Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Patellafraktur


Uppdaterad den: 2013-08-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Basfakta

Definition

 • Patella är kroppens största sesamben.
 • Patellas huvudfunktion är att bidra till extension i knäleden.
 • Det skiljs mellan:1-2
  • Tvärfraktur
  • Laterala kantfrakturer
  • Avulsionsfrakturer
  • Komminuta frakturer

Förekomst

 • Utgör cirka 1 % av alla skelettskador.

Etiologi och patogenes

 • Direkt mekanism:
  • Till exempel fall:
   • Ger hög grad av splittring
   • Mindre dislokering av frakturfragmenten
   • Mer skada på ledbrosket
 • Indirekt mekanism:
  • Till exempel hoppning:
   • Ger ökad tension och kompression
   • Mindre splittring
   • Ökad dislokering av frakturfragmenten
   • Mindre skada på ledbrosket

Predisponerande faktorer

 • Trauma
 • Osteoporos

ICD-10

 • S82 Fraktur på underben inklusive fotled
  • S82.0 Fraktur på patella

ICD-10 Primärvård

 • S820 Fraktur på patella

Diagnos

Diagnoskriterier

 • Typisk anamnes, kliniska fynd och röntgenbilder som bekräftar diagnosen.

Differentialdiagnoser

 • Patellaluxation

Anamnes

 • Vanligast är fall på flekterat knä.
 • Eventuellt kraftig flexion kombinerad med kontraktion av quadriceps, det vill säga excentrisk belastning på sträckapparaten och senfästena på patella.

Kliniska fynd

 • Smärtor och nedsatt, eventuellt upphörd, extensionsförmåga:
  • Extensionsförmågan behöver inte vara borta eftersom extensorretinaklet lateralt och medialt om patella kan vara intakt
  • Således kan en del av extensionsförmågan vara intakt
 • Vanligt med hemartros, krepitationer och palpabel diastas.

Andra undersökningar

 • Röntgen:
  • Vanliga frontal- och sidobilder
  • Var uppmärksam på att det ibland kan ses en tvådelad patella (patella bipartita), som kan feltolkas som fraktur
  • Tangentiella bilder (Merchant- eller skyline projektion) kan vara till hjälp för att kartlägga vertikala frakturer

När remittera?

 • Vid misstanke om fraktur.

Behandling

Behandlingsmål

 • Återvinning av funktionsförmågan i knäet.

Allmänt om behandlingen

 • Konservativ behandling:
  • Minimalt dislokerade frakturer (< 2–3 mm frakturdiastas) med bevarad extensionsförmåga i knäet mot tyngdkraften
 • Kirurgisk behandling:
  • Fraktur med dislokation på över 3–4 mm och icke bevarad extension (till exempel tvärfrakturer)
  • Vid hack i ledytan, oavsett dislokationsgrad

Konservativ behandling

 • Knäet immobiliseras med lätt gips från låret till fotleden eller ortos med knäet i lätt flekterad ställning i fem till sex veckor.
 • Benet kan belastas.
 • Fysioterapi efter avslutad immobilisering.
 • Kontroll efter sex veckor vid okomplicerat förlopp.

Kirurgisk behandling

 • Osteosyntes.
 • Immobilisering med knäet i lätt flekterad ställning i fem till sex veckor.
 • Knäet kan belastas.
 • Fysioterapi efter avslutad immobilisering.
 • Kontroll:
  • Efter tre veckor med suturtagning
  • Efter sex veckor kontroll med avgipsning
 • Vid stabil osteosyntes (till exempel "tension band" vid en tvärfraktur) är det inte nödvändigt med postoperativt gips eller skena:
  • Mobilisering kan påbörjas efter några dagar
  • Viktbelastning på rakt knä tillåts, men inte viktbelastning på flekterat knä

Annan behandling

 • Eventuellt träningsprogram.
Annons
Annons

Förlopp, komplikationer och prognos

Komplikationer

 • Felläkning
 • Utebliven läkning
 • Femoropatellär artros

Prognos

 • God vid optimal behandling.

Patientinformation

Skriftlig patientinformation

Källor

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons