Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Artros i fotleden


Uppdaterad den: 2022-12-07

Annons

Bakgrund

 • Degenerativa förändringar i fotleden.

Epidemiologi

 • Tillståndet ses främst i medelåldern.

Etiologi och patogenes

 • Artros i fotleden uppstår i de flesta fall (cirka 70–90 %) på grund av tidigare trauma som fraktur (intraartikulär eller extraartikulär) och/eller ligamentskada och instabilitet i fotleden (sekundär artros).
 • Andra tillstånd som kan orsaka artros i fotleden:
  • Primär artros
  • Reumatoid artros
  • Hemokromatos
  • Hemofili
  • Osteonekros
Annons
Annons

ICD-10

 • M19 Annan artros:
  • M19.0H Primär artros i fotled/fot
  • M19.1H Posttraumatisk artros i fotled/fot
  • M19.2H Annan sekundär artros i fotled/fot

Anamnes

 • Tidigare trauma:
  • Smärta och besvär från fotleden kan uppstå flera år från det initiala traumat
 • Belastningssmärta:
  • Vilosmärta?
  • Intermittent smärta?
 • Stelhet?
  • Morgonstelhet?
  • Stelhet efter vila?
 • Påverkad funktion:
  • Felställning
  • Instabilitet
 • Hälta:
  • Beror på svårighetsgraden

Kliniska fynd

 • Svullnad i fotleden
 • Palpationsömhet över ledspringan
 • Nedsatt rörlighet i fotleden
 • Oftast stel avveckling av steget

Utredning av artros i fotleden

 • Klinisk diagnos där anamnes och status sammanvägs.
 • Slätröntgen med belastning kan utföras i de fall där osäkerhet kring diagnos föreligger.
 • DT inför eventuell operation.
 • Ultraljud kan påvisa synovit eller vätska i leden.
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Trauma
 • Bakre impingement i fotleden
 • Främre impingement i fotleden
 • Stressfraktur
 • Instabilitet i fotled
 • Reumatoid artrit
 • Septisk artrit
 • Psoriasisartrit
 • Giktartrit
 • Tumör

Behandling av artros i fotleden

 • Grundbehandlingen består av: 
  • Handledd fysisk träning
  • Egenbehandling
  • Vid behov viktminskning
 • Tillägsbehandling:
  • Läkemedel
  • Hjälpmedel
 • Kirurgi hos personer med svåra besvär och otillräcklig effekt av såväl grund- som tilläggsbehandling.

Egenbehandling

 • Skor med rullsula, stötdämpande sula eller skoinlägg.
 • Bandage eller ortos.
 • Träning.

Läkemedelsbehandling

 • Svaga analgetika:
  • Rekommenderas som förstahandsval under perioder med smärtor
   Exempelvis paracetamol (tabletter 500 mg): 1 g x 3 under 1–4 veckor
 • NSAID-preparat (COX-hämmare).
 • Topikala NSAID-preparat.
 • Steroidinjektioner kan provas i enstaka fall.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Annan behandling

 • TENS (transkutan elektrisk nervstimulering):
  • Kan provas om grundbehandlingen inte har gett tillräcklig effekt på smärta

Komplikationer

 • Felställning i fotleden.
 • Efter operation: 
  • Infektion
  • Svårläkta sår
  • Frakturer
  • Proteslossning
  • Osteolys
  • Kronisk smärta
  • Skada på nerv eller sena
  • Tromboembolism
  • Komplext regionalt smärtsyndrom

Prognos

 • Prognosen är bra med kirurgisk behandling.

Källor

 • Gorbachova T, Melenevsky YV, Latt LD, Weaver JS, Taljanovic MS. Imaging and Treatment of Posttraumatic Ankle and Hindfoot Osteoarthritis. J Clin Med. 2021;10(24):5848. Published 2021 Dec 13. PMID: 34945144.
 • Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar. Publicerad 2021-01-20 (hämtad 2022-11-14).
 • Herrera-Pérez M, González-Martín D, Vallejo-Márquez M, Godoy-Santos AL, Valderrabano V, Tejero S. Ankle Osteoarthritis Aetiology. J Clin Med. 2021;10(19):4489. Published 2021 Sep 29. PMID: 34640504.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.