Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Kostokondrit


Uppdaterad den: 2020-06-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Annons
Annons

Bakgrund

 • Kostokondrit är ett självläkande tillstånd, definierat som inflammation i revbensbrosk eller de kostosternala lederna, vanligtvis på revben 2–5. Svullnad och rodnad saknas.

Epidemiologi

 • Kostokondrit är en vanlig diagnos hos vuxna med akuta bröstsmärtor och anges som förklaringen hos 10–30 % av dessa patienter.

Etiologi och patogenes

 • Inflammation i kostokondrala övergångar.
 • En historik med hosta, nylig kraftig fysisk belastning eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna är vanlig.

ICD-10

 • M940 Kostokondrit

Anamnes

 • Smärtor i bröstkorgen av varierande intensitet och som ofta beskrivs som skarpa, värkande eller tryckande.
 • Smärtan försämras ofta vid rörelser av överkroppen, djupa andetag och fysisk ansträngning.
 • Nylig anamnes på hosta,kraftig fysisk belastning eller fysiska aktiviteter som har belastat armarna är vanlig.
 • Även om 2–5 kostokondrala leder oftast är inflammerade, särskilt 3 och 4, så kan samtliga av de 7 kostokondrala övergångarna vara involverade.
 • Ofta är tillståndet ensidigt.

Kliniska fynd

 • Smärta vid palpation av de typiskt påverkade områdena.
 • Även om smärta vid palpation av bröstkorgen är atypisk för kardiell orsak, så utesluter det inte kardiell orsak.
 • Bröstkorgsundersökningen:
  • Bör utföras som ett lätt tryck mot främre, bakre och laterala delen av bröstkorgen – eventuell ömhet noteras
  • Klart avskilda områden med ömhet kan bättre lokaliseras genom palpation med ett finger
 • Palpation av nacken, klavikula, skuldrorna och bröst- och ländryggen är också relevanta.
 • Rörelser i bröstkorgen kan bedömas genom att patienten ombeds andas in djupt några gånger.
 • Effekten av rörelser i överarmarna på smärtan noteras, eftersom rörelser i armen på den påverkade sidan ofta utlöser smärta.
 • Auskultera hjärta och lungor.
 • Bedöm huden med avseende på eventuellt utbrott av herpes zoster.

Utredning av kostokondrit

 • Diagnosen baseras på typisk anamnes och klinisk undersökning.
 • Blodprover är endast aktuella i differentialdiagnostik vid misstanke om andra sjukdomar.
 • EKG är ofta nödvändigt för att utesluta koronarsjukdom
 • Röntgen lungor kan i vissa fall vara nödvändig, särskilt om det finns feber, hosta eller svullnad i bröstkorgsväggen
 • DT-undersökning kan vara aktuellt för att utesluta underliggande patologi, som en tumör. Inga specifika fynd på DT vid kostokondrit

Differentialdiagnoser

 • Traumatiska muskelsmärtor och träningsvärk:
  • Tidigare trauma eller överbelastning
  • Kan vara bilateralt och påverkar flera kostokondrala områden
  • Muskelgrupperna kan vara ömma vid palpation
 • Tietzes syndrom:
  • En öm och svullen kostokondralled, oftast i revben 2 eller 3.
 • "Slipping rib syndrome":
  • Ömhet och hypermobilitet av den främre änden av de nedre revbenen, något som kan orsaka smärtanfall nederst i bröstkorgen eller i övre delen av magen
  • Smärtan kan reproduceras genom att man för fingrarna till insidan av de nedre revbenen och trycker revbenen framåt
  • Kan behandlas med vila, fysioterapi, interkostala nervblockader, eller vid kroniskt och uttalat tillstånd: kirurgiskt avlägsnande av det hypermobila brosksegmentet6
 • Muskelkramp:
  • Kortvarigt anfall med kramp av abdominell muskulatur som fäster i revbensväggen
 • Fibromyalgi:
  • Symmetriska ömma punkter tillsammans med karakteristiska ömma punkter i nacken och utbredd generell smärta
 • Herpes zoster:
  • Karakteristiska utslag, men endast smärtor i prodromalfasen
 • Artrit i sternoklavikular-, sternomanubrial- eller axelled:
  • Ömt vid palpation över den specifika leden i sternum
 • Smärtsamt xifoidsyndrom:
  • Ömhet vid sternoxifoidleden eller över xifoidprocessen vid palpation
 • Destruktion av kostalbrosk genom infektion eller tumör.

Behandling av kostokondrit

 • Sjukdomen är självläkande.
 • Eventuell behandling har som mål att lindra smärtor.
 • Aktuella preparat mot smärta är paracetamol och/eller NSAID.
 • Begränsa aktiviteter som utlöser smärta, eventuellt hostdämpande medel vid plågsam hosta.
 • Lokal värme kan lindra.
 • Fysioterapi med stretchövningar kan vara effektiva.
 • Refraktära fall – som är mycket sällsynta – kan behandlas med lokala injektioner med lidokain/kortikosteroid.

Prognos

 • Förloppet varierar och kan vara från veckor till månader, men tillståndet går vanligtvis över på mindre än ett år.

Källor

 • Proulx AM, Zryd TW. Costochondritis: diagnosis and treatment. Am Fam Physician 2009; 80: 617-20. PMID: 19817327
 • Ayloo A, Cvengros T, Marella S. Evaluation and treatment of musculoskeletal chest pain. Prim Care. 2013;40(4):863‐viii. PMID: 24209723
 • Spalding L, Reay E, Kelly C. Cause and outcome of atypical chest pain in patients admitted to hospital. J R Soc Med 2003; 96: 122-5

Annons
Annons
Annons

Annons