrial- eller axelled:
  • Ömt vid palpation över den specifika leden i sternum
 • Smärtsamt xifoidsyndrom:
  • Ömhet vid sternoxifoidleden eller över xifoidprocessen vid palpation
 • Destruktion av kostalbrosk genom infektion eller tumör.

Behandling av kostokondrit

 • Sjukdomen är självläkande.
 • Eventuell behandling har som mål att lindra smärtor.
 • Aktuella preparat mot smärta är paracetamol och/eller NSAID.
 • Begränsa aktiviteter som utlöser smärta, eventuellt hostdämpande medel vid plågsam hosta.
 • Lokal värme kan lindra.
 • Fysioterapi med stretchövningar kan vara effektiva.
 • Refraktära fall – som är mycket sällsynta – kan behandlas med lokala injektioner med lidokain/kortikosteroid.

Prognos

 • Förloppet varierar och kan vara från veckor till månader, men tillståndet går vanligtvis över på mindre än ett år.

Källor

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.