Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Medicinsk översikt | Ortopedi

Skelettumörer, benigna


Publicerad den: 2023-12-14

Annons

Bakgrund

 • Det finns olika klassifikationssystem för skelettumörer:
  • WHO:s klassifikation (2020) av skelettumörer klassificerar de olika tumörerna i deras likhet med normal vävnad samt det biologiska beteendet av tumören
 • Det finns många olika subtyper av benigna tumörer. De vanligaste är:
  • Osteokondrom
  • Osteom
  • Osteoid osteom
  • Osteoblastom
  • Jättecellstumör
  • Aneurysmal bencysta (ABC)
  • Fibrös dysplasi
  • Kondrom (enkondrom)
  • Andra benigna skelettumörer:
   • Enkel bencysta (juvenil bencysta)
   • Langerhans cellhistiocytos (Eosinofilt granulom)

Epidemiologi

 • Förekomsten är okänd då många benigna skelettumörer är asymtomatiska och förblir odiagnostiserade.
 • Osteokondrom är den vanligaste benigna skelettumören och utgör cirka 20–50 av alla benigna bentumörer och 9 % av alla bentumörer

Etiologi och patogenes

 • Orsaken till att benigna skelettumörer uppstår är ofta okänd.
 • Benigna tumörer kan uppstå i alla delar av skelettet och växa och trycka på omkringliggande frisk vävnad och orsaka smärta.
 • Fraktur i tumören kan förekomma. 
Annons
Annons

ICD-10

 • D16 Benign tumör i ben och ledbrosk
  • (Utesluter bindväv i larynx, näsan, ögonlock, öra)

Anamnes

 • Beror på lokalisation och typ av tumör.
 • Benformande tumörer (osteom, osteoid osteom, osteoblastom):
  • Smärta som förvärras nattetid
  • Kan uppträda med svullnad, erytem, ​​ömhet och muskelatrofi
 • Broskbildande tumörer:
  • Osteokondrom:
   • Lokalisationen är i majoriteten av fallen i närheten av knäleden (distala femur) eller vid proximala humerus
    Tillståndet är i regel asymtomatiskt
   • Hos vissa kan en smärtfri, ibland palpabel utväxt förekomma nära leden eller på axialt skelett
   • Smärta kan uppstå på grund av lokal irritation, bursabildning, fraktur av utväxten eller tryck på omkringliggande strukturer (senor, nerver eller muskler)
 • Ålder:
  • De flesta benigna skelettumörer manifesterar sig i barndomen och fram tills man fyllt 30 år

Kliniska fynd

 • Beror på lokalisation och typ av tumör.

Utredning av benigna skelettumörer

 • Benigna skelettumörer är ofta slumpmässiga fynd i samband med röntgenundersökning för andra, orelaterade symtom/tillstånd.
 • Tumörerna har ett karakteristiskt utseende på röntgen.
 • Histopatologiskt, cytologiskt eller molekylärpatologiskt vävnadsprov (finnålsaspiration, grovnålsbiopsi) kan vägleda i diagnostiken mellan benigna och maligna skelettumörer:
  • Bör genomföras på sarkomcentrum
Annons
Annons

Differentialdiagnoser

 • Differentialdiagnos till osteoid osteom:
  • Osteoblastom
 • Differentialdiagnos till osteokondrom:
  • Osteosarkom (parosteal osteosarcoma)
  • Andra exostoser och osteofyter
 • Differentialdiagnos till kondrom (enkondrom):
  • Låggradigt kondrosarkom
  • Beninfarkt
  • Spina ventosa (tuberkulös dactylit)
 • Differentialdiagnos till aneurysmal bencysta (ABC):
  • Solitär bencysta
  • Jättecellstumör
  • Osteosarkom
  • Osteoblastom
  • Kondroblastom
 • Differentialdiagnos till fibrös dysplasi:
  • Solitär bencysta
  • Osteosarkom
  • Pagets sjukdom
  • Aneurysmal bencysta (ABC)

Behandling av benigna skelettumörer

 • Beror på lokalisation och typ av tumör.
 • Många benigna tumörer behöver inte åtgärdas. Ibland räcker det med kliniska kontroller.
 • Kirurgi kan ibland bli aktuellt.

Läkemedelsbehandling

 • Vid stora jättecellstumörer kan behandling med denosumab eller zoledronsyra initieras preoperativt.

Komplikationer

 • Fraktur i benigna skelettumörer ses oftare än i maligna skelettumörer.
 • Jättecellstumör kan i sällsynta fall metastasera (främst till lungorna).
 • Fibrös dysplasi kan i sällsynta fall malignisera till osteosakrom eller fibrosarkom.
Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om NetdoktorPros personuppgiftspolicy här .

Prognos

 • Prognosen är god för de flesta benigna skelettumörer.

Källor

 • Choi JH, Ro JY. The 2020 WHO Classification of Tumors of Bone: An Updated Review. Adv Anat Pathol. 2021;28(3):119-138. PMID: 33480599. PubMed
 • De Salvo S, Pavone V, Coco S, Dell'Agli E, Blatti C, Testa G. Benign Bone Tumors: An Overview of What We Know Today. J Clin Med. 2022;11(3):699. Published 2022 Jan 28. PMID: 35160146. PubMed
 • Tepelenis K, Papathanakos G, Kitsouli A, et al. Osteochondromas: An Updated Review of Epidemiology, Pathogenesis, Clinical Presentation, Radiological Features and Treatment Options. In Vivo. 2021;35(2):681-691. PMID: 33622860. PubMed

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.